ДЕЦА ПУТНИЦИ У ВОЗИЛУ

Датум објаве: 15.11.2016.

Агенција за безбедност саобраћаја има улогу и покретача и носиоца активности ка подизању свести становништва о значају употребе система заштите унутар возила – сигурносних појасева и дечијих система заштите. У том смислу Агенција је покренула кампању управо намењену повећању употребе система заштите унутар возила Значај и правовременост почетка кампање је оправдана чињеницама о угрожености и страдању деце, као путника унутар возила.

У претходне три године, 35-оро деце је смртно страдало и још 4.469-оро деце је повређено у саобраћајним незгодама на путевима у Републици Србији. Дакле, у просеку свако педесето лице смртно страдало у саобраћајним незгодама је дете. Оно што је важно истаћи је то да у последње три године у саобраћајним незгодама деца највише смртно страдају као путници у возилима (54%), затим као пешаци (34%) и на крају као бициклисти (12%), а у последњој, 2015-тој години, чак 71% смртно страдало деце у саобраћајним незгодама (скоро три четвртине страдале деце) је било путник унутар возила.

Велика заступљеност деце која су смртно страдала у својству путника у возилу, у укупном броју смртно страдале деце у саобраћају, се довoди у директну везу са (не)употребом дечијих система заштите у возилима – дечијих седишта и сигурносних појасева. За територију Србије, употреба дечијих система заштите је испод 30%, што значи да се мање од трећине деце превози исправно и безбедно у возилу.

Побољшање безбедности деце је препознато као један од стратешких циљева националне стратегије о безбедности саобраћаја Републике Србије. Стратегијом је дефинисан циљ да до 2020. године нема погинуле деце у саобраћају на путевима Републике Србије. То се, између осталог, може постићи тако што се сви путници у возилу, укључујући и децу, увек превозе исправно, уз употребу адекватних система заштите.

С обзиром на телесне карактеристике деце, све док не достигну 36 kg и/или висину од 150 cm деца треба да се превозе у одговарајућем ауто седишту. Ауто седиште, осим што мора да одговара маси детета, мора бити хомологовано, односно да испуњава безбедносни стандард. Поред тога, важно је да ауто седиште буде исправно постављено у аутомобилу, и да дете буде исправно везано у ауто седишту. Појасеви треба да прелазе преко кључне кости детета и карличног појаса, и никако не смеју прелазити преко стомака нити преко главе детета.

За постизање циља да нема смртно страдале деце у саобраћају, поред Агенције, неопходно је да се укључе и родитељи и васпитачи, учитељи, наставници, локалне самоуправе, здравствене радници, полиција, медији и све институције које се баве безбедношћу саобраћаја.