Кабинет директора | Сектор за правне и финансијске послове | Сектор за планирање развој и квалитет | Сектор за возаче | Сектор за возила

Насловна » Упит

 

ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ВОЗАЧЕ КОЈИМА ЈЕ ОДУЗЕТА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА

 

 

Информација о потребној документацији и начину пријављивања

 

Списак понуђених градова за Семинаре унапређења знања

 

Пријава за обавезан семинар унапређeња знања из области безбедности саобраћаја

 

Архива обавештења

 

Све информације везане за пријављивање на семинар можете добити позивањем бројева телефона 011/301-4406 или 064/8428-044.

 

Адреса:
АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА
11070 Београд
Булевар Михајла Пупина 2