Агенција за безбедност саобраћаја

Мени

Пажљивко

Пажљивко је анимирани лик који смо
представили у сарадњи са
педагозима и психолозима као најбољи
начин за интеракцију са децом

ПОКРЕНИ

Провера статуса предмета
увезених возила

Унесите VIN ознаку (број шасије) Вашег возила.

ПРОВЕРИ

Одлука о избору правног лица које ће бити ангажовано ради вршења обуке кандидата за возача трамваја

Датум објаве: 09.11.2022

Република Србија

АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА

Број: 221-225-01-01298/2022-04/01

Датум: 09.11.2022. године

Булевар Михајла Пупина 2

Београд

 

 

На основу члана 8. став 1. Правилника о обуци, начину спровођења испита и вођењу евиденција за возача трамваја („Службени гласник РС”, бр. 66/13, 68/15), члана 21. став. 1. Закона о јавним агенцијама („Сл. гласник РС“, бр. 18/2005, 81/2005 - испр.47/2018) и члана 22. Статута Агенције за безбедност саобраћаја, а у вези са чл. 9. став 2. тачка 10. и став 4. и чл. 205. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС”, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – Одлука УС, 55/14, 96/15 - др. Закон, 9/16 - Одлука УС, 24/18, 41/18, 87/18, 23/19 и 128/20), на предлог Комисије за преглед и вредновање пријава поднетих ради вршења обуке кандидата за возача трамваја, у поступку за ангажовање правног лица ради вршења обуке кандидата за возача трамваја путем јавног позива, в.д. директора Агенције за безбедност саобраћаја је донео

 

О Д Л У К У

 

о избору правног лица које ће бити ангажовано

ради вршења обуке кандидата за возача трамваја

 

            I Додељује се ЈАВНОМ КОМУНАЛНОМ ПРЕДУЗЕЋУ ГРАДСКОM САОБРАЋАЈНОM ПРЕДУЗЕЋУ „БЕОГРАД“, из Београда, ул. Кнегиње Љубице бр. 29, МБ: 07022662, ПИБ: 100049398, по пријави број: 221-04-225-01-1298/2022 од 23.09.2022. године, вршење обуке кандидата за возача трамваја.

II       Предлог уговора о ангажовању правног лица ради вршења обуке кандидата за возача трамваја доставиће се на потпис изабраном подносиоцу пријаве ЈАВНОМ КОМУНАЛНОМ ПРЕДУЗЕЋУ ГРАДСКОM САОБРАЋАЈНОM ПРЕДУЗЕЋУ БЕОГРАД, из Београда, ул. Кнегиње Љубице бр. 29, МБ: 07022662, ПИБ: 100049398 у року од 10 дана, рачунајући од дана када је изабрани подносилац обавештен о његовом избору.

III     Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

 

О б р а з л о ж е њ е

       На основу одредаба Правилника о обуци, начину спровођења испита и вођењу евиденција за возача трамваја (''Службени гласник РС'' број 66/13 и 68/15), у вези са чл. 9. став 2. тачка 10. и став 4. и чл. 205. Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гласник РС”, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – Одлука УС, 55/14, 96/15 - др. Закон, 9/16 - Одлука УС, , 24/18, 41/18, 87/18, 23/19 и 128/20) Агенција је расписала јавни позив за ангажовање правног лица ради вршења обуке кандидата за возача трамваја.

       Јавни позив је објављен на званичној веб презентацији Агенције за безбедност саобраћаја www.abs.gov.rs дана 16.09.2022. године.

       Јавним позивом су позвана правна лица која су материјално и стручно оспособљена и која поседују кадровске, просторне, материјално-техничке и друге услове за вршење обуке кандидата за возача трамваја да поднесу пријаву ради избора и ангажовања од стране Агенције за безбедност саобраћаја за вршење те обуке. Постављен је рок за достављање пријава од 8 дана од дана објављивања.

       Комисија за преглед и вредновање пријава поднетих ради вршења обуке кандидата за возача трамваја је формирана решењем број: 221-119-01-00206/2022-01 од 14.09.2022. године, а ради прегледа и вредновања пријава поднетих ради вршења обуке кандидата за возача трамваја.

       Благовремено, тј. до дана 24.09.2022. године примљена је једна пријава и то правног лица: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ БЕОГРАД, из Београда, ул. Кнегиње Љубице бр. 29, МБ: 07022662, ПИБ: 100049398. Поменута пријава је примљена 23.09.2022. године, под бројем: 221-04-225-01-1298/2022.

       Комисија за преглед и вредновање пријава поднетих ради вршења обуке кандидата за возача трамваја доставила је Записник о прегледу и вредновању пријава поднетих по јавном позиву за ангажовање правног лица ради вршења обуке кандидата за возача трамваја у коме је, након прегледа и вредновања пријава, а узимајући у обзир да је на основу раније сарадње са ЈКП ГСП Београд у вези са спровођењем обуке и испита за возача трамваја упозната са изгледом и постојањем просторије и уређеног полигона где се спроводи теоријска и практична обука кандидата и стручни испит, дала предлог в.д. директору Агенције за безбедност саобраћаја да донесе одлуку о избору ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ БЕОГРАД, из Београда, ул. Кнегиње Љубице бр. 29, МБ: 07022662, ПИБ: 100049398 ради вршења обуке кандидата за возача трамваја и са којим ће потписати уговор о истом, јер испуњава све услове постављене у Јавном позиву.

       Наиме, у поступку је утврђено да је Комисија за преглед и вредновање пријава поднетих ради вршења обуке кандидата за возача трамваја благовремено и правилно извршила отварање пријава и оцену приспеле пријаве о чему је сачинила одговарајући записник.

       У поступку доношења ове одлуке, посебно су цењене чињенице да је Комисија, правилно и потпуно, извршила оцену материјалне и стручне оспособљености подносиоца пријаве сходно критеријима из Јавног позива.

       У поступку оцене спроведеног поступка, в.д. директора Агенције за безбедност саобраћаја није нашла разлоге, неправилности нити пропусте у раду, који би евентуално били основ за неприхватање предлога Комисије за преглед и вредновање пријава поднетих ради вршења обуке кандидата за возача трамваја.

       Наиме, у поступку је оцењено да је Комисија у свему правилно поступила те да је избор правног лица извршен у складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима, подзаконским актима, интерним актима и Јавним позивом.

       Имајући у виду наведено, одлучено је као у диспозитиву ове одлуке.

Инфо центар

Пратите наше новости и обавештења и будите редовно информисани о актуелностима у Агенцији за безбедност саобраћаја

ОДРЖАН САСТАНАК СА ПРЕДСТАВНИЦИМА ГРАДА ВАЉЕВА
Вести  |  24.01.2023

ОДРЖАН САСТАНАК СА ПРЕДСТАВНИЦИМА ГРАДА ВАЉЕВА

САЗНАЈ ВИШЕ
Три ствари на које возачи треба да обрате пажњу у зимским условима
Вести  |  16.01.2023

Три ствари на које возачи треба да обрате пажњу у зимским условима

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  08.12.2022

ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ ИСПИТА ЗА ИНСТРУКТОРА ЗА ЦПЦ - ДЕЦЕМБАРСКИ РОК

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  21.11.2022

Обавештење о Одлуци о избору произвођача

САЗНАЈ ВИШЕ
ПРЕДАВАЊЕ О БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА ЗА СТАРА ЛИЦА У ЗРЕЊАНИНУ
Вести  |  16.01.2023

ПРЕДАВАЊЕ О БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА ЗА СТАРА ЛИЦА У ЗРЕЊАНИНУ

САЗНАЈ ВИШЕ
Одржанa предавања о значају и обукa о правилној употреби дечјих ауто-седишта у Општини Обреновац
Вести  |  29.12.2022

Одржана предавања о значају и обука о правилној употреби дечјих ауто-седишта у Општини Обреновац

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  05.12.2022

ПРОДУЖЕН РОК ДО 26. 12. 2022. ЗА ДОДЕЛУ БЕСПЛАТНИХ ЗАШТИТНИХ РАМОВА ЗА ТРАКТОРЕ

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  07.11.2022

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАНУ ДОДЕЛУ ЗАШТИТНОГ РАМА ЗА УПОТРЕБЉАВАНИ ТРАКТОР

САЗНАЈ ВИШЕ
ОДРЖАНА ПРЕДАВАЊА О ЗНАЧАЈУ И ОБУКА О ПРАВИЛНОЈ УПОТРЕБИ ДЕЧЈИХ АУТО-СЕДИШТА У ПРИЈЕПОЉУ
Вести  |  29.12.2022

ОДРЖАНА ПРЕДАВАЊА О ЗНАЧАЈУ И ОБУКА О ПРАВИЛНОЈ УПОТРЕБИ ДЕЧЈИХ АУТО-СЕДИШТА У ПРИЈЕПОЉУ

САЗНАЈ ВИШЕ
ПАЖЉИВКОВ НОВОГОДИШЊИ ЦРТАНИ ФИЛМ
Вести  |  27.12.2022

ПАЖЉИВКОВ НОВОГОДИШЊИ ЦРТАНИ ФИЛМ

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  09.11.2022

Одлука о избору правног лица које ће бити ангажовано ради вршења обуке кандидата за возача трамваја

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  25.10.2022

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ПРАКТИЧНОГ ДЕЛА ИСПИТА ЗА ТЕХНИЧАРЕ У РАДИОНИЦАМА ЗА ТАХОГРАФЕ (ЈЕСЕЊИ РОК 2022.)

Након одржаних термина за полагање теоријског дела испита, кандидати који су успешно савладали теоријски део испита позивају се на полагање практичног...

САЗНАЈ ВИШЕ
Нова ауто-седишта за малишане у Бачком Петровцу
Вести  |  28.12.2022

Нова ауто-седишта за малишане у Бачком Петровцу

САЗНАЈ ВИШЕ
Завршено такмичење „Саобраћајна олимпијада“
Вести  |  26.12.2022

Завршено такмичење „Саобраћајна олимпијада“

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  29.10.2022

РАСПОРЕД ПОХАЂАЊА СЕМИНАРА ЗА ТЕХНИЧАРЕ У РАДИОНИЦАМА ЗА ТАХОГРАФЕ ПО НАСТАВНОМ ПЛАНУ АБС/05

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  06.10.2022

Прво стручно усавршавање за унапређење знања и вештина ревизора, односно проверавача безбедности саобраћаја

САЗНАЈ ВИШЕ
Одржан састанак са 74 локалне самоуправе поводом пројекта „Пажљивкова смотра“
Вести  |  27.12.2022

Одржан састанак са 74 локалне самоуправе поводом пројекта „Пажљивкова смотра“

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  18.10.2022

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР ПРОИЗВОЂАЧА ЗАШТИТНИХ РАМОВА ЗА УПОТРЕБЉАВАНИ ТРАКТОР

САЗНАЈ ВИШЕ
Top