Agencija za bezbednost saobraćaja

Meni

Pažljivko

Pažljivko je animirani lik koji smo
predstavili u saradnji sa
pedagozima i psiholozima kao najbolji
način za interakciju sa decom

POKRENI

Provera statusa predmeta
uvezenih vozila

Unesite VIN oznaku (broj šasije) Vašeg vozila.

PROVERI

Odluka o izboru pravnog lica koje će biti angažovano radi vršenja obuke kandidata za vozača tramvaja

Datum objave: 09.11.2022

Republika Srbija

AGENCIJA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA

Broj: 221-225-01-01298/2022-04/01

Datum: 09.11.2022. godine

Bulevar Mihajla Pupina 2

Beograd

 

 

Na osnovu člana 8. stav 1. Pravilnika o obuci, načinu sprovođenja ispita i vođenju evidencija za vozača tramvaja („Službeni glasnik RS”, br. 66/13, 68/15), člana 21. stav. 1. Zakona o javnim agencijama („Sl. glasnik RS“, br. 18/2005, 81/2005 - ispr.47/2018) i člana 22. Statuta Agencije za bezbednost saobraćaja, a u vezi sa čl. 9. stav 2. tačka 10. i stav 4. i čl. 205. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima („Službeni glasnik RS”, br. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – Odluka US, 55/14, 96/15 - dr. Zakon, 9/16 - Odluka US, 24/18, 41/18, 87/18, 23/19 i 128/20), na predlog Komisije za pregled i vrednovanje prijava podnetih radi vršenja obuke kandidata za vozača tramvaja, u postupku za angažovanje pravnog lica radi vršenja obuke kandidata za vozača tramvaja putem javnog poziva, v.d. direktora Agencije za bezbednost saobraćaja je doneo

 

O D L U K U

 

o izboru pravnog lica koje će biti angažovano

radi vršenja obuke kandidata za vozača tramvaja

 

            I Dodeljuje se JAVNOM KOMUNALNOM PREDUZEĆU GRADSKOM SAOBRAĆAJNOM PREDUZEĆU „BEOGRAD“, iz Beograda, ul. Kneginje LJubice br. 29, MB: 07022662, PIB: 100049398, po prijavi broj: 221-04-225-01-1298/2022 od 23.09.2022. godine, vršenje obuke kandidata za vozača tramvaja.

II       Predlog ugovora o angažovanju pravnog lica radi vršenja obuke kandidata za vozača tramvaja dostaviće se na potpis izabranom podnosiocu prijave JAVNOM KOMUNALNOM PREDUZEĆU GRADSKOM SAOBRAĆAJNOM PREDUZEĆU BEOGRAD, iz Beograda, ul. Kneginje LJubice br. 29, MB: 07022662, PIB: 100049398 u roku od 10 dana, računajući od dana kada je izabrani podnosilac obavešten o njegovom izboru.

III     Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

O b r a z l o ž e nj e

       Na osnovu odredaba Pravilnika o obuci, načinu sprovođenja ispita i vođenju evidencija za vozača tramvaja (''Službeni glasnik RS'' broj 66/13 i 68/15), u vezi sa čl. 9. stav 2. tačka 10. i stav 4. i čl. 205. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima („Službeni glasnik RS”, br. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13 – Odluka US, 55/14, 96/15 - dr. Zakon, 9/16 - Odluka US, , 24/18, 41/18, 87/18, 23/19 i 128/20) Agencija je raspisala javni poziv za angažovanje pravnog lica radi vršenja obuke kandidata za vozača tramvaja.

       Javni poziv je objavljen na zvaničnoj veb prezentaciji Agencije za bezbednost saobraćaja www.abs.gov.rs dana 16.09.2022. godine.

       Javnim pozivom su pozvana pravna lica koja su materijalno i stručno osposobljena i koja poseduju kadrovske, prostorne, materijalno-tehničke i druge uslove za vršenje obuke kandidata za vozača tramvaja da podnesu prijavu radi izbora i angažovanja od strane Agencije za bezbednost saobraćaja za vršenje te obuke. Postavljen je rok za dostavljanje prijava od 8 dana od dana objavljivanja.

       Komisija za pregled i vrednovanje prijava podnetih radi vršenja obuke kandidata za vozača tramvaja je formirana rešenjem broj: 221-119-01-00206/2022-01 od 14.09.2022. godine, a radi pregleda i vrednovanja prijava podnetih radi vršenja obuke kandidata za vozača tramvaja.

       Blagovremeno, tj. do dana 24.09.2022. godine primljena je jedna prijava i to pravnog lica: JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRAD, iz Beograda, ul. Kneginje LJubice br. 29, MB: 07022662, PIB: 100049398. Pomenuta prijava je primljena 23.09.2022. godine, pod brojem: 221-04-225-01-1298/2022.

       Komisija za pregled i vrednovanje prijava podnetih radi vršenja obuke kandidata za vozača tramvaja dostavila je Zapisnik o pregledu i vrednovanju prijava podnetih po javnom pozivu za angažovanje pravnog lica radi vršenja obuke kandidata za vozača tramvaja u kome je, nakon pregleda i vrednovanja prijava, a uzimajući u obzir da je na osnovu ranije saradnje sa JKP GSP Beograd u vezi sa sprovođenjem obuke i ispita za vozača tramvaja upoznata sa izgledom i postojanjem prostorije i uređenog poligona gde se sprovodi teorijska i praktična obuka kandidata i stručni ispit, dala predlog v.d. direktoru Agencije za bezbednost saobraćaja da donese odluku o izboru JAVNOG KOMUNALNOG PREDUZEĆA GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRAD, iz Beograda, ul. Kneginje LJubice br. 29, MB: 07022662, PIB: 100049398 radi vršenja obuke kandidata za vozača tramvaja i sa kojim će potpisati ugovor o istom, jer ispunjava sve uslove postavljene u Javnom pozivu.

       Naime, u postupku je utvrđeno da je Komisija za pregled i vrednovanje prijava podnetih radi vršenja obuke kandidata za vozača tramvaja blagovremeno i pravilno izvršila otvaranje prijava i ocenu prispele prijave o čemu je sačinila odgovarajući zapisnik.

       U postupku donošenja ove odluke, posebno su cenjene činjenice da je Komisija, pravilno i potpuno, izvršila ocenu materijalne i stručne osposobljenosti podnosioca prijave shodno kriterijima iz Javnog poziva.

       U postupku ocene sprovedenog postupka, v.d. direktora Agencije za bezbednost saobraćaja nije našla razloge, nepravilnosti niti propuste u radu, koji bi eventualno bili osnov za neprihvatanje predloga Komisije za pregled i vrednovanje prijava podnetih radi vršenja obuke kandidata za vozača tramvaja.

       Naime, u postupku je ocenjeno da je Komisija u svemu pravilno postupila te da je izbor pravnog lica izvršen u skladu sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima, podzakonskim aktima, internim aktima i Javnim pozivom.

       Imajući u vidu navedeno, odlučeno je kao u dispozitivu ove odluke.

Info centar

Pratite naše novosti i obaveštenja i budite redovno informisani o aktuelnostima u Agenciji za bezbednost saobraćaja

Унапређење безбедности бициклиста у саобраћају
Vesti  |  12.04.2024

Unapređenje bezbednosti biciklista u saobraćaju

SAZNAJ VIŠE
Представа Пажљивкова правила у саобраћају за више од 400 малишана из Србобрана, Новог Сада и Новог Бечеја
Vesti  |  12.04.2024

Predstava Pažljivkova pravila u saobraćaju za više od 400 mališana iz Srbobrana, Novog Sada i Novog Bečeja

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  12.04.2024

Odluka o izboru proizvođača zaštitnih ramova za traktore za 2024. godinu

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  05.04.2024

Važno obaveštenje u vezi obuke kandidata za vozača tramvaja (05.04.2024.)

SAZNAJ VIŠE
Новосадски основци уз Пажљивка учили правила понашање у саобраћају
Vesti  |  12.04.2024

Novosadski osnovci uz Pažljivka učili pravila ponašanje u saobraćaju

SAZNAJ VIŠE
Издавање налепнице за лака електрична возила
Vesti  |  09.04.2024

Izdavanje nalepnice za laka električna vozila

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  09.04.2024

PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA IZDAVANJE I POSTAVLJANJA NALEPNICE ZA LAKA ELEKTRIČNA VOZILA

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  02.04.2024

OBAVEŠTENJE O ISPITNOM ROKU ZA TEHNIČARE U RADIONICAMA ZA TAHOGRAFE (PROLEĆNI ROK 2024.)

SAZNAJ VIŠE
Представници Агенције на састанку Европског савета за безбедност саобраћаја (ETSC)
Vesti  |  11.04.2024

Predstavnici Agencije na sastanku Evropskog saveta za bezbednost saobraćaja (ETSC)

SAZNAJ VIŠE
Едукацијa о правилној употреби дечијих ауто-седишта у Обреновцу
Vesti  |  08.04.2024

Edukacija o pravilnoj upotrebi dečijih auto-sedišta u Obrenovcu

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  04.04.2024

Odluka o dodeli ugovora za angažovanje pravnog lica radi vršenja izdavanja, vođenja evidencije i postavljanja nalepnice za laka električna vozila

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  25.03.2024

NOVI PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA REVIZORE, ODNOSNO PROVERAVAČE BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA

SAZNAJ VIŠE
Регионална радионица о унапређењу безбедности саобраћаја у организацији Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије и Економске комисије УН
Vesti  |  09.04.2024

Regionalna radionica o unapređenju bezbednosti saobraćaja u organizaciji Agencije za bezbednost saobraćaja Republike Srbije i Ekonomske komisije UN

SAZNAJ VIŠE
Представа Пажљивкова правила у саобраћају за малишане из Голупца, Петровца на Млави, Смедеревске Паланке и Јагодине
Vesti  |  05.04.2024

Predstava Pažljivkova pravila u saobraćaju za mališane iz Golupca, Petrovca na Mlavi, Smederevske Palanke i Jagodine

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  25.03.2024

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA SUBVENCIONISANU DODELU ZAŠTITNOG RAMA ZA UPOTREBLJAVANI TRAKTOR ZA 2024. GODINU

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  20.03.2024

Važno obaveštenje o početku obuke za vozača tramvaja – 25. mart 2024. godine

SAZNAJ VIŠE
ЕДУКАТИВНЕ ТРИБИНЕ ЗА МАТУРАНТE ИЗ КРУШЕВЦА, СМЕДЕРЕВА, ДОЉЕВЦА, ЛОЗНИЦЕ, СТАРЕ ПАЗОВЕ, ПИРОТА И БАБУШНИЦЕ
Vesti  |  05.04.2024

EDUKATIVNE TRIBINE ZA MATURANTE IZ KRUŠEVCA, SMEDEREVA, DOLJEVCA, LOZNICE, STARE PAZOVE, PIROTA I BABUŠNICE

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  21.03.2024

Javni poziv za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima u 2024. godini.poziv za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima u 2024. godini

SAZNAJ VIŠE
Top