Način polaganja stručnog ispita za ispitivače

Licence

Pažljivko

Pažljivko je animirani lik koji smo
predstavili u saradnji sa
pedagozima i psiholozima kao najbolji
način za interakciju sa decom

POKRENI

Provera statusa predmeta
uvezenih vozila

Unesite VIN oznaku (broj šasije) Vašeg vozila.

PROVERI

Način polaganja stručnog ispita za ispitivače

Način polaganja stručnog ispita za ispitivača

Stručni ispit za ispitivača sastoji se iz polaganja teorijskog i praktičnog dela tog ispita iz oblasti koje su propisane  u Programu za polaganje stručnog ispita za ispitivača: Saobraćajna etika, Saobraćajna psihologija, Pedagogija i andragogija, Bezbednost drumskog saobraćaja, Propisi o bezbednosti saobraćaja, obuka vozača i polaganje vozačkog ispita, Vozila i Teorija izvođenja radnji vozilom u saobraćaju na putu.

TEORIJSKI DEO - izmenjeno od 14.02.2022. godine

Predviđeno je da se polaganje teorijskog dela stručnog ispita sprovodi putem testa, pismeno ili na računaru. Test sadrži ukupno 140 pitanja, raspoređenih u sedam oblasti i to:

 • Saobraćajna etika - 10 pitanja
 • Saobraćajna psihologija - 10 pitanja
 • Pedagogija i andragogija - 10 pitanja
 • Bezbednost drumskog saobraćaja - 20 pitanja
 • Propisi o bezbednosti saobraćaja, obuka vozača i polaganje vozačkog ispita - 60 pitanja
 • Vozila - 10 pitanja
 • Teorija izvođenja radnji vozilom u saobraćaju na putu - 20 pitanja

Pitanja su zatvorenog tipa (na zaokruživanje) - sa četiri ponuđena odgovora od kojih je samo jedan odgovor tačan i otvorenog tipa - nabrajanja, dopunjavanja i sl. Ukupno vreme predviđeno za rešavanje testa je 3 sata.

Da bi ste položili teorijski deo stručnog ispita neophodno je da osvojite najmanje 80% od ukupnog broja predviđenih bodova – pojedinačno iz svake oblasti. Ukoliko iz neke od navedenih oblasti osvojite manje od 80%  u sledećim ispitnim rokovima polažete SAMOte oblasti, a oblasti koje ste položili Vam se priznaju.

Primere pitanja za polaganje teorijskog dela stručnog ispita možete preuzeti OVDE.

PRAKTIČNI DEO

Praktičnom delu stručnog ispita mogu pristupiti kandidati koji polože teorijski deo stručnog ispita. Polaganje praktičnog dela stručnog ispita sprovodi se putem studije slučaja u vidu simuliranog vozačkog ispita koji se održava u auto školi. Namena ovakvog načina polaganja praktičnog ispita je da kandidat za ispitivača pokaže da je u potpunosti stručan i sposoban za obavljanje poslova ispitivača na vozačkom ispitu.

Praktični deo stručnog ispita se sastoji iz tri dela, i to:

 • Metodike i tehnike ocenjivanja „kandidata za vozača“ pri izvođenju poligonskih radnji „V“ kategorije;
 • Demonstracije tehnike i veštine upravljanja motornim vozilom kandidata za ispitivača;
 • Metodike i tehnike ocenjivanja „kandidata za vozača“„V“ kategorije u saobraćaju na javnom putu.

U prvom delu praktičnog ispita jedan od članova ispitne komisije obavlja pripremu vozila i izvodi poligonske radnje za „V“ kategoriju. Prilikom obavljanja pripreme vozila moguće je da ne izvrši sve što je propisano, a prilikom izvođenja svake od poligonskih radnji može napraviti neku grešku ili radnju izvesti bez greške.  Uočene greške kandidat za ispitivača evidentira u bodovnu listu i treba da ih detaljno opiše i obrazloži vodeći računa da navede grešku koja je prva učinjena.

Kandidati koji zadovolje na prvom delu praktičnog ispita, nastavljaju praktični ispit tako što demonstriraju svoju tehniku vožnje i veštinu izvođenja poligonskih radnji.

Kandidat za ispitivača koji uspešno savlada i ovaj deo praktičnog ispita, stekao je pravo da polaže deo praktičnog ispita koji se odnosi na ocenjivanje „kandidata za vozača“ u saobraćaju na javnom putu (tzv. ispitna vožnja). Ovaj deo ispita realizuje se tako što se kandidat za ispitivača nalazi u ulozi ispitivača, a jedan od članova komisije je u ulozi kandidata za vozača.  Ispitna vožnja traje oko 20 minuta na definisanoj trasi sa kojom se kandidat za ispitivača upoznaje pre početka ispita. Popunjavanje neophodne dokumentacije, vođenje bodovne liste, ocenjivanje „kandidata za vozača“, upravljanje ispitom i kretanjem po ispitnoj trasi samostalno realizuje kandidat za ispitivača. Nakon što kandidat za ispitivača pruži povratnu informaciju i izvrši analizu i ocenjivanje uspešnosti „kandidata za vozača“, sledi saopštavanje konačne ocene na ispitu.

Svaki od navedena tri dela ispita je uslovan, odnosno eliminacioni. Metodologija rada na praktičnom ispitu uključuje i usmeno ispitivanje kandidata od strane ispitne komisije. Pored navedenog, u prvom delu praktičnog ispita ocenjuje se kretanje kandidata za ispitivača po poligonu, a u toku celog ispita odnos prema ispitu i odnos prema ispitnoj komisiji.

Kandidat za ispitivača koji položi stručni ispit za ispitivača „V“ kategorije, stekao je pravo da polaže i ostale kategorije ukoliko ispunjava Zakonom propisane uslove.

Polaganje praktičnog dela stručnog ispita za dopunu kategorije se sprovodi putem studije slučaja u vidu simuliranog vozačkog ispita koji se održava u auto školi. Kandidat za ispitivača samostalno realizuje praktični ispit sa kandidatom za vozača na poligonu i u saobraćaju na javnom putu.

Na ovom delu stručnog ispita neophodno je da kandidat za ispitivača pokaže da poseduje viši nivo primenjenog znanja neophodnog za stručno i samostalno obavljanje poslova ispitivača.

Ukoliko ne položite praktični deo stručnog ispita možete polagati popravni ispit u narednim ispitnim rokovima.

Spisak neophodne literature za polaganje stručnog ispita za ispitivača možete preuzeti sa sajta Agencije sa stranice Literatura.
 

NAPOMENA:
Ukoliko ste položili stručni ispit za predavača teorijske obuke i od Agencije za bezbednost saobraćaja preuzeli dozvolu (licencu) za predavača teorijske obuke, i  želite da steknete dozvolu (licencu) za ispitivača, obaveštavamo vas da iz teorijskog dela stručnog ispita za ispitivača polažete sledeće oblasti:

 • Saobraćajna psihologija - 15 pitanja
 • Pedagogija i andragogija - 15 pitanja
 • Propisi o bezbednosti saobraćaja, obuka vozača i polaganje vozačkog ispita - 60 pitanja
 • Vozila - 10 pitanja

Oblasti Saobraćajne etika, Teorija izvođenja radnji vozilom u saobraćaju na putu  i Bezbednost drumskog saobraćaja koje ste položili za predavača teorijske obuke vam se priznaju.

Info centar

Pratite naše novosti i obaveštenja i budite redovno informisani o aktuelnostima u Agenciji za bezbednost saobraćaja

ВИШЕ ОД 600 МАТУРАНАТА НА ТРИБИНИ ЗА МЛАДЕ У НОВОМ ПАЗАРУ
Vesti  |  24.05.2022

VIŠE OD 600 MATURANATA NA TRIBINI ZA MLADE U NOVOM PAZARU

SAZNAJ VIŠE
Активности на унапређењу безбедности пешака у саобраћају, у Земуну и Новом Београду
Vesti  |  20.05.2022

Aktivnosti na unapređenju bezbednosti pešaka u saobraćaju, u Zemunu i Novom Beogradu

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  25.05.2022

RASPORED POHAĐANJA SEMINARA ZA TEHNIČARE U RADIONICAMA ZA TAHOGRAFE PO NASTAVNOM PLANU ABS/04

Agencija za bezbednost saobraćaja obaveštava sve tehničare koji su podneli prijavu za pohađanje seminara da je sačinjen raspored pohađanja seminara unapr...

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  18.03.2022

Važno obaveštenje o početku obuke za vozača tramvaja – 28. mart 2022. godine

SAZNAJ VIŠE
Трибина за матуранте у Кањижи и Кикинди
Vesti  |  20.05.2022

Tribina za maturante u Kanjiži i Kikindi

SAZNAJ VIŠE
Трибина „На матуру без аутомобила“ у Свилајнцу и Варварину
Vesti  |  17.05.2022

Tribina „Na maturu bez automobila“ u Svilajncu i Varvarinu

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  04.05.2022

RASPORED POLAGANJA TEORIJSKOG DELA ISPITA ZA TEHNIČARE U RADIONICAMA ZA TAHOGRAFE (PROLEĆNI ROK 2022.)

Obaveštavamo zainteresovane kandidate da su određeni termini za polaganje teorijskog dela ispita za tehničare u radionicama za tahografe....

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  18.03.2022

OBAVEŠTENJE O ISPITNOM ROKU ZA TEHNIČARE U RADIONICAMA ZA TAHOGRAFE (PROLEĆNI ROK 2022.)

Agencija za bezbednost saobraćaja od 10.05.2022. godine organizuje ispitni rok za polaganje ispita za tehničare u radionici za tahografe....

SAZNAJ VIŠE
Тренинг безбедне вожње за мотоциклисте и мопедисте
Vesti  |  18.05.2022

Trening bezbedne vožnje za motocikliste i mopediste

SAZNAJ VIŠE
Обука радника компаније „Strauss Adriatic - Doncafe group“ о безбедном учешћу у саобраћају
Vesti  |  16.05.2022

Obuka radnika kompanije „Strauss Adriatic - Doncafe group“ o bezbednom učešću u saobraćaju

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  18.03.2022

POZIV ZA PRIJAVU ZA POHAĐANJE SEMINARA UNAPREĐENJA ZNANJA ZA TEHNIČARE U RADIONICAMA ZA TAHOGRAFE PREMA NASTAVNOM PLANU ABS/04

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  26.11.2021

PRIPREMNA NASTAVA ZA PREDAVAČA ZA SRS – DECEMBAR 2021

SAZNAJ VIŠE
„На матуру без аутомобила“ у Крагујевцу и Баточини
Vesti  |  17.05.2022

„Na maturu bez automobila“ u Kragujevcu i Batočini

SAZNAJ VIŠE
Кампања „На матуру без аутомобила“
Vesti  |  13.05.2022

Kampanja „Na maturu bez automobila“

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  08.02.2022

VAŽNO OBAVEŠTENJE U VEZI OBUKE KANDIDATA ZA VOZAČA TRAMVAJA (08.02.2022.)

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  12.11.2021

SEMINAR UNAPREĐENJA ZNANJA ZA TEHNIČARE U RADIONICAMA ZA TAHOGRAFE PREMA NASTAVNOM PLANU ABS/03

SAZNAJ VIŠE
Први научно-стручни скуп Безбедан транспорт, складиштење и руковање опасним материјама - TSR 2022
Vesti  |  13.05.2022

Prvi naučno-stručni skup Bezbedan transport, skladištenje i rukovanje opasnim materijama - TSR 2022

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  26.11.2021

RASPORED KANDIDATA ZA SEMINARE UNAPREĐENJA ZNANJA ZA TEHNIČARE U RADIONICAMA ZA TAHOGRAFE PREMA NASTAVNOM PLANU ABS/04

SAZNAJ VIŠE
Top