Кабинет директора | Сектор за правне и финансијске послове | Сектор за планирање развој и квалитет | Сектор за возаче | Сектор за возила
Насловна » Саопштење за јавност

Конференција за штампу „Пажња сад!“

Агенција за безбедност саобраћаја, поводом почетка школске 2011/2012. године започиње едукативно-промотивну кампању за безбедност деце у саобраћају „Пажња сад!“.

Општи циљ ове кампање јесте повећање безбедности ученика нижих разреда основне школе у саобраћају, односно едукација ученика и одраслих, смањење њиховог страдања и минимизирање опасне ситуације у којима учествују деца.

Кампања „Пажња сад!“ првенствено је намењена школској деци нижих разреда основне школе. Деца овог узраста још увек немају вештине и способности за безбедно понашање у саобраћају и представљају једну од категорија најрањивијих учесника у саобраћају. Родитељи и учитељи морају бити носиоци систематске едукације за безбедно понашање у саобраћају.

Наравно да се са стицањем вештина за безбедно понашање у саобраћају не почиње са поласком у школу, већ и много раније. Због тога је Агенција обезбедила кратко упутство за родитеље који представљају први модел и пример безбедног понашања за своје дете, и који уз школе, апсолутно треба да буду укључени у цео процес систематске едукације за безбедно понашање у саобраћају.

Одговорност за безбедност деце не може бити никако само на деци, већ на одраслима, а нарочито на возачима. Неопходно да сами возачи буду свесни рањивих категорија учесника у саобраћају и своје одговорности према деци учесницима у саобраћају. За Агенцију су кључни циљеви смањење брзине возила и повећање свести међу возачима о деци која прелазе улицу. У циљу скретања пажње возачима на личну одговорност за безбедност деце у саобраћају, у оквиру кампање „Пажња сад!“ Агенција промовише „Зону школе“, дефинисану чланом 163. ЗОБС-а, и ограничење брзине до 30 км/час за Зону школе у насељу.

Ово је уједно и позив Агенције локалним самоуправама које су одговорне за подршку у планирању и спровођењу свих мера и активности саобраћајног образовања и васпитања на нивоу локалне самоуправе, ка о и за предузимање посебних мера заштите рањивих учесника у саобраћају и заштите у одређеним зонама. У складу са тим, обавеза локалних самоуправа је одржавање и обнављање саобраћајне сигнализације и промовисање значаја саобраћајних знакова који означавају зону школе.

Агенција у оквиру кампање „Пажња сад!“ скреће пажњу на најважније теме у области безбедности саобраћаја за децу као што је усвајање знања о основним саобраћајнима правилима (као што су право првенства пролаза, саобраћајни знаци) и стицање основних вештина, од којих је, за овај узраст најважнија вештина правилног преласка преко улице, важност везивања сигурносног појаса у возилу и ношења рефлективне одеће. У оквиру кампање „Пажња сад!“, Агенција организује посете школама у Србији, где ће се на часу посвећеном безбедности деце у саобраћају, ученици упознати са Пажљивком, песмом „Пажња сад!“, основним саобраћајним знаковима, и поступком правилног прелажења преко улице.

Оно што посебно желимо да нагласимо је да едукацију деце за безбедно понашање у саобраћају треба спроводити континуирано, у дужем временском периоду кроз читав сет часова посвећених безбедности у саобраћају, кроз наставне садржаје у оквиру различитих наставних предмета.

У овом смислу, кампања „Пажња сад!“ Агенције за безбедност саобраћаја је само почетак дуготрајног процеса едукације за повећање безбедности саобраћаја, у коме кроз сарадњу свих чиниоца система саобраћаја можемо доћи до жељених резултата.

АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА