Кабинет директора | Сектор за правне и финансијске послове | Сектор за планирање развој и квалитет | Сектор за возаче | Сектор за возила

Насловна » Сектор за возаче

Сектор за возаче

У оквиру сектора обављају се активности које се односе на:

• организовање семинара за унапређење знања предавача теоријске наставе у обуци возача, инструктора вожње, испитивача на возачком испиту и професионалних возача;

• организовање обуке возача туристичког воза, возача трамваја и возача којима је одузета возачка дозвола због несавесног управљања моторним возилом;

• обављање провере знања предавача теоријске наставе у обуци возача, инструктора вожње, испитивача на возачком испиту и професионалних возала;

• спровођење стручног испита за предавача теоријске наставе у обуци возача, испитивача на возачком испиту, возача туристичког воза и возача трамваја;

• спровођење испита знања за возаче којима је одузета возачка дозвола због несавесног управљања моторним возилом;

• организацију и обезбеђивање објављивања стручне литературе из области оспособљавања возача;

• послове у вези са издавањем дозвола (лиценци);

• послове вођења регистра издатих дозвола и лиценци;

• чување и архивирање података и докумената унетих у регистар у писменој и електронској форми;

• обављање и других послови из делокруга Сектора.

 

АКТИВНОСТИ

 

18 КАЗНЕНИХ ПОЕНА
возачи којима је одузета возачка дозвола
ЛИЦЕНЦЕ