Карте показатеља
ОЦЕНА СТАВОВА учесника у саобраћају - БРЗА ВОЖЊА У СРБИЈИ 2017. године Датум постављања: 03.11.2017. Величина документа: 356 KB Број преузимања: 22
ОЦЕНА СТАВОВА учесника у саобраћају - ОМЕТАЊЕ ПАЖЊЕ и УМОР у току вожње У СРБИЈИ 2017. године Датум постављања: 03.11.2017. Величина документа: 358 KB Број преузимања: 15
ПЕРЦЕПЦИЈА учесника у саобраћају - ВЕРОВАТНОЋА КОНТРОЛЕ ОД СТРАНЕ ПОЛИЦИЈЕ У СРБИЈИ 2017. године Датум постављања: 03.11.2017. Величина документа: 319 KB Број преузимања: 14
ОЦЕНА СТАВОВА учесника у саобраћају - ВОЖЊА ПОД УТИЦАЈЕМ (алкохол, дрога, лекови) У СРБИЈИ 2017. године Датум постављања: 03.11.2017. Величина документа: 340 KB Број преузимања: 16
ОЦЕНА СТАВОВА мотоциклиста - ЗНАЧАЈ ЗАШТИТНИХ КАЦИГА У СРБИЈИ 2017. године Датум постављања: 03.11.2017. Величина документа: 347 KB Број преузимања: 6
ОЦЕНА СТАВОВА учесника у саобраћају - ЗНАЧАЈ ЗАШТИТНИХ СИСТЕМА у ПА У СРБИЈИ 2017. године Датум постављања: 03.11.2017. Величина документа: 323 KB Број преузимања: 7
ЈАВНИ ПОНДЕРИСАНИ РИЗИК страдања по општинама и градовима у Републици Србији у 2016. години

Општине и градови, 2016. година

Датум постављања: 12.04.2017. Величина документа: 589 KB Број преузимања: 268
ЈАВНИ ПОНДЕРИСАНИ РИЗИК страдања по полицијским управама у Републици Србији у 2016. години

Полицијске управе, 2016. година

Датум постављања: 12.04.2017. Величина документа: 336 KB Број преузимања: 117
САОБРАЋАЈНИ ПОНДЕРИСАНИ РИЗИК страдања по општинама и градовима у Републици Србији у 2016. години

Општине и градови, 2016. година

Датум постављања: 12.04.2017. Величина документа: 591 KB Број преузимања: 143
САОБРАЋАЈНИ ПОНДЕРИСАНИ РИЗИК страдања по полицијским управама у Републици Србији у 2016. години

Полицијске управе, 2016. година

Датум постављања: 12.04.2017. Величина документа: 337 KB Број преузимања: 81
Јавни ризик страдања ДЕЦЕ ПУТНИКА (0-14 година) по општинама и градовима у Републици Србији у периоду од 2014. до 2016. године

Општине и градови, 2014-2016
Датум постављања: 10.04.2017. Величина документа: 764 KB Број преузимања: 79
Јавни ризик страдања ДЕЦЕ ПЕШАКА (0-14 година) по општинама и градовима у Републици Србији у периоду од 2014. до 2016. године

Општине и градови, 2014-2016
Датум постављања: 10.04.2017. Величина документа: 762 KB Број преузимања: 59
Јавни ризик страдања ДЕЦЕ (0-14 година) по општинама и градовима у Републици Србији у периоду од 2014. до 2016. године

Општине и градови, 2014-2016
Датум постављања: 10.04.2017. Величина документа: 762 KB Број преузимања: 55
Јавни пондерисани ризик страдања ПЕШАКА СТАРОСТИ 65+ по општинама и градовима у Републици Србији у периоду од 2014. до 2016. године

Општине и градови, 2014-2016
Датум постављања: 10.04.2017. Величина документа: 792 KB Број преузимања: 61
Јавни пондерисани ризик страдања БИЦИКЛИСТА СТАРОСТИ 65+ по општинама и градовима у Републици Србији у периоду од 2014. до 2016. године

Општине и градови, 2014-2016
Датум постављања: 10.04.2017. Величина документа: 789 KB Број преузимања: 59
Јавни пондерисани ризик страдања ЛИЦА СТАРОСТИ 65+ по општинама и градовима у Републици Србији у периоду од 2014. до 2016. године

Општине и градови, 2014-2016
Датум постављања: 10.04.2017. Величина документа: 793 KB Број преузимања: 55
Јавни пондерисани ризик страдања ПЕШАКА по општинама и градовима у Републици Србији у периоду од 2014. до 2016. године

Општине и градови, 2014-2016
Датум постављања: 10.04.2017. Величина документа: 790 KB Број преузимања: 63
Јавни пондерисани ризик страдања МОTOЦИКЛИСТА по општинама и градовима у Републици Србији у периоду од 2014. до 2016. године

Општине и градови, 2014-2016
Датум постављања: 10.04.2017. Величина документа: 791 KB Број преузимања: 50
Јавни пондерисани ризик страдања МОПЕДИСТА по општинама и градовима у Републици Србији у периоду од 2014. до 2016. године

Општине и градови, 2014-2016
Датум постављања: 10.04.2017. Величина документа: 790 KB Број преузимања: 43
Јавни пондерисани ризик страдања МЛАДИХ (15-30 година) по општинама и градовима у Републици Србији у периоду од 2014. д о 2016. године

Општине и градови, 2014-2016

Датум постављања: 10.04.2017. Величина документа: 793 KB Број преузимања: 59
Јавни пондерисани ризик страдања лица у СН са КОМЕРЦИЈАЛНИМ ВОЗИЛИМА по општинама и градовима у Републици Србији у периоду од 2014. до 2016. године

Општине и градови, 2014-2016
Датум постављања: 10.04.2017. Величина документа: 770 KB Број преузимања: 55
Јавни пондерисани ризик страдања лица у СН са учешћем ТРАКТОРА по општинама и градовима у Републици Србији у периоду од 2014. до 2016. године

Општине и градови, 2014-2016
Датум постављања: 10.04.2017. Величина документа: 770 KB Број преузимања: 53
Јавни пондерисани ризик страдања БИЦИКЛИСТА по општинама и градовима у Републици Србији у периоду од 2014. до 2016. године

Општине и градови, 2014-2016
Датум постављања: 10.04.2017. Величина документа: 788 KB Број преузимања: 52
Јавни ризик страдања ДЕЦЕ ПУТНИКА (0-14 година) по полицијским управама у Републици Србији у периоду од 2014. до 2016. године

Полицијске управе, 2014-2016
Датум постављања: 10.04.2017. Величина документа: 687 KB Број преузимања: 48
Јавни ризик страдања ДЕЦЕ ПЕШАКА (0-14 година) по полицијским управама у Републици Србији у периоду од 2014. до 2016. године

Полицијске управе, 2014-2016
Датум постављања: 10.04.2017. Величина документа: 902 KB Број преузимања: 46
Јавни ризик страдања ДЕЦЕ (0-14 година) по полицијским управама у Републици Србији у периоду од 2014. до 2016. године

Полицијске управе, 2014-2016
Датум постављања: 10.04.2017. Величина документа: 1.05 MB Број преузимања: 48
Јавни пондерисани ризик страдања ПЕШАКА СТАРОСТИ 65+ по полицијским управама у Републици Србији у периоду од 2014. до 2016. године

Полицијске управе, 2014-2016
Датум постављања: 10.04.2017. Величина документа: 381 KB Број преузимања: 56
Јавни пондерисани ризик страдања БИЦИКЛИСТА СТАРОСТИ 65+ по полицијским управама у Републици Србији у периоду од 2014. до 2016. године

Полицијске управе, 2014-2016
Датум постављања: 10.04.2017. Величина документа: 386 KB Број преузимања: 51
Јавни пондерисани ризик страдања ЛИЦА СТАРОСТИ 65+ по полицијским управама у Републици Србији у периоду од 2014. до 2016. године

Полицијске управе, 2014-2016
Датум постављања: 10.04.2017. Величина документа: 383 KB Број преузимања: 49
Јавни пондерисани ризик страдања ПЕШАКА по полицијским управама у Републици Србији у периоду од 2014. до 2016. године

Полицијске управе, 2014-2016
Датум постављања: 10.04.2017. Величина документа: 383 KB Број преузимања: 51
Јавни пондерисани ризик страдања МОTOЦИКЛИСТА по полицијским управама у Републици Србији у периоду од 2014. до 2016. године

Полицијске управе, 2014-2016
Датум постављања: 10.04.2017. Величина документа: 384 KB Број преузимања: 50
Јавни пондерисани ризик страдања МОПЕДИСТА по полицијским управама у Републици Србији у периоду од 2014. до 2016. године

Полицијске управе, 2014-2016
Датум постављања: 10.04.2017. Величина документа: 384 KB Број преузимања: 48
Јавни пондерисани ризик страдања МЛАДИХ (15-30 година) по полицијским управама у Републици Србији у периоду од 2014. д о 2016. године

Полицијске управе, 2014-2016

Датум постављања: 10.04.2017. Величина документа: 385 KB Број преузимања: 58
Јавни пондерисани ризик страдања лица у СН са КОМЕРЦИЈАЛНИМ ВОЗИЛИМА по полицијским управама у Републици Србији у периоду од 2014. до 2016. године

Полицијске управе, 2014-2016
Датум постављања: 10.04.2017. Величина документа: 360 KB Број преузимања: 51
Јавни пондерисани ризик страдања лица у СН са учешћем ТРАКТОРА по полицијским управама у Републици Србији у периоду од 2014. до 2016. године

Полицијске управе, 2014-2016
Датум постављања: 10.04.2017. Величина документа: 363 KB Број преузимања: 53
Јавни пондерисани ризик страдања БИЦИКЛИСТА по полицијским управама у Републици Србији у периоду од 2014. до 2016. године

Полицијске управе, 2014-2016
Датум постављања: 10.04.2017. Величина документа: 384 KB Број преузимања: 51
Семинари за возаче којима је одузета возачка дозвола (Преглед броја полазника семинара) Датум постављања: 29.03.2017. Величина документа: 328 KB Број преузимања: 68
Семинари за возаче којима је одузета возачка дозвола (Преглед броја одржаних семинара) Датум постављања: 29.03.2017. Величина документа: 329 KB Број преузимања: 62
Проценат употребе ЗАШТИТНЕ КАЦИГЕ ВОЗАЧА МОПЕДА У НАСЕЉУ 2016. године Датум постављања: 24.01.2017. Величина документа: 338 KB Број преузимања: 108
Проценат употребе ЗАШТИТНЕ КАЦИГЕ ВОЗАЧА МОПЕДА ВАН НАСЕЉА 2016. године Датум постављања: 24.01.2017. Величина документа: 338 KB Број преузимања: 83
Проценат употребе ЗАШТИТНЕ КАЦИГЕ ВОЗАЧА МОТОЦИКЛА У НАСЕЉУ 2016. године Датум постављања: 24.01.2017. Величина документа: 338 KB Број преузимања: 80
Проценат употребе ЗАШТИТНЕ КАЦИГЕ ВОЗАЧА МОТОЦИКЛА ВАН НАСЕЉА 2016. године Датум постављања: 24.01.2017. Величина документа: 337 KB Број преузимања: 82
Проценат ПРЕКОРАЧЕЊА БРЗИНЕ ПУТНИЧКИХ АУТОМОБИЛА У НАСЕЉУ за најмање 10 km/h 2016. године Датум постављања: 24.01.2017. Величина документа: 309 KB Број преузимања: 137
Проценат ПРЕКОРАЧЕЊА БРЗИНЕ ПУТНИЧКИХ АУТОМОБИЛА ВАН НАСЕЉА за најмање 10 km/h 2016. године Датум постављања: 24.01.2017. Величина документа: 310 KB Број преузимања: 109
Проценат ПРЕКОРАЧЕЊА БРЗИНЕ MOTOЦИКАЛА У НАСЕЉУ за најмање 10 km/h 2016. године Датум постављања: 24.01.2017. Величина документа: 308 KB Број преузимања: 91
Проценат ПРЕКОРАЧЕЊА БРЗИНЕ MOTOЦИКАЛА BAН НАСЕЉA за најмање 10 km/h 2016. године Датум постављања: 24.01.2017. Величина документа: 308 KB Број преузимања: 76
Проценат ПЕШАКА КОЈИ ПРЕЛАЗИ КОЛОВОЗ ВАН ОБЕЛЕЖЕНОГ ПЕШАЧКОГ ПРЕЛАЗА, У НАСЕЉУ 2016. године Датум постављања: 24.01.2017. Величина документа: 307 KB Број преузимања: 103
Проценат ПЕШАКА КОЈИ ПРЕЛАЗИ КОЛОВОЗ НА УПАЉЕНО ЦРВЕНО СВЕТНО НА СЕМАФОРУ, У НАСЕЉУ 2016. године Датум постављања: 24.01.2017. Величина документа: 307 KB Број преузимања: 105
Проценат ПЕШАКА КОЈИМА ЈЕ УПОТРЕБОМ УРЕЂАЈА ОМЕТЕНА ПАЖЊА, ПРИ ПРЕЛАСКУ ПЕШАЧКОГ ПРЕЛАЗА, У НАСЕЉУ 2016. године Датум постављања: 24.01.2017. Величина документа: 309 KB Број преузимања: 93
Проценат ДЕЦЕ ПЕШАКА КОЈИ ПРЕЛАЗИ КОЛОВОЗ ВАН ОБЕЛЕЖЕНОГ ПЕШАЧКОГ ПРЕЛАЗА, У НАСЕЉУ 2016. године Датум постављања: 24.01.2017. Величина документа: 308 KB Број преузимања: 95
Проценат употребе СИГУРНОСНИХ ПОЈАСЕВА НАПРЕД У ПУТНИЧКИМ АУТОМОБИЛИМА У НАСЕЉУ 2016. године Датум постављања: 18.01.2017. Величина документа: 320 KB Број преузимања: 117
Проценат употребе СИГУРНОСНИХ ПОЈАСЕВА НАПРЕД У ПУТНИЧКИМ АУТОМОБИЛИМА ВАН НАСЕЉА 2016. године Датум постављања: 18.01.2017. Величина документа: 338 KB Број преузимања: 101
Проценат употребе СИГУРНОСНИХ ПОЈАСЕВА НАЗАД У ПУТНИЧКИМ АУТОМОБИЛИМА У НАСЕЉУ 2016. године Датум постављања: 18.01.2017. Величина документа: 338 KB Број преузимања: 98
Проценат употребе СИГУРНОСНИХ ПОЈАСЕВА НАЗАД У ПУТНИЧКИМ АУТОМОБИЛИМА ВАН НАСЕЉА 2016. године Датум постављања: 18.01.2017. Величина документа: 338 KB Број преузимања: 88
Проценат употребе ДЕЧИЈИХ ЗАШТИТНИХ СИСТЕМА ЗА ДЕЦУ 4-12 У НАСЕЉУ 2016. године Датум постављања: 18.01.2017. Величина документа: 338 KB Број преузимања: 85
Проценат употребе ДЕЧИЈИХ ЗАШТИТНИХ СИСТЕМА ЗА ДЕЦУ 4-12 ВАН НАСЕЉА 2016. године Датум постављања: 18.01.2017. Величина документа: 338 KB Број преузимања: 73
Проценат употребе ДЕЧИЈИХ ЗАШТИТНИХ СИСТЕМА ЗА ДЕЦУ 0-3 У НАСЕЉУ 2016. године Датум постављања: 18.01.2017. Величина документа: 338 KB Број преузимања: 95
Проценат употребе ДЕЧИЈИХ ЗАШТИТНИХ СИСТЕМА ЗА ДЕЦУ 0-3 ВАН НАСЕЉА 2016. године Датум постављања: 18.01.2017. Величина документа: 338 KB Број преузимања: 75
Проценат возача у саобраћајном току ПОД УТИЦАЈЕМ АЛКОХОЛА У НАСЕЉУ 2016. године Датум постављања: 18.01.2017. Величина документа: 298 KB Број преузимања: 123
Проценат возача у саобраћајном току ПОД УТИЦАЈЕМ АЛКОХОЛА ВАН НАСЕЉА 2016. године Датум постављања: 18.01.2017. Величина документа: 298 KB Број преузимања: 101
Просечно ВРЕМЕ ОДЗИВА хитних медицинских служби 2015. године Датум постављања: 21.03.2016. Величина документа: 320 KB Број преузимања: 216
Проценат УПОТРЕБЕ МОБИЛНИХ ТЕЛЕФОНА У ВОЖЊИ ВОЗАЧА ПУТНИЧКИХ АУТОМОБИЛА У НАСЕЉУ 2016. године Датум постављања: 24.01.2016. Величина документа: 299 KB Број преузимања: 91
Проценат одређених ВИДОВА СН у односу на укупан број СН са повређеним лицима 2013. године Датум постављања: 03.04.2015. Величина документа: 851 KB Број преузимања: 317
Проценат одређених УЗРОКА СН у односу на укупан број СН са повређеним лицима 2013. године Датум постављања: 03.04.2015. Величина документа: 852 KB Број преузимања: 336
Оцена ставова према КОРИШЋЕЊУ ПОЈАСА у Србији 2014. године Датум постављања: 03.04.2015. Величина документа: 536 KB Број преузимања: 301
Оцена ставова према КАЖЊАВАЊУ У САОБРАЋАЈУ у Србији 2014. године Датум постављања: 03.04.2015. Величина документа: 526 KB Број преузимања: 295
Оцена ставова према БРЗОЈ ВОЖЊИ у Србији 2014. године Датум постављања: 03.04.2015. Величина документа: 536 KB Број преузимања: 294
Оцена ставова према ВОЖЊИ ПОД ДЕЈСТВОМ АЛКОХОЛА у Србији 2014. године Датум постављања: 03.04.2015. Величина документа: 558 KB Број преузимања: 348