Кабинет директора | Сектор за правне и финансијске послове | Сектор за планирање развој и квалитет | Сектор за возаче | Сектор за возила
Насловна » Саопштење за јавност

 

САОПШТЕЊЕ – ИНФОРМАТИВНО СТРУЧНИ СКУП – АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

 

Локалне самоуправе имају значајан део одговорности и обавеза у систему безбедности саобраћаја Републике Србије. Један од најважнијих детаља односи се на формирање локалних тела за безбедност саобраћаја (савет, веће, комисија и сл.) у циљу унапређења безбедности саобраћаја на путевима, на територији којом управљају јединице локалне самоуправе.

 

Агенција ће у наредном периоду усмерити своје активности ка јачању сарадње и координације са локалним самоуправама, са основним циљем унапређења безбедности саобраћаја на локалном нивоу, а тиме и на целој територији Србије.

 

Као почетак сарадње Агенција ће у периоду од 23. фебруара до 13. марта 2012. године организовати стручне информативне скупове са основним циљем представљања будућих заједничких активности и јачања сарадње Агенције и локалних тела за безбедност саобраћаја, као и што бољој припреми за њихову реализацију.

 

На овим скуповима разматраће се:

-основни проблеми у формирању и функционисању локалних тела за безбедност саобраћаја,

-евентуални проблеми и недоумице у погледу расподеле новчаних средстава од наплаћених новчаних казни намењених унапређењу безбедности саобраћаја,

-размена искустава између представника општина у погледу функционисања и реализације активности у циљу унапређења безбедности саобраћаја по општинама,

-припрема за велики међународни стручни скуп унапређења безбедности саобраћаја по општинама Републике Србије у организацији Агенције за безбедност саобраћаја (који ће бити одржан у јуну или септембру 2012. године у Београду) и

-будуће заједничке активности Агенције и локалних тела за безбедност саобраћаја.

 

Распоред одржавања стручних скупова је следећи:

1. БЕОГРАД, четвртак 23. фебруар 2012. године (свечана сала Скупштине општине Нови Београд).

2. БОР, понедељак 27. фебруар 2012. године (велика сала зграде општине Бор);

3. НОВИ САД, среда 29. фебруар 2012. године (велика сала Скупштине града Новог Сада);

4. КРАЉЕВО, уторак 06. март 2012. године (велика сала Регионалне привредне коморе у Краљеву);

5. НИШ, уторак 13. март 2012. године (велика сала Скупштине града Ниша);

 

Програм информативно-стручних скупова Агенције за безбедност саобраћаја и локалне самоуправе Републике Србије

 

Почетак свих скупова је у 11,00 часова. Све додатне информације се могу добити позивањем броја телефона 011/311-7298.

 

АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА