Кабинет директора | Сектор за правне и финансијске послове | Сектор за планирање развој и квалитет | Сектор за возаче | Сектор за возила

Насловна » Кабинет директора

Кабинет директора

У Кабинету директора обављају се послови руковођења и организовања рада Агенције и послови везани за односе са јавношћу. Ове послове врше запослени на следећим радним местима: директор, заменик директора, помоћник директора, директор маркетинга, саветник директора, ПР менаџер и пословни секретар.


в.д. директора
Милан Божовић

Биографија:


Милан Божовић, дипломирани инжењер саобраћаја, рођен је 15.09.1981. године у Краљеву где је завршио основну и средњу школу. На Саобраћајном факултету у Београду дипломирао је 2006. године.

Од јуна 2002. године до јуна 2004. године био је ангажован као студент сарадник (демонстратор) на предмету Инжењерско цртање применом рачунара, где је учествовао и у припреми Практикума за потребе овог предмета, а од јуна 2004. до октобра 2006. године био је ангажован на развоју, тестирању и примени метода за унапређење нивоа безбедности саобраћаја у затвореним системима. Након дипломирања  био је  ангажован као сарадник Универзитета у Београду – Саобраћајног факултета, Института Саобраћајног факултета из Београда.

Након дипломирања ангажован је на позицији члана Комисије вештака института Саобраћајног факултета у Београду. Од септембра 2008. године био је ангажован као сарадник Комисије вештака Саобраћајног факултета у Добоју, а од новембра 2009. године до почетка 2012. године био је ангажован као вештак Комисије вештака Машинског факултета у Подгорици. Од 2008. године до децембра 2013. ангажован је на позицији главног координатора Српског  комитета за безбедност саобраћаја. Од новембра 2008. године до новембра 2013. године био је запослен на позицији директора Traffic Safety Group д.о.о.

Од јануара до новембра 2013. године био је  ангажован у Министарству саобраћаја на пословима везаним за безбедност саобраћаја, у Сектору за путеве и безбедност саобраћаја. Од децембра 2013. године био је запослен у ГУ Зајечар на позицији помоћника градоначелника, задужен за област саобраћаја. Такође, је био члан УО Агенције за безбедност саобраћаја. Био је члан радне групе за израду измена и допуна Закона о безбедности саобраћаја на путевима, формиране решењем Министра саобраћаја.

Од 2008. године био је укључен у рад на писању Закона о безбедности саобраћаја на путевима.
До сада је као аутор или коаутор учествовао у изради више стручних и научних радова из области безбедности саобраћаја, презентованих или објављених на домаћим или међународним симпозијумима, саветовањима, зборницима радова. У оквиру својих активности се бави истраживањем, пројектовањем у области безбедности друмског саобраћаја, анализом и постављањем предлога мера за унапређење нивоа безбедности саобраћаја.

Одлуком Владе Републике Србије која је објављена у Службеном гласнику број 129/2014 од 27. новембра 2014. године, именован је за вршиоца дужности директора Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије.