Dokumentacija i način prijavljivanja

Dokumentacija i način prijavljivanja

Vozači kojima je Ministarstvo unutrašnjih poslova oduzelo vozačku dozvolu prema odredbama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima i koji ispunjavaju uslov za vraćanje vozačke dozvole mogu se prijaviti za prisustvovanje obaveznom seminaru unapređenja znanja koji organizuje Agencija za bezbednost saobraćaja.

Obaveznom seminaru može prisustvovati vozač kome je oduzeta vozačka dozvola kada prođe 90 dana od dana kada su izmirene sve obaveze (plaćene novčane kazne, odnosno izdržane kazne zatvora), odnosno kada prođe 90 dana od dana kada su izvršene sve izrečene mere zabrane upravljanja motornim vozilom.

Dokumentacija potrebna za pohađanje seminara unapređenja znanja za vozače kojima je oduzeta vozačka dozvola:

 1. Prijava za obavezan seminar unapređenja znanja iz oblasti bezbednosti saobraćaja (Prijava - kliknite ovde)
 2. pisani dokaz o izmirenoj obavezi plaćanja izrečene novčane kazne za prekršaje zbog kojih su izrečeni kazneni poeni, odnosno izmirenoj obavezi plaćanja izrečene novčane kazne za krivična dela zbog kojih je oduzeta vozačka dozvola, sa brojevima presuda i datumima plaćanja novčanih kazni - Potvrda suda ne starija od 6 meseci - (primer)
 3. pisani dokaz da su izvršene sve mere zabrane upravljanja motornim vozilom koje su izrečene - Potvrda MUP-a ne starija od 6 meseci, (primer)
 4. pisani dokaz o izdržanoj izrečenoj kazni zatvora za prekršaje, odnosno krivična dela zbog kojih je oduzeta vozačka dozvola, ako je izrečena - Otpusni list iz zatvora, (primer)
 5. fotokopiju lične karte, ili iščitanu ličnu kartu ukoliko je sa čipom
 6. pisani dokaz o izmirenim troškovima za prisustvo na obaveznom seminaru (žiro račun: ‎840-1068668-71; poziv na broj: 120; svrha uplate: prijava za seminar unapređenja znanja; iznos: 25.000,00 dinara;), (primer uplatnice) i
 7. uverenje o zdravstvenoj sposobnosti vozača za upravljanje motornim vozilima najviše kategorije vozila koje su vozaču upisane u vozačku dozvolu - lekarsko uverenje ne starije od 1 godine.

Na osnovu dostavljenih podataka iz zahteva, Agencija za bezbednost saobraćaja će pribaviti:

    dokaz o izmirenoj obavezi plaćanja izrečene novčane kazne za prekršaje zbog kojih su izrečeni kazneni poeni, odnosno izmirenoj obavezi plaćanja izrečene novčane kazne za krivična dela zbog kojih je oduzeta vozačka dozvola, sa brojevima presuda i datumima plaćanja novčanih kazni, iz tačke 2;

 • dokaz da su izvršene sve mere zabrane upravljanja motornim vozilom koje su izrečene, iz tačke 3;
 • dokaz o izdržanoj izrečenoj kazni zatvora za prekršaje, odnosno krivična dela zbog kojih je oduzeta vozačka dozvola, ako je izrečena, iz tačke 4.


Važna napomena:

U slučaju da izričito izjavite da ćete gore navedena dokumenta pribaviti sami Agencija za bezbednost saobraćaja neće pribavljati podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija. (Izjava o samostalnom pribavljanju dokumenata – kliknite ovde)

Obaveštenje:

Odredbama člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“ broj 18/16) propisano je da je organ dužan da po službenoj dužnosti, u skladu sa zakonom, vrši uvid, pribavlja i obrađuje podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, a koji su neophodni za odlučivanje.

Ako službenu evidenciju vodi drugi organ, organ koji vodi postupak dužan je da hitno zatraži podatke, a zamoljeni organ da besplatno ustupi podatke u roku od 15 dana, ako nije drukčije propisano. Ako se traženi podaci mogu dobiti elektronskim putem, zamoljeni organ ih dostavlja u najkraćem roku.

U postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama. Ako stranka u roku ne podnese lične podatke neophodne za odlučivanje organa, zahtev za pokretanje postupka će se smatrati neurednim.

 

Prilikom podnošenja Prijave za pohađanje obaveznog seminara uplatilac mora biti lice kome je oduzeta vozačka dozvola - podnosilac zahteva, na čije ime se izdaje Potvrda o završenom obaveznom seminaru unapređenja znanja iz oblasti bezbednosti saobraćaja.

Odštampan i popunjen obrazac Prijave i potrebne dokaze možete poslati poštom na adresu Agencije za bezbednost saobraćaja.

Seminar traje 14 radnih dana, a program seminara obuhvata ukupno 40 nastavnih časova. U toku jednog radnog dana seminara možete pohađati najviše 3 nastavna časa. Svu potrebnu literaturu polaznicima seminara obezbeđuje Agencija za bezbednost saobraćaja. Polaznik je dužan da seminaru prisustvuje u punom obimu i nastavnom fondu sadržaja seminara.

Troškovi organizovanja i sprovođenja seminara unapređenja znanja i ispita iz oblasti bezbednosti saobraćaja za vozače kojima je oduzeta vozačka dozvola propisani su Uredbom o cenama usluga koje vrši Agencija za bezbednost saobraćaja („Službeni glasnik RS“, br. 121/2012, od 24.12.2012. godine), i obuhvataju:

 •     Prijavu za seminar unapređenja znanja, 25.000,00 dinara (dostavlja se prilikom podnošenja dokumentacije);
 •     Polaganje ispita znanja iz bezbednosti saobraćaja, 15.000,00 dinara (dostavlja se nakon odslušanog seminara, odnosno pri prijavi ispita) i
 •     Izdavanje uverenja o položenom ispitu znanja iz bezbednosti saobraćaja, 3.000,00 dinara (dostavlja se nakon odslušanog seminara, odnosno pri prijavi ispita).

Ispit se sastoji od 20 pitanja, a da bi kandidat položio, potrebno je da tačno odgovori na najmanje 15 pitanja. O mestu i vremenu ispita provere znanja kandidati će biti obavešteni u toku seminara unapređenja znanja koji pohađaju.

NAPOMENA: Pre slanja dokumentacije Agenciji, obavezno uradite fotokopije originalnih potvrda i uverenja, jer Agencija zadržava originale.

Adresa:
AGENCIJA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA
11070 Novi Beograd
Bulevar Mihajla Pupina 2

Info centar

Pratite naše novosti i obaveštenja i budite redovno informisani o aktuelnostima u Agenciji za bezbednost saobraćaja

REALIZOVAN AKREDITOVANI SEMINAR ZA UČITELJE, VASPITAČE I NASTAVNIKE U KOVINU
Vesti  |  09.11.2018

REALIZOVAN AKREDITOVANI SEMINAR ZA UČITELJE, VASPITAČE I NASTAVNIKE U KOVINU

SAZNAJ VIŠE
Vesti | Agencija za bezbednost saobraćaja
Vesti  |  01.11.2018

U OPŠTINAMA ODŽACI I BAČ ODRŽANA OBUKA ZA RODITELJE O PRAVILNOM KORIŠĆENJU DEČIJIH AUTO SEDIŠTA

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  05.11.2018

REALIZOVAN AKREDITOVANI SEMINAR ZA UČITELJE, VASPITAČE I NASTAVNIKE U KOVINU

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  24.09.2018

U OPŠTINAMA ODŽACI I BAČ ODRŽANA OBUKA ZA RODITELJE O PRAVILNOM KORIŠĆENJU DEČIJIH AUTO SEDIŠTA

SAZNAJ VIŠE
17. СИМПОЗИЈУМ “УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЛИЦИЈСКИХ ПОСЛОВА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА”
Vesti  |  07.11.2018

17. SIMPOZIJUM “UNAPREĐENJE POLICIJSKIH POSLOVA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA”

SAZNAJ VIŠE
Vesti | Agencija za bezbednost saobraćaja
Vesti  |  26.10.2018

ABS APEL VOZAČIMA: OD PRVOG NOVEMBRA DO PRVOG APRILA OBAVEZNA ZIMSKA OPREMA

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  26.09.2018

17. SIMPOZIJUM “UNAPREĐENJE POLICIJSKIH POSLOVA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA”

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  17.09.2018

ABS APEL VOZAČIMA: OD PRVOG NOVEMBRA DO PRVOG APRILA OBAVEZNA ZIMSKA OPREMA

SAZNAJ VIŠE
ОДРЖАНА ОБУКА У ОШ „ОЛГА ПЕТРОВ“ У ОКВИРУ ПРОЈЕКТА „БЕЗБЕДНО НА БИЦИКЛУ“
Vesti  |  26.10.2018

ODRŽANA OBUKA U OŠ „OLGA PETROV“ U OKVIRU PROJEKTA „BEZBEDNO NA BICIKLU“

SAZNAJ VIŠE
Похвале Иртад Групе Агенцији за безбедност саобраћаја, поводом организованог састанка, у Београду
Vesti  |  23.10.2018

Pohvale Irtad Grupe Agenciji za bezbednost saobraćaja, povodom organizovanog sastanka, u Beogradu

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  19.09.2018

ODRŽANA OBUKA U OŠ „OLGA PETROV“ U OKVIRU PROJEKTA „BEZBEDNO NA BICIKLU“

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  15.08.2018

Pohvale Irtad Grupe Agenciji za bezbednost saobraćaja, povodom organizovanog sastanka, u Beogradu

SAZNAJ VIŠE
ДАН САОБРАЋАЈНЕ ПОЛИЦИЈЕ И АБС НА САЈМУ
Vesti  |  24.10.2018

DAN SAOBRAĆAJNE POLICIJE I ABS NA SAJMU

SAZNAJ VIŠE
Посета председника Иртад-а Фреда Вегмана Агенцији за безбедност саобраћаја Републике Србије
Vesti  |  19.10.2018

Poseta predsednika Irtad-a Freda Vegmana Agenciji za bezbednost saobraćaja Republike Srbije

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  28.08.2018

DAN SAOBRAĆAJNE POLICIJE I ABS NA SAJMU

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  19.07.2018

Poseta predsednika Irtad-a Freda Vegmana Agenciji za bezbednost saobraćaja Republike Srbije

SAZNAJ VIŠE
Одржан 14. Међународни Симпозијум „Превенција саобраћајних незгода на путевима 2018“
Vesti  |  23.10.2018

Održan 14. Međunarodni Simpozijum „Prevencija saobraćajnih nezgoda na putevima 2018“

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  31.07.2018

Održan 14. Međunarodni Simpozijum „Prevencija saobraćajnih nezgoda na putevima 2018“

SAZNAJ VIŠE
Top