Dokumentacija i način prijavljivanja

Vozači

Pažljivko

Pažljivko je animirani lik koji smo
predstavili u saradnji sa
pedagozima i psiholozima kao najbolji
način za interakciju sa decom

POKRENI

Provera statusa predmeta
uvezenih vozila

Unesite VIN oznaku (broj šasije) Vašeg vozila.

PROVERI

Dokumentacija i način prijavljivanja

Svi vozači koma je oduzeta vozačka dozvola, a žele ponovo da je dobiju (steknu pravo za povraćaj vozačke dozvole), moraju da pohađaju obavezni Seminar unapređenja znanja iz oblasti bezbednosti saobraćaja (u daljem tekstu: Seminar).
Seminar organizuje i sprovodi Agencija za bezbednost saobraćaja (u daljem tekstu: Agencija) i s tim u vezi se prijava za pohađanje Seminara sa ostalom potrebnom dokumentacijom šalje Agenciji.

Prijava na Seminar nije automatska nakon što se izvrše sve sankcije (novčane obaveze i zabrane upravljanja) već se vrši samoinicijativno, onda kada lice kojem je oduzeta vozačka dozvola to želi.

Neophodne uslove koje morate da ispunite za pohađanje Seminara možete pogledati ovde.

Potrebna dokumentacija koju treba dostaviti Agenciji je sledeća:

1. Prijava za obavezan Seminar

Prijavu treba odštampati i čitko popuniti sve tražene podatke. (Prijava - kliknite ovde);

2. Uverenje MUP-a o merama koje su licu izrečene zbog kojih mu je oduzeta vozačka  ne sme biti starije od 6 meseci od datuma izdavanja). Uverenje pribavljate u onoj stanici policije koja Vam je i oduzela vozačku dozvolu, odnosno gde ste je predali nakon oduzimanja; 

Šalje se original Uverenje.

3. Potvrda suda o regulisanim kaznama. Potvrda se pribavlja u onom sudu koji je doneo pravosnažnu presudu (ne može se izvaditi potvrda za presudu koju je doneo neki drugi sud). Ako su u pitanju prekršajne kazne, potvrda se pribavlja u nadležnom Prekršajnom sudu, a kada se radi o krivici, šaljete samo fotokopiju pravosnažne presude. 

Pored ostalih podataka Potvrda prekršajnog suda treba da sadrži broj predmeta po kojem se vodio postupak, datum izmirenja novčane kazne u celosti, odnosno apsolutne zastare, odnosno vreme izdržavanja zatvorske kazne, ukoliko je bila izrečena;

Šalje se original Potvrda.

4. Očitana važeća lična karta, odnosno fotokopija lične karte ukoliko nije sa čipom;

5. Lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilim (Vadite Lekarsko za sve one kategorije koje ste imali stečene pre oduzimanja vozačke dozvole). Šaljete original lekarsko uverenje koje će Vam biti vraćen na Seminaru;

6. Pisani dokaz o izmirenim troškovima za prisustvo na obaveznom seminaru –uplatnica (žiro račun: ‎840-1068668-71; poziv na broj: 120; svrha uplate: prijava za seminar unapređenja znanja; iznos: 25.000,00 dinara;), (Uplatnica – kliknite ovde);

Važna napomena: uplatilac mora biti lice kome je oduzeta vozačka dozvola - podnosilac zahteva

7. Otpusni list iz zatvora - pisani dokaz o izdržanoj izrečenoj kazni zatvora za prekršaje, odnosno krivična dela zbog kojih je oduzeta vozačka dozvola. (dostavljaju samo oni koji su  imali izrečenu (izdržanu) kaznu zatvora)

Šalje se original Otpusni list.

Izjava – Ukoliko se odlučite da Agencija umesto Vas pribavi dokumentaciju potrebnu za odlučivanje, neophodno je da pošaljete popunjenu Izjavu (Izjava – kliknite ovde). Agencija u ovom postupku može pribaviti samo Uverenje MUP-a, odnosno Potvrde iz prekršajnog suda. Da bi Agencija mogla i ovaj postupak da pokrene, neophodno je da uz Izjavu pošaljete Prijavu za obavezan seminar kao i očitanu ličnu kartu, odnosno fotokopiju ukoliko nije s čipom.

Važna napomena: Kada Agencija pribavlja dokumentaciju potrebnu za odlučivanje postupak je sledeći: prvo zahtev u vidu dopisa u kojem traži Uverenje o izrečenim merama ( putem pošte) šalje MUP-u, a tek kada stigne odgovor  MUP-a, šalje se dopis sudu / sudovima, a samim tim i ovaj postupak traje znatno duže.

Dokumentaciju šaljete na sledeću adresu:

Agencija za bezbednost saobraćaja
Bulevar Mihajla Pupina br.2
11 070 Beograd

 

NAPOMENA: Agenciji šaljete originale Uverenja MUP-a, Potvrde suda, kao i lekarsko uverenje. Pre slanja dokumentacije Agenciji, poželjno je da napravite fotokopije ovih dokumenata za sebe.

 

INFORMACIJE O SEMINAR

Seminar traje 14 radnih dana, odnosno 40 nastavnih časova. 

U toku jednog radnog dana seminara polaznik pohađa tri nastavna časa, u periodu od 17 do 20 časova. Svu potrebnu literaturu polaznicima seminara obezbeđuje Agencija. Seminar je isti za sve polaznike, bez obzira na koji način (zbog kojih prekršaja, odnosno krivičnog dela) su ostali bez vozačke dozvole, a nakon odslušanog seminara i položenog ispita, polaznik stiče pravo na povratak vozačke dozvole (svih onih kategorija koje je i pre oduzimanja stekao). 

VAŽNO:

 Polaznik je dužan da Seminar pohađa u punom obimu i nastavnom fondu sadržaja seminara, odnosno  ne postoji mogućnost izostajanja sa časova (ako polaznik ne prisustvuje najmanje i jednom času  seminara, moraće ponovo da pohađa kompletan  seminar od samog početka (kada se za to prijavi), a samim tim  i da dostavi dokaz o novoj uplati na iznos od 25.000,00 dinara).

INFORMACIJE O ISPITU

Nakon pohađanja seminara i dobijanja Potvrde o završenom seminaru, polaznik seminara stiče uslov za izlazak na ispit. Ispit najčešće polaže poslednjeg, tj. 14-og dana seminara koji je pohađao, ali to nije i obaveza (može se polagati i kasnije). Ispit se sastoji od 20 pitanja sa četiri ponuđena odgovora od kojih je samo jedan od ponuđenih odgovora u potpunosti tačan. Test se rešava tako što se zaokružuje slovo ispred odgovora za koji smatrate da je tačan, a da bi kandidat položio, potrebno je da tačno odgovori na najmanje 15 pitanja.

Kandidat koji položi ispit, dobija Uverenje o položenom ispitu, a kandidat koji ne položi ima pravo na uvid u test, a na sledeći ispit može izaći kada protekne najmanje 15 dana od prethodnog polaganja ispita. 

Kandidat ne pohađa ponovo seminar, već se samo prijavljuje za ponovno polaganje ispita. 

Uz prijavu za ponovno polaganje ispita dostavlja se ponovo i dokaz o plaćanju troškova za Polaganje ispita znanja iz bezbednosti saobraćaja u iznosu od 15.000,00 dinara.

ŠTA NAKON POLOŽENOG ISPITA?!

Kandidat koji položi ispit, sa Uverenjem o položenom ispitu i lekarskim uverenjem (koje mu je vraćeno prvog dana seminara) odlazi u onu stanicu policije koja mu je prethodno oduzela vozačku dozvolu i pokreće postupak vraćanja vozačke dozvole.  

IZNOS TROŠKOVA KOMPLETNOG PROCESA

Ako polaznik seminar nakon odslušanog seminara iz prvog puta položi ispit, ukupni troškovi procesa u Agenciji za bezbednost saobraćaja iznose 43.000,00 dinara. 

Ukupni troškovi organizovanja i sprovođenja seminara unapređenja znanja i ispita iz oblasti bezbednosti saobraćaja za vozače kojima je oduzeta vozačka dozvola propisani su Uredbom o cenama usluga koje vrši Agencija za bezbednost saobraćaja („Službeni glasnik RS“, br. 121/2012, od 24.12.2012. godine), i obuhvataju:

  • Prijavu za seminar unapređenja znanja, 25.000,00 dinara (dostavlja se prilikom podnošenja dokumentacije);
  • Polaganje ispita znanja iz bezbednosti saobraćaja, 15.000,00 dinara (dostavlja se nakon odslušanog seminara, odnosno pri prijavi ispita) i
  • Izdavanje uverenja o položenom ispitu znanja iz bezbednosti saobraćaja, 3.000,00 dinara (dostavlja se nakon odslušanog seminara, odnosno pri prijavi ispita).

Info centar

Pratite naše novosti i obaveštenja i budite redovno informisani o aktuelnostima u Agenciji za bezbednost saobraćaja

Смањење страдања у незгодама и безбедност деце су приоритет у раду
Vesti  |  28.03.2023

Smanjenje stradanja u nezgodama i bezbednost dece su prioritet u radu

Održan prvi sastanak Kolegijuma stručnih radnih grupa Tela za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima Republike Srbije...

SAZNAJ VIŠE
Састанак Техничког комитета Транспортне заједнице
Vesti  |  27.03.2023

Sastanak Tehničkog komiteta Transportne zajednice

Prezentovani indikatori bezbednosti saobraćaja u Republici Srbiji

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  23.03.2023

OBAVEŠTENJE O ISPITNOM ROKU ZA TEHNIČARE U RADIONICAMA ZA TAHOGRAFE (PROLEĆNI ROK 2023.)

Agencija za bezbednost saobraćaja od 09.05.2023. godine organizuje ispitni rok za polaganje ispita za tehničare u radionici za tahografe....

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  10.02.2023

Važno obaveštenje u vezi obuke kandidata za vozača tramvaja - mart 2023.

SAZNAJ VIŠE
У три града одржане едукације о правилној употреби дечијих ауто-седишта
Vesti  |  27.03.2023

U tri grada održane edukacije o pravilnoj upotrebi dečijih auto-sedišta

Podeljeno više od 300 dečijih auto-sediša u Vranju, Staroj Pazovi i Sremskim Karlovcima...

SAZNAJ VIŠE
„Безбедна зона“ у хали 2а Београдског сајма
Vesti  |  22.03.2023

„Bezbedna zona“ u hali 2a Beogradskog sajma

Agencija za bezbednost saobraćaja na 55. Međunarodnom salonu automobila u Beogradu...

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  23.02.2023

Novi program stručnog osposobljavanja za polaganje stručnog ispita za revizore, odnosno proveravače bezbednosti saobraćaja

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  08.12.2022

OBAVEŠTENJE U VEZI ISPITA ZA PREDAVAČA ZA CPC - DECEMBARSKI ROK

SAZNAJ VIŠE
Едукацијом до решења саобраћајних проблема
Vesti  |  23.03.2023

Edukacijom do rešenja saobraćajnih problema

Pet seminara za vozače vozila hitne pomoći u Beogradu

SAZNAJ VIŠE
Почела је обука кандидата за возаче трамваја
Vesti  |  21.03.2023

Počela je obuka kandidata za vozače tramvaja

Agencija za bezbednost saobraćaja u saradnji sa GSP-om organizuje četrnaestu po redu obuku kandidata za vozače tramvaja...

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  08.12.2022

OBAVEŠTENJE U VEZI ISPITA ZA INSTRUKTORA ZA CPC - DECEMBARSKI ROK

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  21.11.2022

Obaveštenje o Odluci o izboru proizvođača

SAZNAJ VIŠE
Седница Савета Севернобанатског управног округа
Vesti  |  22.03.2023

Sednica Saveta Severnobanatskog upravnog okruga

SAZNAJ VIŠE
Успешна сарадња са студентским организацијама
Vesti  |  20.03.2023

Uspešna saradnja sa studentskim organizacijama

Na Kongresu studenata studenskih domova o dosadašnjim i budućim aktivnostima namenjenim mladima...

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  05.12.2022

PRODUŽEN ROK DO 26. 12. 2022. ZA DODELU BESPLATNIH ZAŠTITNIH RAMOVA ZA TRAKTORE

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  07.11.2022

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA SUBVENCIONISANU DODELU ZAŠTITNOG RAMA ZA UPOTREBLJAVANI TRAKTOR

SAZNAJ VIŠE
Семинари за возаче возила хитне помоћи
Vesti  |  20.03.2023

Seminari za vozače vozila hitne pomoći

Održan prvi seminar u Zavodu za hitnu medicinsku pomoć u Novom Sadu

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  09.11.2022

Odluka o izboru pravnog lica koje će biti angažovano radi vršenja obuke kandidata za vozača tramvaja

SAZNAJ VIŠE
Top