Кабинет директора | Сектор за правне и финансијске послове | Сектор за планирање развој и квалитет | Сектор за возаче | Сектор за возила
Насловна » Кабинет директора

Кабинет директора

У Кабинету директора обављају се послови руковођења и организовања рада Агенције и послови везани за односе са јавношћу. Ове послове врше запослени на следећим радним местима: директор, заменик директора, помоћник директора, директор маркетинга, саветник директора, ПР менаџер и пословни секретар.


в.д. директора
Проф. др Крсто Липовац

Биографија:


Проф. др Крсто Липовац рођен је у селу Руишта, код Вишеграда, 18.01.1961. године. Основну и средњу школу (Гимназију) завршио је у Вишеграду са одличним успехом.


Године 1979. уписао је, а 1984. завршио Саобраћајни факултет у Београду, одсек за друмски и градски саобраћај и транспорт - саобраћајни смер, са просечном оценом 9,7 и оценом 10 на дипломском испиту. За време студија, у периоду од 1981. до 1983. године, вршио је функцију продекана студента. Добио је Октобарску награду града Београда за дипломски рад.


Магистрирао је јула 1987. године на тему Лоцирање аутобуских стајалишта ЈГМПП у зонама објеката велике атракције, као функција безбедности саобраћаја, са посебним освртом на београдске услове, а докторирао јула 1994. године на темуПрилог моделовању процеса безбедног претицања на Саобраћајном факултету у Београду. Стручни испит за пројектанта у области безбедности саобраћајне технике положио је новембра 2000. године на тему ''Пројекат заштите деце у саобраћају за типичне опасне ситуације''.


Од дипломирања (1984), радио је као спољни сарадник Катедре за безбедност саобраћаја, Саобраћајног факултета у Београду, а од јануара 1987. године до маја исте године, радио је у Заводу за студије и пројектовање Градског саобраћајног предузећа у Београду. Од маја 1987. године радио је у Вишој школи унутрашњих послова у Земуну (као асистент-приправник, асистент, предавач, а затим професор на предмету безбедност саобраћаја). У току 1996. године стиче звање професора на Вишој школи унутрашњих послова у Бања Луци, на предмету безбедност саобраћаја. Јула 2000. године стиче звање ванредног професора на Војној академији у Београду, за предмет безбедност путног саобраћаја.


На Саобраћајном факултету у Београду држао је вежбе на предмету безбедност саобраћаја, у периоду од 1990. до 2000. године. Од 1994. године реализовао је и део предавања на истом предмету. У мају 2002. године стиче звање ванредног професора на Саобраћајном факултету. У току је процедура избора у редовног професора на Саобраћајном факултету.


Септембра 2008. године стиче звање редовног професора у Криминалистичко-полицијској академији за ужу научну област безбедност саобраћаја.


У току 1995. и 1996. године био је помоћник начелника Управе за образовање МУП Републике Србије, а од 1996. до 2000. године помоћник директора ВШУП за развојно-истраживачки рад и издавачку делатност. Од оснивања (2004) до јуна 2006. године обављао је функцију начелника Управе за стручно образовање, оспособљавање, усавршавање и науку, у седишту МУП Републике Србије.


У току 2004, 2005. и 2006. године, у склопу Споразума о сарадњи између Србије и Шведске (Twining Agreement) учествовао је у пројекту унапређења безбедности саобраћаја, у радној групи за безбедност путева. У оквиру овог пројекта реализовао је студијску посету Шведској и припремио Приручник о ревизији безбедности путева.


Оснивач је и члан Удружења за безбедност саобраћаја Србије (УБСС), Центра за истраживања у безбедности саобраћаја (ЦИБС) и Организације за безбедност саобраћаја и медије (TSM - Traffic Safety Media).


Завршио је серију курсева и семинара из безбедности саобраћаја. Активно учествује у припреми и организацији бројних научних и стручних скупова посвећених безбедности саобраћаја, међу којима се истичу: ''Превенција саобраћајних незгода'', ''Безбедност саобраћаја војних учесника саобраћаја'', ''Унапређење полицијске праксе у безбедности саобраћаја'', ''Улога локалне заједнице у безбедности саобраћаја'', ''Вештачење саобраћајних незгода'', ''Безбедност саобраћаја у локалној заједници'', ''Међународни конгрес о путевима'', ''Конференције о безбедности саобраћаја'', ''Први српски конгрес о путевима'', итд. Учествовао је у неколико међународних пројеката унапређења безбедности саобраћаја у Европи, региону (Југоисточна Европа), Србији, Црној Гори, Македонији и у БиХ. Аутор је и један од организатора ''Дечије саобраћајне олимпијаде'' – регионалног скупа посвећеног унапређењу саобраћајног образовања и васпитања деце.


Написао је и објавио преко 120 научних и стручних радова. Аутор је 21 монографске публикације у безбедности саобраћаја, међу којима се истиче серија публикација о увиђају и вештачењу саобраћајних незгода, о саобраћајном образовању и васпитању, оспособљавању возача, инструктора и испитивача и уџбеници Безбедност саобраћаја.

 
Био је главни координатор и један од руководиоца радне групе за припрему Закона о безбедности саобраћаја на путевима и неколико подзаконских аката. Био је члан, а затим и председник Управног одбора Заједнице аутошкола Србије. Учествовао је у радној групи за припрему стратегије развоја МУП Републике Србије - стратегија развоја саобраћајне полиције. Био је носилац студије Стратегија развоја полицијског образовања. Више од 10 година је члан Савјета за безбједност саобраћаја Републике Српске, као и члан Савета за безбедност војних учесника у саобраћају. У два сазива је био члан Савета за безбедност саобраћаја Београда. У току 2012. и 2013. године, био је члан Савета Криминалистичко-полицијске академије у Земуну. Од марта 2013. до јула 2014. године био је члан Управног одбора Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије.


Одлуком Владе Републике Србије која је објављена у Службеном гласнику број 79 од 29. јула 2014. године, именован је за вршиоца дужности директора Агенције за безбедност саобраћаја.