Агенција за безбедност саобраћаја

Мени

Пажљивко

Пажљивко је анимирани лик који смо
представили у сарадњи са
педагозима и психолозима као најбољи
начин за интеракцију са децом

ПОКРЕНИ

Провера статуса предмета
увезених возила

Унесите VIN ознаку (број шасије) Вашег возила.

ПРОВЕРИ

ЈАВНИ ПОЗИВ за ангажовање правног лица ради вршења обуке кандидата за возача трамваја

Датум објаве: 16.09.2022

Дана: 14.09.2022. године

 

На основу члана 205., чл.9. ст.2. тач.10., ст.4. и ст.5. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Сл. гласник РС", број 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013-ОУС, 55/2014, 96/2015-др.закон, 9/2016-ОУС, 24/2018, 41/2018, 41/2018-др.закон, 87/2018, 23/2019 и 128/2020-др.закон) и Одлуке в.д. директора Агенције за безбедност саобраћаја о објављивању Јавног позива за ангажовање правног лица ради вршења обуке кандидата за возача трамваја Дел.бр. 221-225-01-01242/2022-01 од 14.09.2022. године,

 

 

Агенција за безбедност саобраћаја

 

о б ј а в љ у ј е

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

 

за ангажовање правног лица

ради вршења обуке кандидата за возача трамваја

 

 1. Позивају се правна лица која су материјално и стручно оспособљена и која поседују кадровске, просторне, организационе, материјално-техничке и друге услове за вршење обуке кандидата за возача трамваја, да поднесу пријаву ради избора и ангажовања од стране Агенције за безбедност саобраћаја за вршење те обуке.

 

 1. Правно лице које поднесе пријаву мора да испуњава услове из члана 8.
  Правилника о обуци, начину спровођења испита и вођењу евиденција за возача трамваја („Службени гласник РС”, бр. 66/13 и 68/15), и то:

 

 1. мора имати најмање четири (4) запослена лица са пуним радним временом која испуњавају прописане услове за предавача теоријске обуке за возача трамваја најмање четири (4) запослена лица са пуним радним временом која испуњавају прописане услове за инструктора вожње за возача трамваја;

 

 1. мора имати најмање једну учионицу у власништву или у закупу односно добијену на коришћење, опремљену училима, средствима и опремом намењеним за теоријску обуку;

 

 1. мора имати уређени полигон или трамвајски депо у власништву или у закупу односно добијен на коришћење на коме се изводи практична обука кандидата;

 

 1. мора имати најмање четири трамваја и две трамвајске приколице у власништву.

 

 1. Као доказ о испуњавању услова из овог позива, правно лице обавезно уз пријаву подноси:

 

 • За запослено лице које испуњава услове за предавача теоријске обуке за возача трамваја:

 

 • фотокопија М/3А тј. М/А обрасца,

 

 • фотокопија дипломе или уверења о завршеним академским студијама у трајању од четири године, или завршеним специјалистичким струковним студијама саобраћајне струке − друмског или железничког смера, односно електро струке − смер енергетика, односно машинске струке − смер моторна возила.

 

 • фотокопија возачке дозволе за управљање моторним возилима B категорије, из које се може утврдити да лице има најмање три (3) године возачку дозволу.

 

 • За запослено лице које испуњава услове за инструктора вожње за возача трамваја:

 

 • фотокопију М/3А тј. М/А обрасца,

 

 • потврда послодавца да лице има најмање две (2) године искуства у управљању трамвајем,

 

 • доказ да су испуњени услови у погледу стручне спреме:
   1. фотокопија дипломе односно уверења о завршеном специјалистичком образовању за образовни профил возача трамваја − инструктора у систему средњег образовања или
   2. фотокопија дозволе (лиценце) за инструктора вожње најмање В категорије, издате од стране Агенције за безбедност саобраћаја.

 

2) Извод из листа непокретности или уговор о закупу или акт којим се правном лицу даје на коришћење учионица, како и изјава под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је иста учионица опремљена училима, средствима и опремом намењеним за теоријску обуку и то:

 • опремљена са најмање 30 столица са преклапајућим пултом за писање или 15 одговарајућих столова и 30 столица,
 • да има радни сто за предавача,
 • поседује рачунар или лаптоп, штампач и скенер,
 • пројектор са платном (резолуција пројектора и димензије платна морају бити такве да сваки кандидат, са сваког места, може неометано пратити садржај који се презентује),
 • да буде величине од најмање 50 m², али да та површина буде слободна како би планирани број столица могао да се распореди у виду полукруга,
 • поседује интернет са минималним протоком од 10 Mbps (кабл и wi-fi),
 • да има таблу за писање и флип-чарт,
 • обезбеђено грејање,
 • поседује клима уређај и адекватну вентилацију,
 • да прозори буду прекривени венецијанерима, тракастим завесама или неким другим завесама које спречавају продор дневне светлости у просторију,
 • поседује хигијенски одржаван и уредан тоалет у непосредној близини са средством за прање руку и убрусом,
 • окречена, са довољно природног и вештачког осветљења,
 • заштићена од буке и мириса (влага и сл.),
 • обезбеђено напајање електричном енергијом у складу са постојећим стандардима, са прикључцима и довољним бројем адекватних продужних каблова како би се опслужио сваки сто,
 • да је простор обезбеђен противпожарним апаратом или другим системима за гашење почетних пожара.

 

3) Извод из листа непокретности или уговор о закупу или акт којим се даје правном лицу на коришћење уређеног полигона или трамвајског депоа, копија плана полигона или трамвајског депоа или адекватна одлука надлежног органа локалне самоуправе задуженог за послове саобраћаја.

 

4) Изјаву под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потписану од стране овлашћеног лица да предметни уређени полигон или трамвајски депо на којем ће се вршити практична обука и практични испит испуњава све услове предвиђене Програмом практичне обуке из управљања трамвајем који је саставни део Правилника о обуци, начину спровођења испита и вођењу евиденција за возача трамваја („Службени гласник РС”, бр. 66/13 и 68/15).

 

5) Доказ из којег се види да правно лице има у власништву најмање четири трамваја и две трамвајске приколице, као и потврду о техничкој исправности за та возила.

 

 • III. Понуђач је у обавези да без надокнаде уступи на коришћење просторије и средства (учионице, возила и инфраструктуру) за потребе реализације теоријског и практичног дела испита за возача трамваја.

 

IV Рок извршења посла по Јавном позиву – посао се додељује на период од 36 месеци од дана закључења уговора.

 

 

V  Рок за подношење пријава је 8 дана од дана објављивања јавног позива на сајту Агенције за безбедност саобраћаја www.abs.gov.rs.

 

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране.

VI Пријаве са назнаком ''за јавни позив - ангажовање правног лица ради вршења обуке кандидата за возача туристичког воза“ се подносе писаним путем на адресу:

Агенција за безбедност саобраћаја

Булевар Михајла Пупина 2

Палата Србије, Источно крило

11070 Нови Београд

 

Наручилац не одговара за било какву последицу уколико подносилац пријаве не наведе назив, адресу и предмет јавног позива на коверти. Пријаве које нису затворене, или су стигле после наведеног рока, неће бити разматране.

 

VII Одлука о избору правног лица ће бити донета у року од 15 дана од дана отварања пријава и биће објављена на интернет страници Агенције за безбедност саобраћаја.

 

VIII  Додатне информације у вези са овим јавним позивом заинтересована лица могу добити на  e-mail: rija.kukic@abs.gov.rs

 

 

                                                                                                                                в.д. директора

                                                                                                  ____________________

                                                                                                      Бранко Стаматовић

 

Инфо центар

Пратите наше новости и обавештења и будите редовно информисани о актуелностима у Агенцији за безбедност саобраћаја

Пажљивко у Дољевцу и Власотинцу
Вести  |  04.10.2023

Пажљивко у Дољевцу и Власотинцу

САЗНАЈ ВИШЕ
Пажљивков дан на Старом Граду
Вести  |  02.10.2023

Пажљивков дан на Старом Граду

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  04.10.2023

УСВОЈЕНА СТРАТЕГИЈА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ПЕРИОД ОД 2023. ДО 2030. ГОДИНЕ

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  27.09.2023

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ за лака електрична возила – ТРОТИНЕТЕ

САЗНАЈ ВИШЕ
Едукација младих у Книћу
Вести  |  03.10.2023

Едукација младих у Книћу

САЗНАЈ ВИШЕ
Агенција за безбедност саобраћаја на регионалном сајму привреде у Новој Пазови
Вести  |  29.09.2023

Агенција за безбедност саобраћаја на регионалном сајму привреде у Новој Пазови

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  29.09.2023

Важно обавештење о почетку обуке за возача трамваја – 2. октобар 2023. године

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  18.09.2023

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ТЕОРИЈСКОГ ДЕЛА ИСПИТА ЗА ТЕХНИЧАРЕ У РАДИОНИЦАМА ЗА ТАХОГРАФЕ (ЈЕСЕЊИ РОК 2023.)

САЗНАЈ ВИШЕ
Промоција безбедног понашања у саобраћају на Новом Београду
Вести  |  02.10.2023

Промоција безбедног понашања у саобраћају на Новом Београду

САЗНАЈ ВИШЕ
Обука за ауто-седишта у Бачком Петровцу
Вести  |  27.09.2023

Обука за ауто-седишта у Бачком Петровцу

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  22.09.2023

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАНУ ДОДЕЛУ ЗАШТИТНОГ РАМА ЗА УПОТРЕБЉАВАНИ ТРАКТОР - 30.СЕПТЕМБАР 2023. ГОДИНЕ

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  29.08.2023

Одлука о избору произвођача заштитних рамова за употребљавани трактор у складу са Уредбом о условима и начину спровођења субвенционисане доделе заштитних рамова за употребљавани трактор

САЗНАЈ ВИШЕ
Одржана радионица о стандардима перформанси емисије CO2 из моторних возила у Републици Србији
Вести  |  28.09.2023

Одржана радионица о стандардима перформанси емисије ЦО2 из моторних возила у Републици Србији

САЗНАЈ ВИШЕ
Пажљивко у Градској општини Обреновац – почетак кампање посвећене безбедности деце у саобраћају
Вести  |  20.09.2023

Пажљивко у Градској општини Обреновац – почетак кампање посвећене безбедности деце у саобраћају

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  30.08.2023

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАНУ ДОДЕЛУ ЗАШТИТНОГ РАМА ЗА УПОТРЕБЉАВАНИ ТРАКТОР

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  16.08.2023

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР ПРОИЗВОЂАЧА ЗАШТИТНИХ РАМОВА ЗА УПОТРЕБЉАВАНИ ТРАКТОР

САЗНАЈ ВИШЕ
Унапређење безбедности бициклиста
Вести  |  27.09.2023

Унапређење безбедности бициклиста

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  29.08.2023

Важно обавештење у вези обуке кандидата за возача трамваја (29.08.2023.)

САЗНАЈ ВИШЕ
Top