Брошуре
Индикатори перформанси безбедности саобраћаја у Републици Србији у 2017. години Датум постављања: 25.01.2018. Величина документа: 7.23 MB Број преузимања: 29
СТАВОВИ УЧЕСНИКА У САОБРАЋАЈУ о опасностима и ризицима у саобраћају у Србији у 2017. години Датум постављања: 18.12.2017. Величина документа: 3.04 MB Број преузимања: 52
Интегрисана база података о обележјима безбедности саобраћаја Датум постављања: 08.06.2017. Величина документа: 2.81 MB Број преузимања: 452
Методологија за одређивање потенцијалних опасних места на путевима Републике Србије Датум постављања: 07.03.2017. Величина документа: 2.44 MB Број преузимања: 283
Бенчмаркинг система безбедности саобраћаја у Републици Србији Датум постављања: 24.01.2017. Величина документа: 1.07 MB Број преузимања: 243
Бенчмаркинг безбедности саобраћаја у затвореним системима Датум постављања: 24.01.2017. Величина документа: 2.34 MB Број преузимања: 220
Приручник за унапређење безбедности путева са предлогом мера Датум постављања: 06.01.2017. Величина документа: 7.04 MB Број преузимања: 620
Индикатори перформанси безбедности саобраћаја у Републици Србији у 2016. години Датум постављања: 04.01.2017. Величина документа: 7.33 MB Број преузимања: 352
Бенчмаркинг безбедности саобраћаја на локалном нивоу и успостављање система безбедности саобраћаја у локалним самоуправама Датум постављања: 29.03.2016. Величина документа: 2.11 MB Број преузимања: 372
Индикатори перформанси безбедности саобраћаја у Републици Србији у 2015. години Датум постављања: 21.12.2015. Величина документа: 8 MB Број преузимања: 945
Упутство за коришћење алкометра и наочара за симулацију Датум постављања: 09.10.2015. Величина документа: 2.54 MB Број преузимања: 458
Упутство за коришћење тренажера за сигурносни појас Датум постављања: 09.10.2015. Величина документа: 4.63 MB Број преузимања: 367
Дечија ауто седишта Датум постављања: 03.04.2015. Величина документа: 1.5 MB Број преузимања: 4602
Метод бенчмаркинга институција безбедности саобраћаја у локалним самоуправама у Републици Србији, стратешки значај и потенцијал Датум постављања: 03.04.2015. Величина документа: 718 KB Број преузимања: 637
Поступање учесника у саобраћају након настанка саобраћајне незгоде Датум постављања: 03.04.2015. Величина документа: 1.56 MB Број преузимања: 6584
Индикатори перформанси безбедности саобраћаја у Републици Србији у 2014. години Датум постављања: 02.02.2015. Величина документа: 3.21 MB Број преузимања: 1606
Истраживање ставова учесника у саобраћају о ризицима у саобраћају у Србији, дефинисање методологије, кључних проблема и праваца деловања Датум постављања: 01.02.2015. Величина документа: 1.12 MB Број преузимања: 1100
Праћење основних обележја саобраћајних незгода у Србији у складу са CADaS препорукама Европске комисије Датум постављања: 15.12.2014. Величина документа: 39.22 MB Број преузимања: 762