Način polaganja stručnog ispita za ispitivače

Licence

Pažljivko

Pažljivko je animirani lik koji smo
predstavili u saradnji sa
pedagozima i psiholozima kao najbolji
način za interakciju sa decom

POKRENI

Provera statusa predmeta
uvezenih vozila

Unesite VIN oznaku (broj šasije) Vašeg vozila.

PROVERI

Način polaganja stručnog ispita za ispitivače

Način polaganja stručnog ispita za ispitivača

Stručni ispit za ispitivača sastoji se iz polaganja teorijskog i praktičnog dela tog ispita iz oblasti koje su propisane  u Programu za polaganje stručnog ispita za ispitivača: Saobraćajna etika, Saobraćajna psihologija, Pedagogija i andragogija, Bezbednost drumskog saobraćaja, Propisi o bezbednosti saobraćaja, obuka vozača i polaganje vozačkog ispita, Vozila i Teorija izvođenja radnji vozilom u saobraćaju na putu.

TEORIJSKI DEO

Predviđeno je da se polaganje teorijskog dela stručnog ispita sprovodi putem testa, pismeno ili na računaru. Test sadrži ukupno 140 pitanja, raspoređenih u sedam oblasti i to:

 • Saobraćajna etika - 10 pitanja
 • Saobraćajna psihologija - 15 pitanja
 • Pedagogija i andragogija - 15 pitanja
 • Bezbednost drumskog saobraćaja - 20 pitanja
 • Propisi o bezbednosti saobraćaja, obuka vozača i polaganje vozačkog ispita - 60 pitanja
 • Vozila - 10 pitanja
 • Teorija izvođenja radnji vozilom u saobraćaju na putu - 10 pitanja

Pitanja su zatvorenog tipa (na zaokruživanje) - sa četiri ponuđena odgovora od kojih je samo jedan odgovor tačan i otvorenog tipa - nabrajanja, dopunjavanja i sl. Ukupno vreme predviđeno za rešavanje testa je 3 sata.

Da bi ste položili teorijski deo stručnog ispita neophodno je da osvojite najmanje 80% od ukupnog broja predviđenih bodova – pojedinačno iz svake oblasti. Ukoliko iz neke od navedenih oblasti osvojite manje od 80%  u sledećim ispitnim rokovima polažete SAMOte oblasti, a oblasti koje ste položili Vam se priznaju.

Primere pitanja za polaganje teorijskog dela stručnog ispita možete preuzeti OVDE.

PRAKTIČNI DEO

Praktičnom delu stručnog ispita mogu pristupiti kandidati koji polože teorijski deo stručnog ispita. Polaganje praktičnog dela stručnog ispita sprovodi se putem studije slučaja u vidu simuliranog vozačkog ispita koji se održava u auto školi. Namena ovakvog načina polaganja praktičnog ispita je da kandidat za ispitivača pokaže da je u potpunosti stručan i sposoban za obavljanje poslova ispitivača na vozačkom ispitu.

Praktični deo stručnog ispita se sastoji iz tri dela, i to:

 • Metodike i tehnike ocenjivanja „kandidata za vozača“ pri izvođenju poligonskih radnji „V“ kategorije;
 • Demonstracije tehnike i veštine upravljanja motornim vozilom kandidata za ispitivača;
 • Metodike i tehnike ocenjivanja „kandidata za vozača“„V“ kategorije u saobraćaju na javnom putu.

U prvom delu praktičnog ispita jedan od članova ispitne komisije obavlja pripremu vozila i izvodi poligonske radnje za „V“ kategoriju. Prilikom obavljanja pripreme vozila moguće je da ne izvrši sve što je propisano, a prilikom izvođenja svake od poligonskih radnji može napraviti neku grešku ili radnju izvesti bez greške.  Uočene greške kandidat za ispitivača evidentira u bodovnu listu i treba da ih detaljno opiše i obrazloži vodeći računa da navede grešku koja je prva učinjena.

Kandidati koji zadovolje na prvom delu praktičnog ispita, nastavljaju praktični ispit tako što demonstriraju svoju tehniku vožnje i veštinu izvođenja poligonskih radnji.

Kandidat za ispitivača koji uspešno savlada i ovaj deo praktičnog ispita, stekao je pravo da polaže deo praktičnog ispita koji se odnosi na ocenjivanje „kandidata za vozača“ u saobraćaju na javnom putu (tzv. ispitna vožnja). Ovaj deo ispita realizuje se tako što se kandidat za ispitivača nalazi u ulozi ispitivača, a jedan od članova komisije je u ulozi kandidata za vozača.  Ispitna vožnja traje oko 20 minuta na definisanoj trasi sa kojom se kandidat za ispitivača upoznaje pre početka ispita. Popunjavanje neophodne dokumentacije, vođenje bodovne liste, ocenjivanje „kandidata za vozača“, upravljanje ispitom i kretanjem po ispitnoj trasi samostalno realizuje kandidat za ispitivača. Nakon što kandidat za ispitivača pruži povratnu informaciju i izvrši analizu i ocenjivanje uspešnosti „kandidata za vozača“, sledi saopštavanje konačne ocene na ispitu.

Svaki od navedena tri dela ispita je uslovan, odnosno eliminacioni. Metodologija rada na praktičnom ispitu uključuje i usmeno ispitivanje kandidata od strane ispitne komisije. Pored navedenog, u prvom delu praktičnog ispita ocenjuje se kretanje kandidata za ispitivača po poligonu, a u toku celog ispita odnos prema ispitu i odnos prema ispitnoj komisiji.

Kandidat za ispitivača koji položi stručni ispit za ispitivača „V“ kategorije, stekao je pravo da polaže i ostale kategorije ukoliko ispunjava Zakonom propisane uslove.

Polaganje praktičnog dela stručnog ispita za dopunu kategorije se sprovodi putem studije slučaja u vidu simuliranog vozačkog ispita koji se održava u auto školi. Kandidat za ispitivača samostalno realizuje praktični ispit sa kandidatom za vozača na poligonu i u saobraćaju na javnom putu.

Na ovom delu stručnog ispita neophodno je da kandidat za ispitivača pokaže da poseduje viši nivo primenjenog znanja neophodnog za stručno i samostalno obavljanje poslova ispitivača.

Ukoliko ne položite praktični deo stručnog ispita možete polagati popravni ispit u narednim ispitnim rokovima.

Spisak neophodne literature za polaganje stručnog ispita za ispitivača možete preuzeti sa sajta Agencije sa stranice Literatura.
 

NAPOMENA:
Ukoliko ste položili stručni ispit za predavača teorijske obuke i od Agencije za bezbednost saobraćaja preuzeli dozvolu (licencu) za predavača teorijske obuke, i  želite da steknete dozvolu (licencu) za ispitivača, obaveštavamo vas da iz teorijskog dela stručnog ispita za ispitivača polažete sledeće oblasti:

 • Saobraćajna psihologija - 15 pitanja
 • Pedagogija i andragogija - 15 pitanja
 • Propisi o bezbednosti saobraćaja, obuka vozača i polaganje vozačkog ispita - 60 pitanja
 • Vozila - 10 pitanja

Oblasti Saobraćajne etika, Teorija izvođenja radnji vozilom u saobraćaju na putu  i Bezbednost drumskog saobraćaja koje ste položili za predavača teorijske obuke vam se priznaju.

Info centar

Pratite naše novosti i obaveštenja i budite redovno informisani o aktuelnostima u Agenciji za bezbednost saobraćaja

СРЕДЊОШКОЛЦИ ИЗ КРУПЊА ПОКАЗАЛИ ВЕЛИКО ИНЕРЕСОВАЊЕ ЗА ТРИБИНУ „УМ НА ДРУМ“
Vesti  |  12.05.2021

SREDNJOŠKOLCI IZ KRUPNJA POKAZALI VELIKO INERESOVANJE ZA TRIBINU „UM NA DRUM“

SAZNAJ VIŠE
Брзина и алкохол доминатни фактор код настанка незгода
Vesti  |  07.05.2021

Brzina i alkohol dominatni faktor kod nastanka nezgoda

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  11.05.2021

NASTAVLJA SE ODRŽAVANJE SEMINARA ZA TEHNIČARE U RADIONICAMA ZA TAHOGRAFE PREMA NASTAVNOM PLANU ABS/03

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  29.04.2021

OBAVEŠTENJE O ISPITNOM ROKU ZA TEHNIČARE U RADIONICAMA ZA TAHOGRAFE (PROLEĆNI ROK 2021.)

Agencija za bezbednost saobraćaja od 18.05.2021. godine organizuje ispitni rok za polaganje ispita za tehničare u radionici za tahografe....

SAZNAJ VIŠE
ТРИБИНА ЗА МЛАДЕ „УМ НА ДРУМ“ – Економска школа Кикинда
Vesti  |  11.05.2021

TRIBINA ZA MLADE „UM NA DRUM“ – Ekonomska škola Kikinda

SAZNAJ VIŠE
ВЕЛИКО ИНТЕРЕСОВАЊЕ УЖИЧКИХ СРЕДЊОШКОЛАЦА ЗА „ONLINE“ ТРИБИНУ „УМ НА ДРУМ“
Vesti  |  28.04.2021

VELIKO INTERESOVANJE UŽIČKIH SREDNJOŠKOLACA ZA „ONLINE“ TRIBINU „UM NA DRUM“

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  07.05.2021

Važno obaveštenje u vezi obuke kandidata za vozača tramvaja - 10.05.2021.

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  08.04.2021

POČETAK OBUKA ZA OSPOSOBLJAVANJE KANDIDATA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA REVIZORE, ODNOSNO PROVERAVAČE BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA

SAZNAJ VIŠE
ВИШЕ ОД 100 УЧЕСНИКА НА „ONLINE“ ТРИБИНИ ЗА МЛАДЕ „УМ НА ДРУМ“ У НОВОМ САДУ
Vesti  |  29.04.2021

VIŠE OD 100 UČESNIKA NA „ONLINE“ TRIBINI ZA MLADE „UM NA DRUM“ U NOVOM SADU

SAZNAJ VIŠE
ОДРЖАНА „ONLINE“ ТРИБИНА ЗА МЛАДЕ „УМ НА ДРУМ“ У БАЧКОЈ ПАЛАНЦИ
Vesti  |  28.04.2021

ODRŽANA „ONLINE“ TRIBINA ZA MLADE „UM NA DRUM“ U BAČKOJ PALANCI

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  20.04.2021

PRIJAVLJIVANJE NOVIH KANDIDATA ZA OSPOSOBLJAVANJE ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA REVIZORE, ODNOSNO PROVERAVAČE BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  23.02.2021

OBAVEŠTENJE O ISPITU ZA PREDAVAČA I INSTRUKTORA ZA CPC - 04.03.2021.

SAZNAJ VIŠE
СРЕДЊОШКОЛЦИ ИЗ ВЕЛИКОГ ГРАДИШТА ПОКАЗАЛИ ВЕЛИКО ИНЕРЕСОВАЊЕ ЗА ТРИБИНУ „УМ НА ДРУМ“
Vesti  |  28.04.2021

SREDNJOŠKOLCI IZ VELIKOG GRADIŠTA POKAZALI VELIKO INERESOVANJE ZA TRIBINU „UM NA DRUM“

SAZNAJ VIŠE
ПРЕДСТАВНИЦИ АГЕНЦИЈЕ ПРИСУСТВОВАЛИ ПОДЕЛИ ДЕЧИЈИХ АУТО-СЕДИШТА У ЗЕМУНУ
Vesti  |  26.04.2021

PREDSTAVNICI AGENCIJE PRISUSTVOVALI PODELI DEČIJIH AUTO-SEDIŠTA U ZEMUNU

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  18.03.2021

VAŽNO OBAVEŠTENJE U VEZI OBUKE KANDIDATA ZA VOZAČA TRAMVAJA

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  22.12.2020

IZVEŠTAJ O OSNOVNIM POKAZATELJIMA STANJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA U PERIODU OD 2015. DO 2019. GODINE SVIH 161 LOKALNIH SAMOUPRAVA

SAZNAJ VIŠE
ВИШЕ ОД 500 МЛАДИХ УЧЕСТВОВАЛО НА „ONLINE“ ТРИБИНАМА „УМ НА ДРУМ“
Vesti  |  26.04.2021

VIŠE OD 500 MLADIH UČESTVOVALO NA „ONLINE“ TRIBINAMA „UM NA DRUM“

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  22.01.2021

OBAVEŠTENJE O ISPITU ZA PREDAVAČA I INSTRUKTORA ZA CPC - 03.02.2021.

SAZNAJ VIŠE
Top