Кабинет директора | Сектор за правне и финансијске послове | Сектор за планирање развој и квалитет | Сектор за возаче | Сектор за возила
Насловна » Статистика

 

СТАТИСТИКА

 

 

 

 

 

ИЗВЕШТАЈИ О АКТУЕЛНИМ ПОКАЗАТЕЉИМА СТАЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА ИЗ БАЗЕ ПОДАТАКА АГЕНЦИЈЕ

СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2012. ГОДИНИ