Ispit provere znanja za instruktore vožnje

Licence

Pažljivko

Pažljivko je animirani lik koji smo
predstavili u saradnji sa
pedagozima i psiholozima kao najbolji
način za interakciju sa decom

POKRENI

Provera statusa predmeta
uvezenih vozila

Unesite VIN oznaku (broj šasije) Vašeg vozila.

PROVERI

Ispit provere znanja za instruktore vožnje

Prvi ispiti provere znanja za instruktore vožnje održaće se u Beogradu 11. i 15. decembra 2017. godine. U slučaju da u prvom polaganju neko ne položi ispit, rok za ponovno polaganje je 21.12.2017. godine. Ispit traje jedan dan i održaće se u Beogradu u prostoru Beogradskog sajma u Hali 4 u vremenu od 08.00 do 17.00 sati. Način prijave i polaganja ispita objašnjen je u tekstu koji sledi.

Ispiti u decembarskom ispitnom roku 2017. godine namenjeni su samo za one instruktore vožnje kojima licenca za instruktora vožnje ističe u januaru 2018. godine.  

Prijava za ispit vršiće se elektronski, od 21. novembra do 01. decembra 2017. godine, preko potrala Agencije za bezbednost saobraćaja, a pisanu (papirnu) prijavu i dokaz o uplati cene ispita instruktori vožnje lično predaju ispitnoj komisiji neposredno pre polaganja ispita. Detaljan opis postupka prijavljivanja dat je u prilogu ovog obaveštenja.

Mogućnost da prijave i izađu na ispit u decembru 2017. godine, ako to budu želeli, imaće jedino 69 instruktora vožnje čije licence ističu u januaru 2018. godine. Ako to ne učine u ovom roku ovi instruktori to mogu učiniti u nekom od narednih rokova.

Instruktori vožnje, njih 269, kojima licenca za instruktora vožnje ističe u februaru 2018. godine imaće na raspolaganju rokove za polaganje ispita u januaru 2018. godine. U januaru 2018. godine biće i rokovi za ponovno polaganje ispita za one koji ne polože u januarskom i decembarskom roku.  Mesta i datumi ispita u januaru biće objavljeni do 18. decembra 2017. godine, kada će biti omogućena i elektronska prijava ispita.

Mesta i termini polaganja ispita provere znanja za instruktore vožnje u januaru 2018. godine:

  • Beograd - 15.01.2018. godine,
  • Niš - 17.01.2018. godine
  • Novi Sad - 19.01.2018. godine
  • Rok za ponovno polaganje je 25.01.2018. godine u Beogradu.

Ispit u januaru 2018. godine namenjen je za 269 instruktora kojima licenca instruktora vožnje ističe u februaru 2018. godine i za one kojima je licenca istekla u ranijem periodu. Očekujemo da će instruktori koristiti priliku za izlazak na ispit u rokovima koji su namenjeni za njih shodno datumu isticanja licence.

Na ovaj način mesec za mesec ispitni rokovi biće organizovani i u februaru za instruktore čije licence ističu u martu mesecu, odnosno u martu za instruktore čije licence ističu u aprilu, odnosno kojima je važnost licence istekla ranije. Takođe, svakog meseca biće dati termini na koje će moći da se prijave instruktori koji nisu položili ispit u nekom od prethodnih rokova. Za sve ove rokove prijava će biti i elektronska, preko portala Agencije za bezbednost saobraćaja, i pisana (papirna) koje će se sa dokazom o uplati predavati ispitnoj komisiji neposredno pre ispita.

Izuzetno, zbog nastalih opravdanih razloga na ispite provere znanja za instruktore vožnje u decembru 2017. godine, januaru, februaru i martu 2018. godine, mogu da izađu instruktori kojima važnost licence ističe u januaru, februaru, martu i aprilu 2018. godine, a koji su odslušali najmanje tri seminara unapređenja znanja. A za obnavljanje licence potrebno je da su odslušali najmanje pet seminara.  Ovaj izuzetak ne važi ni za jedan drugi ispitni rok bez obzira kada ističe licenca.

Od aprila meseca biće objavljivani redovni, stalni rokovi za polaganje ispita na koje će se prijavljivati svi zainteresovani instruktori koji su ispunili uslov za polaganje ispita, tj. instruktori koji su odslušali najmanje pet seminara unapređenja znanja za instruktora vožnje. O načinu zakazivanja, objavljivanja, prijavljivanja i svemu drugom u vezi sa ovim ispitima Agencija će blagovremeno dati obaveštenje.

Ispit provere znanja za instruktore vožnje sastoji se iz teorijskog i praktičnog dela koji se polažu u istom danu.  

Teorijski deo ispita sprovešće se putem testa. Test će sadržati ukupno 55 pitanja iz osam oblasti koje su propisane Pravilnikom o programu i rokovima za održavanje seminara, načinu polaganja ispita provere znanja i izgledu i sadržaju obrasca dozvole (licence) za instruktora vožnje. Da bi instruktor vožnje položio teorijski deo ispita mora da osvoji najmanje 80% od ukupnog broja predviđenih bodova pojedinačno iz svake od osam oblasti.

Test se polaže ispred ispitne komisije, u grupi, i polaganje traje 90 minuta. Rezultati testa objavljuju se nakon završetka testiranja. Instruktori koji polože test prema saopštenom rasporedu istog dana polagaće praktični deo ispita.

Praktični deo ispita svaki instruktor pojedinačno polaže ispred ispitne komisije. Ovaj deo ispita, polaže se metodom studije slučaja i simulacije pomoću računara i video filma, tako što će komisija instruktoru postaviti jedno pitanje iz oblasti metodike praktične obuke kandidata za vozače i instruktor će imati 10 minuta vremena da odgovori na postavljeno pitanje.

Instruktori vožnje koji poseduju i važeću licencu za predavača teorijske obuke oslobođeni su obaveze polaganja teorijskog dela ispita i polažu samo praktični deo ispita. Ovi instruktori obavezni su da se redovno prijave prema navedenom uputstvu i dođu na ispit, na kojem će samo polagati praktični deo ispita.

Opis postupka prijavljivanja za ispit provere znanja

Elektronsko prijavljivanje za polaganje ispita provere znanja instruktori vožnje vrše preko portala Agencije. Na portalu Agencije za bezbednost saobraćaja u delu Korisnički servis vrši se prijava za ispit provere znanja biranjem željenog datuma polaganja ispita i unošenjem datuma uplate. Da bi sistem dozvolio prijavu ispita obavezno je da instruktor vožnje prvo izvrši uplatu, jer je obavezno na portalu uneti datum uplate. Cena polaganja ispita provere znanja je 10.000 dinara. Nakon elektronske prijave instruktor vožnje preko portala štampa papirnu prijavu za ispit koju zajedno sa originalom uplatnicom donosi na ispit i neposredno pre počeka ispita predaje ispitnoj komisiji.

 

Ispitni rokovi za polaganje ispita provere znanja instruktora vožnje

Spiskovi instruktora vožnje za polaganje ispita provere znanja

Rezultati ispita provere znanja za instruktore vožnje

 

 

Info centar

Pratite naše novosti i obaveštenja i budite redovno informisani o aktuelnostima u Agenciji za bezbednost saobraćaja

Агенција за безбедност саобраћаја у посети Ужицу
Vesti  |  13.05.2021

Agencija za bezbednost saobraćaja u poseti Užicu

SAZNAJ VIŠE
ТРИБИНА ЗА МЛАДЕ „УМ НА ДРУМ“ – Економска школа Кикинда
Vesti  |  11.05.2021

TRIBINA ZA MLADE „UM NA DRUM“ – Ekonomska škola Kikinda

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  11.05.2021

NASTAVLJA SE ODRŽAVANJE SEMINARA ZA TEHNIČARE U RADIONICAMA ZA TAHOGRAFE PREMA NASTAVNOM PLANU ABS/03

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  29.04.2021

OBAVEŠTENJE O ISPITNOM ROKU ZA TEHNIČARE U RADIONICAMA ZA TAHOGRAFE (PROLEĆNI ROK 2021.)

Agencija za bezbednost saobraćaja od 18.05.2021. godine organizuje ispitni rok za polaganje ispita za tehničare u radionici za tahografe....

SAZNAJ VIŠE
Агенција за безбедност саобраћаја у сарадњи са Управом саобраћајне полиције је започела обуку припадника саобраћајне полиције о правилној употреби безбедносних седишта за превоз деце
Vesti  |  12.05.2021

Agencija za bezbednost saobraćaja u saradnji sa Upravom saobraćajne policije je započela obuku pripadnika saobraćajne policije o pravilnoj upotrebi bezbednosnih sedišta za prevoz dece

SAZNAJ VIŠE
ВИШЕ ОД 100 УЧЕСНИКА НА „ONLINE“ ТРИБИНИ ЗА МЛАДЕ „УМ НА ДРУМ“ У НОВОМ САДУ
Vesti  |  29.04.2021

VIŠE OD 100 UČESNIKA NA „ONLINE“ TRIBINI ZA MLADE „UM NA DRUM“ U NOVOM SADU

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  07.05.2021

Važno obaveštenje u vezi obuke kandidata za vozača tramvaja - 10.05.2021.

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  08.04.2021

POČETAK OBUKA ZA OSPOSOBLJAVANJE KANDIDATA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA REVIZORE, ODNOSNO PROVERAVAČE BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA

SAZNAJ VIŠE
Брзина и алкохол доминатни фактор код настанка незгода
Vesti  |  07.05.2021

Brzina i alkohol dominatni faktor kod nastanka nezgoda

SAZNAJ VIŠE
СРЕДЊОШКОЛЦИ ИЗ ВЕЛИКОГ ГРАДИШТА ПОКАЗАЛИ ВЕЛИКО ИНЕРЕСОВАЊЕ ЗА ТРИБИНУ „УМ НА ДРУМ“
Vesti  |  28.04.2021

SREDNJOŠKOLCI IZ VELIKOG GRADIŠTA POKAZALI VELIKO INERESOVANJE ZA TRIBINU „UM NA DRUM“

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  20.04.2021

PRIJAVLJIVANJE NOVIH KANDIDATA ZA OSPOSOBLJAVANJE ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA REVIZORE, ODNOSNO PROVERAVAČE BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  23.02.2021

OBAVEŠTENJE O ISPITU ZA PREDAVAČA I INSTRUKTORA ZA CPC - 04.03.2021.

SAZNAJ VIŠE
ВЕЛИКО ИНТЕРЕСОВАЊЕ УЖИЧКИХ СРЕДЊОШКОЛАЦА ЗА  „ONLINE“ ТРИБИНУ „УМ НА ДРУМ“
Vesti  |  28.04.2021

VELIKO INTERESOVANJE UŽIČKIH SREDNJOŠKOLACA ZA „ONLINE“ TRIBINU „UM NA DRUM“

SAZNAJ VIŠE
ВИШЕ ОД 500 МЛАДИХ УЧЕСТВОВАЛО НА „ONLINE“ ТРИБИНАМА „УМ НА ДРУМ“
Vesti  |  26.04.2021

VIŠE OD 500 MLADIH UČESTVOVALO NA „ONLINE“ TRIBINAMA „UM NA DRUM“

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  18.03.2021

VAŽNO OBAVEŠTENJE U VEZI OBUKE KANDIDATA ZA VOZAČA TRAMVAJA

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  22.12.2020

IZVEŠTAJ O OSNOVNIM POKAZATELJIMA STANJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA U PERIODU OD 2015. DO 2019. GODINE SVIH 161 LOKALNIH SAMOUPRAVA

SAZNAJ VIŠE
ОДРЖАНА „ONLINE“ ТРИБИНА ЗА МЛАДЕ „УМ НА ДРУМ“  У БАЧКОЈ ПАЛАНЦИ
Vesti  |  28.04.2021

ODRŽANA „ONLINE“ TRIBINA ZA MLADE „UM NA DRUM“ U BAČKOJ PALANCI

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  22.01.2021

OBAVEŠTENJE O ISPITU ZA PREDAVAČA I INSTRUKTORA ZA CPC - 03.02.2021.

SAZNAJ VIŠE
Top