Uputstvo za upotrebu Aplikacije baze tehničkih karakteristika motornih i priključnih vozila

Vozila

Pažljivko

Pažljivko je animirani lik koji smo
predstavili u saradnji sa
pedagozima i psiholozima kao najbolji
način za interakciju sa decom

POKRENI

Provera statusa predmeta
uvezenih vozila

Unesite VIN oznaku (broj šasije) Vašeg vozila.

PROVERI

Uputstvo za upotrebu Aplikacije baze tehničkih karakteristika motornih i priključnih vozila

Agencija za bezbednost saobraćaja (u daljem tekstu Agencija) obezbeđuje bazu tehničkih karakteristika o motornim i priključnim vozilima (u daljem tekstu – baza podataka) u skladu sa odredbama člana 9. st. 2. tačka 4) Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.
Ulaskom u aplikaciju, odnosno unošenjem korisničkog imena i lozinke koju privredno društvo dobija od Agencije otvara se prozor naredni prozor

          Izgled prozora aplikacije nakon unošenja korisničkog imena i lozinke
 
Ulaskom u aplikaciju moguće je izvršiti pretragu klikom na polje pretraga.

          Izgled prozora aplikacije nakon klika na polje pretraga
 
Pretragu u bazi je moguće izvršiti prema:
1. Identifikacionoj oznaci vozila;
2. Tipu, varijanti i verziji vozila (Pretraga po TVV)*;
3. Opciji postavljanja upita kada nije poznat tip, varijanta i verzija vozila (TVV zahtev)*;
4. Kao i pretragu i određivanja tipa, varijante i verzije vozila (TVV Zahtevi rešavanje)*.

1. PRETRAGA PREMA IDENTIFIKACIONOJ OZNACI VOZILA
Kada se u padajućem meniju klikne na polje Pretraga po identifikacionoj oznaci vozila otvara se prozor koji omogućava da unosom identifikacione oznake vozila proverimo koja dokumenta su izdata za predmetno vozilo.
Nakon unosa identifikacione oznake u polje koje je za to namenjeno i klika na dugme pretraži (plavo dugme), aplikacija će izvršiti pretragu u bazi i u tabeli dati rezultate pretrage.
Ukoliko vozilo poseduje uverenje koje je izdato pre nadležnosti Agencije za bezbednost saobraćaja nad poslovima ispitivanja vozila, moguće je videti samo osnovne informacije o uverenju, odnosno informacije o tome ko je uverenje izdao, marka vozila, cilj ispitivanja i datum izdavanja uverenja. U ovom slučaju nisu dostupne detaljnije informacije iz sadržaja uverenja.
Ukoliko je reč o dokumentu koji je izdat od strane Agencije klikom na dugme POTVRDA ILI UVERENJE mogu se dobiti informacije iz uverenja ili potvrde koja je evidentirana u registrima Agencije.
 
PRIMER PRETRAGE PO IDENTIFIKACIONOJ OZNACI ZA UVERENJA KOJA SU IZDATA PRE NADLEŽNOSTI AGENCIJE
 
PRIMER PRETRAGE PO IDENTIFIKACIONOJ OZNACI ZA DOKUMENTA IZDATA POD NADLEŽNOŠĆU AGENCIJE
 
2. PRETRAGA PO TVV (TIPU, VARIJANTI I VERZIJI VOZILA)
Odgovor na upit sadrži skup podataka koji sadrže broj mesta za sedenje, broj mesta za stajanje, najveću dozvoljenu masu vozila, masu vozila spremnog za vožnju, najveću neto snagu i radnu zapreminu motora i druge tehničke podatke o vozilima koji se odnose na dimenzije, pneumatike, nivo izduvne emisije i emisiju CO2.
Kada se u polja za unos tipa, varijante i verzije unese prvi karakter tipa, varijante ili verzije pojavljuje se padajući meni koji nudi izbor postojećih evidentiranih tipova, varijanti ili verzija vozila što dopunski olakšava formiranje upita. Za odgovor je neophodno da se unesu sva tri tačna podatka:
• tip,
• varijanta i
• verzija vozila.
Odgovor se može štampati klikom na dugme ŠTAMPA koje se nalazi u prvoj koloni prikazanih rezultata, pre štampe neophodno je izvršiti unos identifikacione oznake konkretnog vozila za koje se vrši tehnički pregled, odnosno provera podataka u polje koje se nalazi u gornjem levom uglu prozora sa prikazanim rezultatima.

PRIMER PRETRAGE PO TVV I PRIKAZ REZULTATA

PRIMER PRETRAGE PO TVV I PRIKAZ REZULTATA

3. TVV ZAHTEV (POSTAVLJANJE UPITA KADA NIJE POZNAT TIP, VARIJANTA I VERZIJA VOZILA)
Ukoliko za vozilo nije poznat tip, varijanta i verzija vozila upit se postavlja odabirom opcije TVV zahtev, nakon čega se u odgovarajuća polja unosi identifikaciona oznaka vozila, odabira marka vozila i upisuje komentar u kome se navodi koji tehnički podatak vozila je potrebno utvrditi.
Nakon unosa otvara se polje u kome je moguće izvršiti dodavanje dokumenata upitu (očitana saobraćajna dozvola, proizvođačka tablica vozila....).
NAPOMENA: DOKUMENTACIJA TREBA DA BUDE U PDF FORMATU!
 
4. TVV ZAHTEV REŠAVANJE (ODREĐIVANJE TIPA, VARIJANTE I VERZIJE VOZILA)
Aplikativno je omogućen pristup novom sadržaju za pretragu i određivanje tipa, varijante i verzije vozila (u daljem tekstu: TVV). Sadržaj se pokreće aktiviranjem polja na ekranu „TVV Zahtev rešavanje“:

Otvara se stranica sa poljima za unos podataka:

Za sužavanje pretrage modela neophodno je koristiti podatke sa proizvođačke tablice, kao i podatke o motoru, godini proizvodnje i masama upisanim u saobraćajnoj dozvoli.
Postoje dva načina pretrage:
1. Pretraga kada nije na raspolaganju tačna komercijalna oznaka vozila niti tačan tip
2. Pretraga kada je na raspolaganju tačna komercijalna oznaka vozila ili tačan tip vozila

1. Pretraga kada nije na raspolaganju tačna komercijalna oznaka vozila i tačan tip vozila (tabela REZULTATI 1)
Ovaj način se koristi samo za određivanje tipa vozila ili komercijalne oznake (ne koristi se za ostale podatke koji se prikazuju u rezultatima).
U situacijama kada nije na raspolaganju pouzdana informacija o komercijalnoj oznaci vozila i tačnom tipu vozila, pretragu treba započeti unosom identifikacione oznake vozila u predviđeno polje

Za vozila koja su pojedinačno evidentirana kroz ispitivanja ili kontrolisanja u dosijeima Agencije pretraga će dati podatke za to vozilo.
Ako vozilo nije pojedinačno evidentirano u registrima (što će biti najčešći slučaj u praksi), potrebno je sa desne strane izbrisati nekoliko karaktera (na primer 3) i ponovo pokušati pretragu. Ukoliko se nakon pretrage sa prvim skraćenjem ne dobiju rezultati o komercijalnoj oznaci ili tipu vozila, potrebno je ponoviti pokušaje kroz još nekoliko pretraga daljim brisanjem identifikacione oznake za po nekoliko karaktera sa desne strane.
Rezultati ovakve pretrage se beleže u tabeli „REZULTATI 1“.
Primer rezultata ovakve pretrage:

Ova pretraga se koristi samo za tip ili komercijalnu oznaku. Predmetna pretraga daje jednoznačno tip vozila 312. Mora se nastaviti pretraga prema načinu opisanom u sledećoj tački 2.
 
2. Pretraga kada je na raspolaganju tačna komercijalna oznaka vozila ili tačan tip vozila
U svim situacijama kada je poznata komercijalna oznaka ili tip vozila treba izbrisati eventualno upisani podatak iz polja identifikacione oznake. Iskustva pokazuju da identifikaciona oznaka ne mora jednoznačno ukazati na model vozila. Iz tih razloga se ova pretraga vrši bez identifikacione oznake kako se ne bi nepotrebno sužavala na vozila sa veoma sličnom identifikacionom oznakom koja mogu pripadati drugom modelu odnosno imati drugi TVV.
 
Sa proizvođačke tablice treba iskoristiti raspoložive podatke o najvećoj dozvoljenoj masi i najvećem dozvoljenom opterećenju na prvoj i drugoj osovini. Oznaku motora treba uneti u pretragu iz saobraćajne dozvole ili sa proizvođačke tablice. Godinu proizvodnje treba uneti u odgovarajuće polje. Za slučaj da ne postoji sumnja u izvršenu prepravku vozila, odnosno da je stanje vozila prema dokumentaciji proizvođača u pogledu broja mesta za sedenje, možete uneti i podatak o broju mesta za sedenje. Mase vozila spremnog za vožnju su podaci koji variraju unutar istog modela vozila u zavisnosti od opcione opreme i tolerisanih odstupanja. Masu vozila spremnog za vožnju treba uneti kao kriterijum za pretragu samo kada ne postoji sumnja u taj podatak.
Takav unos podataka sa svim popunjenim poljima ili makar popunjenim poljem komercijalne oznake i masenih parametara daje rezultate koji se prikazuju u tabeli REZULTATI 2.
Zumiranjem prikaza ili horizontalnim pomeranjem prikazanog sadržaja štampaju se svi prikazi dobijenih rezultata. Prikazani rezultati pokazuju da je tip vozila 312, varijanta AXA1A i verzija 00G. Prikaz takođe sadrži setove podataka za predmetni model. Po svim parametrima su moguća sortiranja i filtriranja.
Odgovor se može štampati klikom na dugme TVV u tabeli Rezultati 2, koje se nalazi u poslednjoj koloni tabele. Klikom na dugme TVV otvara se poseban prozor u kojem se ponovo može izvršiti pregled dobijenih rezultata, a potom i štampati rezultate pretrage klikom na dugme štampa u prvoj koloni. Pre štampe neophodno je izvršiti unos identifikacione oznake konkretnog vozila za koje se vrši tehnički pregled, koje se nalazi u gornjem levom uglu prozora sa prikazanim rezultatima.

Tabela REZULTATI 3 sadrži informaciju o verzijama broju evidentiranih vozila različitih verzija unutar istog modela u bazi.
 
Dopunske informacije:
Kod vozila italijanskih proizvođača proizvođačka tablica sadrži informacije o tipu, varijanti i verziji predmetnog vozila. Na prethodno prikazanoj fotografiji proizvođačke tablice u donjem delu proizvođačke tablice vide se informacije o predmetnom tipu:
   Tip 312, varijanta AXA1A, verzija 00G

Kod vozila francuskih proizvođača i vozila marke DACIA tip, varijanta i verzija se mogu utvrditi iz identifikacione oznake.
Na primer:
 VIN oznaka
MIN Tip/Varijanta/Verzija Serijski broj
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
V F 3 C C 8 H R 0 E T 1 5 9 6 4 6

 

Poz. 1-3 Identifikacija proizvođača
Poz. 4 Tip
Poz. 5 - 8 Varijanta
Poz. 9 Verzija
Poz. 10 Modelna godina
Poz. 11 Proizvodni pogon
Poz. 12-17 Serijski broj
 
NAPOMENA: Mala je verovatnoća dobijanja rezultata za vozila proizvedena pre 2000. godine zbog nedostatka elektronskih evidencija. Ovaj sadržaj će biti dalje unapređivan o čemu će biti istaknuta posebna obaveštenja.

Info centar

Pratite naše novosti i obaveštenja i budite redovno informisani o aktuelnostima u Agenciji za bezbednost saobraćaja

ПОДЕЛА И ОБУКА ЗА ПРАВИЛНУ УПОТРЕБУ ДЕЧИЈИХ АУТОСЕДИШТА У БЕЛОЈ ПАЛАНЦИ
Vesti  |  06.03.2020

PODELA I OBUKA ZA PRAVILNU UPOTREBU DEČIJIH AUTOSEDIŠTA U BELOJ PALANCI

SAZNAJ VIŠE
ОБУКА И ПОДЕЛА ДЕЧИЈИХ АУТО СЕДИШТА У СУРЧИНУ
Vesti  |  04.03.2020

OBUKA I PODELA DEČIJIH AUTO SEDIŠTA U SURČINU

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  02.06.2020

OBAVEŠTENJE O ISPITU ZA PREDAVAČA I INSTRUKTORA ZA CPC - 15.06.2020.

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  07.04.2020

VAŽNO OBAVEŠTENJE O RADU CENTRA ZA OBUKU ZA STICANJE CPC

SAZNAJ VIŠE
ОДРЖАНЕ ТРИБИНЕ ЗА МЛАДЕ “УМ НА ДРУМ” У БЕЧЕЈУ
Vesti  |  06.03.2020

ODRŽANE TRIBINE ZA MLADE “UM NA DRUM” U BEČEJU

SAZNAJ VIŠE
ТЕРИТОРИЈАЛНИ СИСТЕМ ПРОЈЕКТА И УЛОГА РЕГИОНАЛНИХ И ЛОКАЛНИХ КООРДИНАТОРА У ПРОЈЕКТУ ПАЖЉИВКОВА СМОТРА
Vesti  |  28.02.2020

TERITORIJALNI SISTEM PROJEKTA I ULOGA REGIONALNIH I LOKALNIH KOORDINATORA U PROJEKTU PAŽLJIVKOVA SMOTRA

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  26.05.2020

Prijavljivanje za pohađanje programa stručnog osposobljavanja revizora, odnosno proveravača

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  11.03.2020

Obaveštenje o realizaciji praktičnog dela ispita za vozače tramvaja – 12. i 13. mart 2020. godine

SAZNAJ VIŠE
ОДРЖАНЕ ПРВЕ ШКОЛСКЕ ПАЖЉИВКОВЕ СМОТРЕ
Vesti  |  28.02.2020

ODRŽANE PRVE ŠKOLSKE PAŽLJIVKOVE SMOTRE

SAZNAJ VIŠE
ЕДУКАЦИЈА ТРАКТОРИСТА ИЗ БАЈИНЕ БАШТЕ И ОКОЛИНЕ
Vesti  |  25.02.2020

EDUKACIJA TRAKTORISTA IZ BAJINE BAŠTE I OKOLINE

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  23.03.2020

OBAVEŠTENJE U VEZI RADNOG VREMENA LOKACIJA ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA TAHOGRAFSKE KARTICE

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  06.03.2020

Važno obaveštenje o početku obuke kandidata za vozača tramvaja 09.03.2020.

SAZNAJ VIŠE
НАЦИОНАЛНИ ПРОЈЕКАТ „ПАЖЉИВКОВА СМОТРА“
Vesti  |  28.02.2020

NACIONALNI PROJEKAT „PAŽLJIVKOVA SMOTRA“

SAZNAJ VIŠE
НА ТРИБИНИ У ВРШЦУ ВИШЕ ОД 100 ТРАКТОРИСТА
Vesti  |  21.02.2020

NA TRIBINI U VRŠCU VIŠE OD 100 TRAKTORISTA

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  06.03.2020

VAŽNO OBAVEŠTENJE O PODNOŠENJU ZAHTEVA ZA UTVRĐIVANJE ISPUNJENOSTI USLOVA ZA IZDAVANJE DOZVOLE PRAVNOM LICU KOJE VRŠI SPROVOĐENJE PROGRAMA STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA REVIZORA, ODNOSNO PROVERAVAČA

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  14.02.2020

Važno obaveštenje o ispitu za vozača tramvaja (14.02.2020.)

SAZNAJ VIŠE
АБС на Трећој министарској конференцији за безбедност саобраћаја
Vesti  |  25.02.2020

ABS na Trećoj ministarskoj konferenciji za bezbednost saobraćaja

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  28.02.2020

VAŽNO OBAVEŠTENJE O PODNOŠENJU ZAHTEVA ZA UTVRĐIVANJE ISPUNJENOSTI USLOVA ZA IZDAVANJE DOZVOLE PRAVNOM LICU KOJE VRŠI PROFESIONALNO OSPOSOBLJAVANJE VOZAČA

SAZNAJ VIŠE
Top