Кабинет директора | Сектор за правне и финансијске послове | Сектор за планирање развој и квалитет | Сектор за возаче | Сектор за возила
Насловна » Семинари

 

СТРУЧНИ СЕМИНАРИ

 

Стручни семинар о безбедности саобраћаја

Семинар за сертификацију предавача за рад са возачима којима је одузета возачка дозвола