Кабинет директора | Сектор за правне и финансијске послове | Сектор за планирање развој и квалитет | Сектор за возаче | Сектор за возила
Насловна » Саопштење за јавност

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Агенција за безбедност саобраћаја на својој интернет страници www.abs.gov.rs редовно објављује резултате истраживања страдања у саобраћају појединих категорија учесника у саобраћају по општинама Републике Србије у виду одговарајућих мапа ризика. Последња од тих мапа је мапа ризика страдања мотоциклиста по општинама Републике Србије. На основу реализованог истраживања утврђено је да највећи ризик од страдања мотоциклиста, у односу на број регистрованих моторних возила и број становника по општинама, имају општине: Савски Венац, Лапово, Стари Град, Ириг, Опово, Лазаревац, Велико Градиште, Неготин, Сопот, Свилајнац, Инђија и град Нови Сад (http://www.abs.gov.rs/doc/JR_SNnasM_Format_A4.pdf).

Мапа ризика страдања мотоциклистаПретходно реализовано истраживање које је спровела Агенција за безбедност саобраћаја односило се на страдање пешака по општинама Србије. Мапе ризика страдања пешака по општинама такође су објављене на интернет страници Агенције www.abs.gov.rs. Ово истраживање је показало да је највећи ризик страдања пешака у општинама: Савски Венац, Стари Град, Врачар, Нови Пазар, Нови Сад, Краљево, Барајево, Љиг, Обреновац, Крагујевац, Сремски Карловци, Јагодина, Смедерево, Пријепоље и Сопот.

Поред наведених истраживања Агенција ће у наредном периоду спроводити истраживања која разматрају најважније ризике страдања у односу на поједине категорије учесника у саобраћају (пешаци, мотоциклисти, бициклисти, теретна моторна возила, трактори…).

Реализована истраживања и приказивање мапа ризика су добра основа за покретање локалних и регионалних пројеката и предузимање краткорочних и дугорочних мера и акција за унапређење безбедности саобраћаја од стране органа локалне самоуправе. У прилог овоме иде и чињеница да локалне самоуправе могу до 15. децембра да конкуришу за средства из НИП-а за 2012. годину.

Локалне самоуправе имају и Законом о безбедности саобраћаја на путевима предвиђену обавезу да формирају локална тела за безбедност саобраћаја. Управо ова тела би требало да буду покретачи акција и пројеката за унапређење безбедности саобраћаја у општинама Србије. Ово је посебно важно за оне општине које имају повећану угроженост појединих категорија учесника у саобраћају, што може бити разлог за конкурисање за добијање средстава из НИП-а за реализацију пројеката из области безбедности саобраћаја.

Агенција ће свим ризичним општинама пружати неопходну стручну помоћ у проналажењу најбољих решења за смањење страдања у овим општинама. До краја године ће бити реализовано истраживање страдања у саобраћајним незгодама у које су укључени трактори, а очекује се и истраживање страдања односно мапирање ризика по општинама на основу саобраћајних незгода са теретним моторним возилима.

АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА