Кабинет директора | Сектор за правне и финансијске послове | Сектор за планирање развој и квалитет | Сектор за возаче | Сектор за возила

Насловна » Презентације

МАТЕРИЈАЛИ СА ИНФОРМАТИВНО-СТРУЧНИХ СКУПОВА АГЕНЦИЈЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА И ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

 

Идентификација проблема и ризичних категорија учесника у саобраћају по општинама у Србији (.pptx 4.587KB)

Искуства и проблеми у досадашњем раду (.pptx 843KB)

Искуства, примери из праксе и последице (не)функционисања субјеката задужених за послове саобраћаја у локалној самоуправи (.pptx 8.862KB)

Међународна искуства – посебан осврт на Холандију (.pptx 5.791KB)

Надлежности и активности Агенције... Стање безбедности саобраћаја... Трошкови саобраћајних незгода... (.pptx 906KB)

Основни елементи стратегије безбедности саобраћаја у локалним заједницама (.pptx 540KB)

Преглед стања безбедности саобраћаја у Србији са посебним освртом на 2011. годину (.pptx 639KB)

Рад савета за безбедност саобраћаја на подручју града Новог Сада (.pptx 3.175KB)

Сарадња Агенције за безбедност саобраћаја и локалних тела за безбедност саобраћаја у области превентивно-едукативних акција (.pptx 12.981KB)

Улога и задаци стручних радних група Тела за координацију безбедности саобраћаја на националном и локалном нивоу (.pptx 664KB)

Улога, задаци и одговорност локалне самоуправе у систему безбедности саобраћаја (.pptx 872KB)

Упитник о активностима тела за безбедност саобраћаја у локалној самоуправи (.pdf 150KB)