Dokumentacija i način prijavljivanja

Vozači

Pažljivko

Pažljivko je animirani lik koji smo
predstavili u saradnji sa
pedagozima i psiholozima kao najbolji
način za interakciju sa decom

POKRENI

Provera statusa predmeta
uvezenih vozila

Unesite VIN oznaku (broj šasije) Vašeg vozila.

PROVERI

Dokumentacija i način prijavljivanja

Svi vozači koma je oduzeta vozačka dozvola, a žele ponovo da je dobiju (steknu pravo za povraćaj vozačke dozvole), moraju da pohađaju obavezni Seminar unapređenja znanja iz oblasti bezbednosti saobraćaja (u daljem tekstu: Seminar).
Seminar organizuje i sprovodi Agencija za bezbednost saobraćaja (u daljem tekstu: Agencija) i s tim u vezi se prijava za pohađanje Seminara sa ostalom potrebnom dokumentacijom šalje Agenciji.

Prijava na Seminar nije automatska nakon što se izvrše sve sankcije (novčane obaveze i zabrane upravljanja) već se vrši samoinicijativno, onda kada lice kojem je oduzeta vozačka dozvola to želi.

Neophodne uslove koje morate da ispunite za pohađanje Seminara možete pogledati ovde.

Potrebna dokumentacija koju treba dostaviti Agenciji je sledeća:

1. Prijava za obavezan Seminar

Prijavu treba odštampati i čitko popuniti sve tražene podatke. (Prijava - kliknite ovde);

2. Uverenje MUP-a o merama koje su licu izrečene zbog kojih mu je oduzeta vozačka  ne sme biti starije od 6 meseci od datuma izdavanja). Uverenje pribavljate u onoj stanici policije koja Vam je i oduzela vozačku dozvolu, odnosno gde ste je predali nakon oduzimanja; 

Šalje se original Uverenje.

3. Potvrda suda o regulisanim kaznama. Potvrda se pribavlja u onom sudu koji je doneo pravosnažnu presudu (ne može se izvaditi potvrda za presudu koju je doneo neki drugi sud). Ako su u pitanju prekršajne kazne, potvrda se pribavlja u nadležnom Prekršajnom sudu, a kada se radi o krivici, šaljete samo fotokopiju pravosnažne presude. 

Pored ostalih podataka Potvrda prekršajnog suda treba da sadrži broj predmeta po kojem se vodio postupak, datum izmirenja novčane kazne u celosti, odnosno apsolutne zastare, odnosno vreme izdržavanja zatvorske kazne, ukoliko je bila izrečena;

Šalje se original Potvrda.

4. Očitana važeća lična karta, odnosno fotokopija lične karte ukoliko nije sa čipom;

5. Lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilim (Vadite Lekarsko za sve one kategorije koje ste imali stečene pre oduzimanja vozačke dozvole). Šaljete original lekarsko uverenje koje će Vam biti vraćen na Seminaru;

6. Pisani dokaz o izmirenim troškovima za prisustvo na obaveznom seminaru –uplatnica (žiro račun: ‎840-1068668-71; poziv na broj: 120; svrha uplate: prijava za seminar unapređenja znanja; iznos: 25.000,00 dinara;), (Uplatnica – kliknite ovde);

Važna napomena: uplatilac mora biti lice kome je oduzeta vozačka dozvola - podnosilac zahteva

7. Otpusni list iz zatvora - pisani dokaz o izdržanoj izrečenoj kazni zatvora za prekršaje, odnosno krivična dela zbog kojih je oduzeta vozačka dozvola. (dostavljaju samo oni koji su  imali izrečenu (izdržanu) kaznu zatvora)

Šalje se original Otpusni list.

Izjava – Ukoliko se odlučite da Agencija umesto Vas pribavi dokumentaciju potrebnu za odlučivanje, neophodno je da pošaljete popunjenu Izjavu (Izjava – kliknite ovde). Agencija u ovom postupku može pribaviti samo Uverenje MUP-a, odnosno Potvrde iz prekršajnog suda. Da bi Agencija mogla i ovaj postupak da pokrene, neophodno je da uz Izjavu pošaljete Prijavu za obavezan seminar kao i očitanu ličnu kartu, odnosno fotokopiju ukoliko nije s čipom.

Važna napomena: Kada Agencija pribavlja dokumentaciju potrebnu za odlučivanje postupak je sledeći: prvo zahtev u vidu dopisa u kojem traži Uverenje o izrečenim merama ( putem pošte) šalje MUP-u, a tek kada stigne odgovor  MUP-a, šalje se dopis sudu / sudovima, a samim tim i ovaj postupak traje znatno duže.

Dokumentaciju šaljete na sledeću adresu:

Agencija za bezbednost saobraćaja
Bulevar Mihajla Pupina br.2
11 070 Beograd

 

NAPOMENA: Agenciji šaljete originale Uverenja MUP-a, Potvrde suda, kao i lekarsko uverenje. Pre slanja dokumentacije Agenciji, poželjno je da napravite fotokopije ovih dokumenata za sebe.

 

INFORMACIJE O SEMINAR

Seminar traje 14 radnih dana, odnosno 40 nastavnih časova. 

U toku jednog radnog dana seminara polaznik pohađa tri nastavna časa, u periodu od 17 do 20 časova. Svu potrebnu literaturu polaznicima seminara obezbeđuje Agencija. Seminar je isti za sve polaznike, bez obzira na koji način (zbog kojih prekršaja, odnosno krivičnog dela) su ostali bez vozačke dozvole, a nakon odslušanog seminara i položenog ispita, polaznik stiče pravo na povratak vozačke dozvole (svih onih kategorija koje je i pre oduzimanja stekao). 

VAŽNO:

 Polaznik je dužan da Seminar pohađa u punom obimu i nastavnom fondu sadržaja seminara, odnosno  ne postoji mogućnost izostajanja sa časova (ako polaznik ne prisustvuje najmanje i jednom času  seminara, moraće ponovo da pohađa kompletan  seminar od samog početka (kada se za to prijavi), a samim tim  i da dostavi dokaz o novoj uplati na iznos od 25.000,00 dinara).

INFORMACIJE O ISPITU

Nakon pohađanja seminara i dobijanja Potvrde o završenom seminaru, polaznik seminara stiče uslov za izlazak na ispit. Ispit najčešće polaže poslednjeg, tj. 14-og dana seminara koji je pohađao, ali to nije i obaveza (može se polagati i kasnije). Ispit se sastoji od 20 pitanja sa četiri ponuđena odgovora od kojih je samo jedan od ponuđenih odgovora u potpunosti tačan. Test se rešava tako što se zaokružuje slovo ispred odgovora za koji smatrate da je tačan, a da bi kandidat položio, potrebno je da tačno odgovori na najmanje 15 pitanja.

Kandidat koji položi ispit, dobija Uverenje o položenom ispitu, a kandidat koji ne položi ima pravo na uvid u test, a na sledeći ispit može izaći kada protekne najmanje 15 dana od prethodnog polaganja ispita. 

Kandidat ne pohađa ponovo seminar, već se samo prijavljuje za ponovno polaganje ispita. 

Uz prijavu za ponovno polaganje ispita dostavlja se ponovo i dokaz o plaćanju troškova za Polaganje ispita znanja iz bezbednosti saobraćaja u iznosu od 15.000,00 dinara.

ŠTA NAKON POLOŽENOG ISPITA?!

Kandidat koji položi ispit, sa Uverenjem o položenom ispitu i lekarskim uverenjem (koje mu je vraćeno prvog dana seminara) odlazi u onu stanicu policije koja mu je prethodno oduzela vozačku dozvolu i pokreće postupak vraćanja vozačke dozvole.  

IZNOS TROŠKOVA KOMPLETNOG PROCESA

Ako polaznik seminar nakon odslušanog seminara iz prvog puta položi ispit, ukupni troškovi procesa u Agenciji za bezbednost saobraćaja iznose 43.000,00 dinara. 

Ukupni troškovi organizovanja i sprovođenja seminara unapređenja znanja i ispita iz oblasti bezbednosti saobraćaja za vozače kojima je oduzeta vozačka dozvola propisani su Uredbom o cenama usluga koje vrši Agencija za bezbednost saobraćaja („Službeni glasnik RS“, br. 121/2012, od 24.12.2012. godine), i obuhvataju:

  • Prijavu za seminar unapređenja znanja, 25.000,00 dinara (dostavlja se prilikom podnošenja dokumentacije);
  • Polaganje ispita znanja iz bezbednosti saobraćaja, 15.000,00 dinara (dostavlja se nakon odslušanog seminara, odnosno pri prijavi ispita) i
  • Izdavanje uverenja o položenom ispitu znanja iz bezbednosti saobraćaja, 3.000,00 dinara (dostavlja se nakon odslušanog seminara, odnosno pri prijavi ispita).

Info centar

Pratite naše novosti i obaveštenja i budite redovno informisani o aktuelnostima u Agenciji za bezbednost saobraćaja

Унапређење безбедности бициклиста у саобраћају
Vesti  |  12.04.2024

Unapređenje bezbednosti biciklista u saobraćaju

SAZNAJ VIŠE
Представа Пажљивкова правила у саобраћају за више од 400 малишана из Србобрана, Новог Сада и Новог Бечеја
Vesti  |  12.04.2024

Predstava Pažljivkova pravila u saobraćaju za više od 400 mališana iz Srbobrana, Novog Sada i Novog Bečeja

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  12.04.2024

Odluka o izboru proizvođača zaštitnih ramova za traktore za 2024. godinu

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  05.04.2024

Važno obaveštenje u vezi obuke kandidata za vozača tramvaja (05.04.2024.)

SAZNAJ VIŠE
Новосадски основци уз Пажљивка учили правила понашање у саобраћају
Vesti  |  12.04.2024

Novosadski osnovci uz Pažljivka učili pravila ponašanje u saobraćaju

SAZNAJ VIŠE
Издавање налепнице за лака електрична возила
Vesti  |  09.04.2024

Izdavanje nalepnice za laka električna vozila

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  09.04.2024

PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA IZDAVANJE I POSTAVLJANJA NALEPNICE ZA LAKA ELEKTRIČNA VOZILA

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  02.04.2024

OBAVEŠTENJE O ISPITNOM ROKU ZA TEHNIČARE U RADIONICAMA ZA TAHOGRAFE (PROLEĆNI ROK 2024.)

SAZNAJ VIŠE
Представници Агенције на састанку Европског савета за безбедност саобраћаја (ETSC)
Vesti  |  11.04.2024

Predstavnici Agencije na sastanku Evropskog saveta za bezbednost saobraćaja (ETSC)

SAZNAJ VIŠE
Едукацијa о правилној употреби дечијих ауто-седишта у Обреновцу
Vesti  |  08.04.2024

Edukacija o pravilnoj upotrebi dečijih auto-sedišta u Obrenovcu

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  04.04.2024

Odluka o dodeli ugovora za angažovanje pravnog lica radi vršenja izdavanja, vođenja evidencije i postavljanja nalepnice za laka električna vozila

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  25.03.2024

NOVI PROGRAM STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA REVIZORE, ODNOSNO PROVERAVAČE BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA

SAZNAJ VIŠE
Регионална радионица о унапређењу безбедности саобраћаја у организацији Агенције за безбедност саобраћаја Републике Србије и Економске комисије УН
Vesti  |  09.04.2024

Regionalna radionica o unapređenju bezbednosti saobraćaja u organizaciji Agencije za bezbednost saobraćaja Republike Srbije i Ekonomske komisije UN

SAZNAJ VIŠE
Представа Пажљивкова правила у саобраћају за малишане из Голупца, Петровца на Млави, Смедеревске Паланке и Јагодине
Vesti  |  05.04.2024

Predstava Pažljivkova pravila u saobraćaju za mališane iz Golupca, Petrovca na Mlavi, Smederevske Palanke i Jagodine

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  25.03.2024

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA SUBVENCIONISANU DODELU ZAŠTITNOG RAMA ZA UPOTREBLJAVANI TRAKTOR ZA 2024. GODINU

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  20.03.2024

Važno obaveštenje o početku obuke za vozača tramvaja – 25. mart 2024. godine

SAZNAJ VIŠE
ЕДУКАТИВНЕ ТРИБИНЕ ЗА МАТУРАНТE ИЗ КРУШЕВЦА, СМЕДЕРЕВА, ДОЉЕВЦА, ЛОЗНИЦЕ, СТАРЕ ПАЗОВЕ, ПИРОТА И БАБУШНИЦЕ
Vesti  |  05.04.2024

EDUKATIVNE TRIBINE ZA MATURANTE IZ KRUŠEVCA, SMEDEREVA, DOLJEVCA, LOZNICE, STARE PAZOVE, PIROTA I BABUŠNICE

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  21.03.2024

Javni poziv za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima u 2024. godini.poziv za finansiranje unapređenja bezbednosti saobraćaja na putevima u 2024. godini

SAZNAJ VIŠE
Top