Кабинет директора | Сектор за правне и финансијске послове | Сектор за планирање развој и квалитет | Сектор за возаче | Сектор за возила

Насловна » Прописи

Прописи

На овој страници можете преузети следећа документа:

 

  ЗАКОНИ

-Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС”, број 41/09) (.pdf 4,02 MB)

-Закон о изменама и допунама Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС”, број 53/10) (.pdf 53 КB)

-Закон о изменама и допунама Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС”, број 101/11) (.pdf 126 КB)

-Закон о потврђивању Споразума о усвајању једнообразних техничких прописа за возила са точковима, опрему и делове који могу бити уграђени и/или коришћени на возилима са точковима и условима за узајамно признавање додељених хомологација на основу ових прописа („Службени гласник РС-Међународни уговори”, број 11/11) (.pdf 147 КB)

 

  ОДЛУКЕ И УРЕДБЕ

-Одлука о оснивању Агенције за безбедност саобраћаја (.pdf 3,7 МB)

-Уредба о времену одмора и управљања возача моторних возила када обављају међународни превоз, као у примени система дигиталних тахографа (.pdf 622 KB)

-Уредба о ценама услуга које врши Агенција за безбедност саобраћаја (.pdf 279 KB)

 

  ПРАВИЛНИЦИ

-Правилник о унапређењу знања из безбедности саобраћаја за возаче којима је одузета возачка дозвола (.pdf 166 KB)

-Правилник о програмима и роковима за одржавање семинара, начину полагања испита и изгледу и садржају дозволе (лиценце) за предавача теоријске обуке кандидата за возаче (.pdf 410 KB)

-Правилник о спровођењу испита, организацији семинара унапређења знања и вођењу регистра издатих дозвола (лиценци) за предавача теоријске обуке (.pdf 213 KB)

-Правилник о испитивању возила (.pdf 1,56 MB)

-Правилник о програму и начину полагања испита за техничара у радионици за тахографе (.pdf 343 KB)

-Правилник о радионицама за тахографе (.pdf 1,02 MB)

-Правилник о начину коришћења тахографа (.pdf 714 KB)

-Правилник о условима које мора испуњавати насељено место у којем се обавља полагање практичног испита кандидата за возаче и вођењу евиденција о местима која испуњавају прописане услове (.pdf 142 KB)

-Правилник о програму и роковима за одржавање семинара, начину полагања испита провере знања и изгледу и садржају обрасца дозволе (лиценце) за инструктора вожње (.pdf 422 KB)

-Правилник о организацији семинара унапређења знања, спровођењу испита провере знања и вођењу регистра издатих дозвола (лиценци) за инструктора вожње (.pdf 168 KB)

-Правилник о програму за полагање стручног испита за испитивача, програму и роковима за одржавање семинара, начину полагања стручног испита и испита провере знања и изгледу и садржају обрасца дозволе (лиценце) за испитивача (.pdf 472 KB)

-Правилник о спровођењу испита, организацији семинара унапређења знања и вођењу регистра издатих дозвола (лиценци) за испитивача (.pdf 241 KB)

-Правилник о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима (.pdf 2,56 MB)

-Правилник о обуци, начину спровођења испита и вођењу евиденција за возача трамваја (.pdf 200 KB)

-Правилник о обуци, начину спровођења испита и вођењу евиденција за возача туристичког воза (.pdf 128 KB)

 

-ПРЕДЛОГ Правилника о контролорима (.pdf 1,37 MB)