Агенција за безбедност саобраћаја

Мени

Пажљивко

Пажљивко је анимирани лик који смо
представили у сарадњи са
педагозима и психолозима као најбољи
начин за интеракцију са децом

ПОКРЕНИ

Провера статуса предмета
увезених возила

Унесите VIN ознаку (број шасије) Вашег возила.

ПРОВЕРИ

Обавештење о Одлуци о избору произвођача

Датум објаве: 21.11.2022

Република Србија

АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА

Број: 335-00-02123/2022-01.03

Датум: 21.11.2022. године.

Булевар Михајла Пупина 2

БЕОГРАД

 

На основу Уредбе о условима и начину спровођења субвенционисане доделе заштитних рамова за употребљавани трактор („Службени гласник РС“, број 107/22), сагласности Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре број: 344-08-93260/22 од 13.10.2022. године и Јавног позива за избор произвођача заштитних рамова за употребљавани трактор број: 221-22-00-1665/2022-01 од 17.10.2022. године, в.д директора Агенције за безбедност саобраћаја доноси;

 

О Д Л У К У    

О  ИЗБОРУ ПРОИЗВОЂАЧА

 

I   Додељује се уговор правном лицу MIKOM d.o.o., Нови Сад, ул.Мирослава Продановића бр.12, МБ:08607222, ПИБ:101691952, кога заступа директор Мирко Караћ, на основу Понуде број 019/22 од 26.10.2022. године.

 

II  Одлука о додели уговора објављује се на званичној интернет презентацији Агенције за безбедност саобраћаја www.abs.gov.rs

 

III       Ова одлука ступа на снагу даном доношења

 

О б р а з л о ж е њ е

Агенција за безбедност саобраћаја је дана 17.10.2022. године донела Одлуку о објављивању јавног позива за избор произвођача заштитних рамова за употребљавани трактор (број Одлуке: 22-00-01665/2022-01).

 

Јавни позив за избор произвођача заштитних рамова за употребљавани трактор објављен је на сајту Агенције за безбедност саобраћаја и у дневном листу Политика.

Поступак отварања понуда спроведен је у просторијама Наручиоца у Београду, Булевар Михајла Пупина 2,  26.10.2022. године, са почетком у 12:00 часова

 

До истека рока за подношење понуда на адресу Агенције за безбедност саобраћаја пристигла је 1  понуда.

Након спроведеног отварања понуда Комисија за преглед и вредновање понуда је приступила стручној оцени понуда и сачинила Извештај о истом.

У Извештају Комисије број: 221-22-00-1665/2022-02 од 24.11.2022. године, Комисија је констатовала следеће:

Комисија Наручиоца спровела је поступак за избор произвођача заштитних рамова са циљем закључења уговора, објављиваљем Јавног позива за подношење понуда  18.10.2022. године, а по Одлуци број: 22-00-01665/2022-01 од 17.10.2022. године.

 

Благовремено, тј. до  дана 26.10.2022. године  до 12:00 часова, примљена је понуда следећег правног лица, и то:

Редни број

Број понуде Понуђача

Назив понуђача

Датум и време подношења

Понуда се подноси

1.

019/22

MIKOM d.o.o., Нови Сад, ул.Мирослава Продановића бр.12

26.10.2022

11:56

 

самостално

 

Неблаговремених понуда није било

 

Називи понуђача чије су понуде одбијене и разлози за њихово одбијање: нема.

 

Рангирање понуђача на основу примене критеријума најнижа понуђена цена.

 

 

 

 

 

Редни број

 

Назив понуђача

Понуђена вредност у динарима

без ПДВ-а

са ПДВ-ом

1.

MIKOM d.o.o., Нови Сад, ул.Мирослава Продановића бр.12

22.371,21

26.845,45

 

 

 

 

 

 

Понуђач: MIKOM d.o.o., Нови Сад, ул.Мирослава Продановића бр.12

Понуђач је у Обрасцу понуде, навео за:

- Рок израде рамова: 90 дана од дана потписивања уговора.

- Рок отпремања израђених рамова до најближег испитног места: 3 дана.

 

На основу достављене документације Комисија је утврдила да понуда понуђача MIKOM d.o.o., Нови Сад, ул.Мирослава Продановића бр.12 испуњава све услове постављене Јавним позивом што понуду чини прихватљивом.

 

Стручну оцену понуда Комисија је извршила проверавајући је рачунски, констатујући све податке из понуде, оцењујући је и то на следећи начин:

 

Понуђач

MIKOM d.o.o., Нови Сад, ул.Мирослава Продановића бр.12

Вредност понуде по раму без  ПДВ-а:

22.371,21

Вредност понуде по раму са ПДВ-ом:

26.845,45

Рок испоруке:

90 дана

Рок отпремања израђених рамова до најближег испитног места:

3 данa

Евентуалне напомене:

Цене исказане у Обрасцу структуре цене су фиксне и не могу се мењати за све време важења уговора

Понуда попуњена према упутству из документације:

да

 

 

У поступку доношења ове одлуке, посебно су цењене чињенице да је Комисија, правилно и потпуно, извршила оцену материјалне, техничке и стручне оспособљености подносиоца понуде сходно критеријима из Јавног позива.

У поступку оцене спроведеног поступка, в.д. директора Агенције за безбедност саобраћаја није нашао разлоге, неправилности нити пропусте у раду, који би евентуално били основ за неприхватање предлога Комисије за преглед и вредновање понуда поднетих ради производње заштитних рамова за тракторе.

Наиме, у поступку је оцењено да је Комисија у свему правилно поступила те да је избор правног лица извршен у свему складу са Уредбом о условима и начину спровођења субвенционисане доделе заштитних рамова за употребљавани трактор и Јавним позивом.

Имајући у виду наведено, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке

 

 

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ:

Против ове одлуке понуђач може поднети жалбу Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре у року од осам дана од дана и то преко првостепеног органа

в.д. директора

 

Бранко Стаматовић

 

Инфо центар

Пратите наше новости и обавештења и будите редовно информисани о актуелностима у Агенцији за безбедност саобраћаја

Пажљивко у Дољевцу и Власотинцу
Вести  |  04.10.2023

Пажљивко у Дољевцу и Власотинцу

САЗНАЈ ВИШЕ
Пажљивков дан на Старом Граду
Вести  |  02.10.2023

Пажљивков дан на Старом Граду

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  04.10.2023

УСВОЈЕНА СТРАТЕГИЈА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ПЕРИОД ОД 2023. ДО 2030. ГОДИНЕ

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  27.09.2023

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ за лака електрична возила – ТРОТИНЕТЕ

САЗНАЈ ВИШЕ
Едукација младих у Книћу
Вести  |  03.10.2023

Едукација младих у Книћу

САЗНАЈ ВИШЕ
Агенција за безбедност саобраћаја на регионалном сајму привреде у Новој Пазови
Вести  |  29.09.2023

Агенција за безбедност саобраћаја на регионалном сајму привреде у Новој Пазови

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  29.09.2023

Важно обавештење о почетку обуке за возача трамваја – 2. октобар 2023. године

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  18.09.2023

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ТЕОРИЈСКОГ ДЕЛА ИСПИТА ЗА ТЕХНИЧАРЕ У РАДИОНИЦАМА ЗА ТАХОГРАФЕ (ЈЕСЕЊИ РОК 2023.)

САЗНАЈ ВИШЕ
Промоција безбедног понашања у саобраћају на Новом Београду
Вести  |  02.10.2023

Промоција безбедног понашања у саобраћају на Новом Београду

САЗНАЈ ВИШЕ
Обука за ауто-седишта у Бачком Петровцу
Вести  |  27.09.2023

Обука за ауто-седишта у Бачком Петровцу

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  22.09.2023

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАНУ ДОДЕЛУ ЗАШТИТНОГ РАМА ЗА УПОТРЕБЉАВАНИ ТРАКТОР - 30.СЕПТЕМБАР 2023. ГОДИНЕ

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  29.08.2023

Одлука о избору произвођача заштитних рамова за употребљавани трактор у складу са Уредбом о условима и начину спровођења субвенционисане доделе заштитних рамова за употребљавани трактор

САЗНАЈ ВИШЕ
Одржана радионица о стандардима перформанси емисије CO2 из моторних возила у Републици Србији
Вести  |  28.09.2023

Одржана радионица о стандардима перформанси емисије ЦО2 из моторних возила у Републици Србији

САЗНАЈ ВИШЕ
Пажљивко у Градској општини Обреновац – почетак кампање посвећене безбедности деце у саобраћају
Вести  |  20.09.2023

Пажљивко у Градској општини Обреновац – почетак кампање посвећене безбедности деце у саобраћају

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  30.08.2023

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАНУ ДОДЕЛУ ЗАШТИТНОГ РАМА ЗА УПОТРЕБЉАВАНИ ТРАКТОР

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  16.08.2023

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР ПРОИЗВОЂАЧА ЗАШТИТНИХ РАМОВА ЗА УПОТРЕБЉАВАНИ ТРАКТОР

САЗНАЈ ВИШЕ
Унапређење безбедности бициклиста
Вести  |  27.09.2023

Унапређење безбедности бициклиста

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  29.08.2023

Важно обавештење у вези обуке кандидата за возача трамваја (29.08.2023.)

САЗНАЈ ВИШЕ
Top