Кабинет директора | Сектор за правне и финансијске послове | Сектор за планирање развој и квалитет | Сектор за возаче | Сектор за возила

Насловна » Сектор за возила

Сектор за возила

У Сектору за возила обављају се послови који се односе на:

• организовање семинара за унапређења знања за контролоре техничког прегледа;

• провера знања контролора техничког прегледа;

• спровођење стручног испита за контролоре техничког прегледа;

• обављају се послови у вези са издавањем дозвола (лиценци);

• води се регистар издатих дозвола и лиценци;

• обављају се послови у вези са дигиталним и аналогним тахографима (издавање одобрења типа за тахографске листиће, меморијске картице или контролне уређаје; издавање одобрења за рад радионица, одобрења за рад лицима која обављају послове у вези са тахографом и спровођење поступка за избор произвођача картица и приступања на тахонет мрежу);

• обезбеђивање базе података о техничким карактеристикама моторних и прикључних возила која је од значаја за примену прописа о безбедности саобраћаја на путевима;

• врши се чување и архивирање података и докумената унетих у регистар у писменој и електронској форми; обављају се и други послови из делокруга Сектора;

• спровођење међународног Споразума о усвајању једнообразних техничких прописа за возила са точковима, опрему и делове који могу бити уграђени и/или коришћени на возилима са точковима и условима за узајамно признавање додељених хомологација на основу ових прописа (Женевски споразум из 1958.);

• надзор над хомологационим испитивањима и контрола саобразности возила, опреме и делова према УН правилницима и издавање одговарајућих Саопштења о хомологацији типа производа;

• издавање потврда ради царињења нових возила, опреме и делова и Издавање потврда ради царињења употребљаваних возила;

• сарадња са Канцеларијом за придруживања ЕУ у активностима на реализацији Националног програма за усвајање правних тековина ЕУ (National Programme for the Adoption of the Acquis – NPAA) у процесу приступања Републике Србије Европској унији.

 

ЗАХТЕВИ ЗА ХОМОЛОГАЦИЈУ

ЗАХТЕВИ ЗА МЕМОРИЈСКЕ КАРТИЦЕ ЗА ТАХОГРАФЕ

 

ЗАХТЕВИ ЗА ХОМОЛОГАЦИЈУ ЗАХТЕВИ ЗА МЕМОРИЈСКЕ КАРТИЦЕ ЗА ТАХОГРАФЕ РАДИОНИЦЕ ЗА ТАХОГРАФЕ СПИСАК ОВЛАШЋЕНИХ РАДИОНИЦА ЗА ТАХОГРАФЕ ТЕХНИЧАРИ У РАДИОНИЦАМА ЗА ТАХОГРАФЕ ИСПИТИВАЊЕ ВОЗИЛА