Радне машине врсте ТР

Возила

Пажљивко

Пажљивко је анимирани лик који смо
представили у сарадњи са
педагозима и психолозима као најбољи
начин за интеракцију са децом

ПОКРЕНИ

Провера статуса предмета
увезених возила

Унесите VIN ознаку (број шасије) Вашег возила.

ПРОВЕРИ

Радне машине врсте ТР

Нове радне машине са точковима, врсте ТR (намењене за учешће у саобраћају)

Радне машине са точковима, које су одобрене према ЕУ прописима о безбедности машина (CE) односно поседују појединачна одобрења или одобрења типа и конструктивно су намењена за учешће у јавном саобраћају, као што су радне машине (максималне брзине до 45 км/h, ширине до 3м, висине до 4м, клиренса довољног за прелаз препреке од 10цм) за чишћење односно усисавање улица – ЧИСТИЛИЦЕ, РОВОКОПАЧИ – УТОВАРИВАЧИ, самоходне прскалице, форвардери за трупце.и сл (*).

(*) у ову групу возила – радних машина не спадају машине шире од 3,00м (осим комбајна до 3,5м ширине), све врсте виљушкара, ваљака, финишера за асфалт, самоходних косачица за траву, дампера, специјалних машина за радове у рудницима и тунелима, машина са гусеницама, самоходне платформе за цртање путних линија и сл.

 

Издавање уверења (потврде) о испуњености прописаних услова

Уз читко написан и потписан захтев (преузмите овде) за издавање уверења (потврде) о испуњености прописаних услова потребно је јасно назначити да се ради о новим возилима и да ли је у питању:

1.1 издавање уверења (потврде) о појединачном одобрењу возила (VIN ознака(е));

1.2 издавање уверења (потврде) о појединачном одобрењу возила (VIN ознака(е)) уз сагласност другог увозника за коришћење документације.

2. издавање уверења (потврде) за тип возила за који се први пут тражи (нови тип);

3.1 проширење постојећег уверења (потврде);

3.2 продужење рока важења постојећег уверења (потврде);

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА:

- Захтев за добијање уверења (потврде) преко писарнице Агенције за безбедност саобраћаја, 11070 Београд, Булевар Михајла Пупина 2;

- Техничка спецификација (Декларација) (пример преузмите овде) произвођача са доказом за максималну брзину од 45 км/h;

- CE декларацију (према директиви за безбедност машина 2006/42);

  • Комплетну документацију – одобрење типа возила (ако постоји), укључујући и сва евентуална проширења (у електронском облику);

Уколико је потребно, у поступку контроле саобразности може се захтевати и додатна документација (технички цртежи, појединачна саопштења/одобрења, тест извештаји, изјашњења произвођача и сл.).

- Доказ о уплати Републичке административне таксе (ПО ТИПУ ВОЗИЛА) у износу од 3.220,00 динара (за правно лице, предузетника и физичко лице).

Такса се плаћа на рачун примаоца: 840-29779845-18 модел: 97

позив на број: 59-013

сврха уплате: Републичка административна такса

прималац (корисник): Република Србија

- По завршеном поступку контроле саобразности возила и документације, за издавање уверења (потврде) уплаћују се накнаде према Уредби о ценама услуга које врши Агенција за безбедност саобраћаја („Сл. гласник РС“, бр. 83/2021) која се примењује од 04.09.2021. године, и то за:

  1. Издавање уверења (потврде) о појединачном одобрењу возила у износу: 3.000,00 динара (може да гласи на једну или више VIN ознака за возила истог типа).
  • правна лица и предузетници накнаду плаћају по предрачуну.
  • физичка лица накнаду плаћају на рачун примаоца:

Број: 840-1068668-71 модел: (не уписује се)

позив на број: (442 - последње четири цифре VIN ознаке)

сврха уплате: Накнада за издавање уверења (потврде)

прималац уплате: Агенција за безбедност саобраћаја

  1. Издавање уверења (потврде) о одобрењу типа возила, опреме и делова у износу: 6.000,00 динара, а која се плаћа по предрачуну.
  2. Издавање проширења, односно продужења уверења (потврде) о одобрењу типа возила, опреме и делова у износу: 3.000,00 динара, а која се плаћа по предрачуну.

Контрола саобразности репрезента типа возила и горе наведене документације обавља се у лабораторији за контролу саобразности. Уз репрезент типа возила неопходно је да доставите и оригинал одговарајуће Потврде о саобразности (Certificate of conformity - COC). За цену контроле саобразности возила можете се обратити или Департману за пољопривредну технику - Лабораторија за погонске машине и тракторе Пољопривредног факултета Универзитета у Новом Саду (021 4853-301) или лабораторији ЦИАХ-Машински факултет (011 337 08 54, smitic@mas.bg.ac.rs ) или Центру за моторе и возила – ИНН Винча (011 340 85 68, novavozila@vin.bg.ac.rs ) или АМСС ЦМВ (011 275 92 88, ks@cmv.rs).

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ

Овлашћени представници произвођача у Републици Србији, уз први захтев, достављају оверену фотокопију уговора са произвођачем (инопринципалом) са овереним преводом на српски језик од стране судског тумача у коме комерцијални услови могу бити прикривени.

Овлашћени представници произвођача који за своју дилерску мрежу у Републици Србији обављају послове ради добијања Извештаја о контроли саобразности, а на основу којих сами дилери добијају Потврде, потребно је да доставе оригинални списак те дилерске мреже на српском језику или оригинални списак са овереним преводом на српски језик од стране судског тумача. Дилери при томе подносе посебне захтеве за добијање потврда по овом основу.

Уплатилац мора да буде исто правно лице, предузетник или физичко лице које је увозник (царински обвезник), наведен у захтеву.

Комплетна кореспонденција се обавља искључиво путем поште, тако да се захтеви и одговори шаљу поштом, па је неопходно у захтеву навести тачну и потпуну адресу увозника са контакт телефоном и имејл адресом.

Уз све допуне које се достављају на захтев Агенције, неопходно је позвати се на број предмета.

У случају да у поступку издавања потврде за нова возила, подносилац захтева ангажује друго правно или физичко лице да у његово име и за његов рачун обавља неопходне радње, потребно је уз захтев приложити посебно овлашћење.

- Доказ о реализованој уплати таксе и накнада за правна лица или предузетнике мора бити оригинална потврда или извод пословне банке оверен печатом банке. Налог за пренос није доказ о реализованој уплати таксе!

- Доказ о реализованој уплати таксе и накнада за физичка лица мора бити оригинални налог за уплату оверен печатом банке или поште. Уплатница услужних шалтера није доказ о реализованој уплати таксе!

Услови тендера – јавних набавки, радне локације, важност пројеката, потребе предузећа односно руковаоца и сл. не могу опредељивати обавезу регистрације радних машина које не испуњавају прописане услове за учешће у саобраћају у Републици Србији односно нису намењене за учешће у саобраћају.

 

Инфо центар

Пратите наше новости и обавештења и будите редовно информисани о актуелностима у Агенцији за безбедност саобраћаја

Пажљивко у Дољевцу и Власотинцу
Вести  |  04.10.2023

Пажљивко у Дољевцу и Власотинцу

САЗНАЈ ВИШЕ
Пажљивков дан на Старом Граду
Вести  |  02.10.2023

Пажљивков дан на Старом Граду

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  04.10.2023

УСВОЈЕНА СТРАТЕГИЈА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА ПЕРИОД ОД 2023. ДО 2030. ГОДИНЕ

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  27.09.2023

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ за лака електрична возила – ТРОТИНЕТЕ

САЗНАЈ ВИШЕ
Едукација младих у Книћу
Вести  |  03.10.2023

Едукација младих у Книћу

САЗНАЈ ВИШЕ
Агенција за безбедност саобраћаја на регионалном сајму привреде у Новој Пазови
Вести  |  29.09.2023

Агенција за безбедност саобраћаја на регионалном сајму привреде у Новој Пазови

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  29.09.2023

Важно обавештење о почетку обуке за возача трамваја – 2. октобар 2023. године

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  18.09.2023

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ТЕОРИЈСКОГ ДЕЛА ИСПИТА ЗА ТЕХНИЧАРЕ У РАДИОНИЦАМА ЗА ТАХОГРАФЕ (ЈЕСЕЊИ РОК 2023.)

САЗНАЈ ВИШЕ
Промоција безбедног понашања у саобраћају на Новом Београду
Вести  |  02.10.2023

Промоција безбедног понашања у саобраћају на Новом Београду

САЗНАЈ ВИШЕ
Обука за ауто-седишта у Бачком Петровцу
Вести  |  27.09.2023

Обука за ауто-седишта у Бачком Петровцу

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  22.09.2023

РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАНУ ДОДЕЛУ ЗАШТИТНОГ РАМА ЗА УПОТРЕБЉАВАНИ ТРАКТОР - 30.СЕПТЕМБАР 2023. ГОДИНЕ

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  29.08.2023

Одлука о избору произвођача заштитних рамова за употребљавани трактор у складу са Уредбом о условима и начину спровођења субвенционисане доделе заштитних рамова за употребљавани трактор

САЗНАЈ ВИШЕ
Одржана радионица о стандардима перформанси емисије CO2 из моторних возила у Републици Србији
Вести  |  28.09.2023

Одржана радионица о стандардима перформанси емисије ЦО2 из моторних возила у Републици Србији

САЗНАЈ ВИШЕ
Пажљивко у Градској општини Обреновац – почетак кампање посвећене безбедности деце у саобраћају
Вести  |  20.09.2023

Пажљивко у Градској општини Обреновац – почетак кампање посвећене безбедности деце у саобраћају

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  30.08.2023

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАНУ ДОДЕЛУ ЗАШТИТНОГ РАМА ЗА УПОТРЕБЉАВАНИ ТРАКТОР

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  16.08.2023

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБОР ПРОИЗВОЂАЧА ЗАШТИТНИХ РАМОВА ЗА УПОТРЕБЉАВАНИ ТРАКТОР

САЗНАЈ ВИШЕ
Унапређење безбедности бициклиста
Вести  |  27.09.2023

Унапређење безбедности бициклиста

САЗНАЈ ВИШЕ
Obavestenja
Обавештења  |  29.08.2023

Важно обавештење у вези обуке кандидата за возача трамваја (29.08.2023.)

САЗНАЈ ВИШЕ
Top