Dokumentacija i način prijavljivanja

Vozači

Pažljivko

Pažljivko je animirani lik koji smo
predstavili u saradnji sa
pedagozima i psiholozima kao najbolji
način za interakciju sa decom

POKRENI

Provera statusa predmeta
uvezenih vozila

Unesite VIN oznaku (broj šasije) Vašeg vozila.

PROVERI

Dokumentacija i način prijavljivanja

Svi vozači koma je oduzeta vozačka dozvola, a žele ponovo da je dobiju (steknu pravo za povraćaj vozačke dozvole), moraju da pohađaju obavezni Seminar unapređenja znanja iz oblasti bezbednosti saobraćaja (u daljem tekstu: Seminar).
Seminar organizuje i sprovodi Agencija za bezbednost saobraćaja (u daljem tekstu: Agencija) i s tim u vezi se prijava za pohađanje Seminara sa ostalom potrebnom dokumentacijom šalje Agenciji.

Prijava na Seminar nije automatska nakon što se izvrše sve sankcije (novčane obaveze i zabrane upravljanja) već se vrši samoinicijativno, onda kada lice kojem je oduzeta vozačka dozvola to želi.

Neophodne uslove koje morate da ispunite za pohađanje Seminara možete pogledati ovde.

Potrebna dokumentacija koju treba dostaviti Agenciji je sledeća:

1. Prijava za obavezan Seminar

Prijavu treba odštampati i čitko popuniti sve tražene podatke. (Prijava - kliknite ovde);

2. Uverenje MUP-a o merama koje su licu izrečene zbog kojih mu je oduzeta vozačka  ne sme biti starije od 6 meseci od datuma izdavanja). Uverenje pribavljate u onoj stanici policije koja Vam je i oduzela vozačku dozvolu, odnosno gde ste je predali nakon oduzimanja; 

Šalje se original Uverenje.

3. Potvrda suda o regulisanim kaznama. Potvrda se pribavlja u onom sudu koji je doneo pravosnažnu presudu (ne može se izvaditi potvrda za presudu koju je doneo neki drugi sud). Ako su u pitanju prekršajne kazne, potvrda se pribavlja u nadležnom Prekršajnom sudu, a kada se radi o krivici, šaljete samo fotokopiju pravosnažne presude. 

Pored ostalih podataka Potvrda prekršajnog suda treba da sadrži broj predmeta po kojem se vodio postupak, datum izmirenja novčane kazne u celosti, odnosno apsolutne zastare, odnosno vreme izdržavanja zatvorske kazne, ukoliko je bila izrečena;

Šalje se original Potvrda.

4. Očitana važeća lična karta, odnosno fotokopija lične karte ukoliko nije sa čipom;

5. Lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za upravljanje motornim vozilim (Vadite Lekarsko za sve one kategorije koje ste imali stečene pre oduzimanja vozačke dozvole). Šaljete original lekarsko uverenje koje će Vam biti vraćen na Seminaru;

6. Pisani dokaz o izmirenim troškovima za prisustvo na obaveznom seminaru –uplatnica (žiro račun: ‎840-1068668-71; poziv na broj: 120; svrha uplate: prijava za seminar unapređenja znanja; iznos: 25.000,00 dinara;), (Uplatnica – kliknite ovde);

Važna napomena: uplatilac mora biti lice kome je oduzeta vozačka dozvola - podnosilac zahteva

7. Otpusni list iz zatvora - pisani dokaz o izdržanoj izrečenoj kazni zatvora za prekršaje, odnosno krivična dela zbog kojih je oduzeta vozačka dozvola. (dostavljaju samo oni koji su  imali izrečenu (izdržanu) kaznu zatvora)

Šalje se original Otpusni list.

Izjava – Ukoliko se odlučite da Agencija umesto Vas pribavi dokumentaciju potrebnu za odlučivanje, neophodno je da pošaljete popunjenu Izjavu (Izjava – kliknite ovde). Agencija u ovom postupku može pribaviti samo Uverenje MUP-a, odnosno Potvrde iz prekršajnog suda. Da bi Agencija mogla i ovaj postupak da pokrene, neophodno je da uz Izjavu pošaljete Prijavu za obavezan seminar kao i očitanu ličnu kartu, odnosno fotokopiju ukoliko nije s čipom.

Važna napomena: Kada Agencija pribavlja dokumentaciju potrebnu za odlučivanje postupak je sledeći: prvo zahtev u vidu dopisa u kojem traži Uverenje o izrečenim merama ( putem pošte) šalje MUP-u, a tek kada stigne odgovor  MUP-a, šalje se dopis sudu / sudovima, a samim tim i ovaj postupak traje znatno duže.

Dokumentaciju šaljete na sledeću adresu:

Agencija za bezbednost saobraćaja
Bulevar Mihajla Pupina br.2
11 070 Beograd

 

NAPOMENA: Agenciji šaljete originale Uverenja MUP-a, Potvrde suda, kao i lekarsko uverenje. Pre slanja dokumentacije Agenciji, poželjno je da napravite fotokopije ovih dokumenata za sebe.

 

INFORMACIJE O SEMINAR

Seminar traje 14 radnih dana, odnosno 40 nastavnih časova. 

U toku jednog radnog dana seminara polaznik pohađa tri nastavna časa, u periodu od 17 do 20 časova. Svu potrebnu literaturu polaznicima seminara obezbeđuje Agencija. Seminar je isti za sve polaznike, bez obzira na koji način (zbog kojih prekršaja, odnosno krivičnog dela) su ostali bez vozačke dozvole, a nakon odslušanog seminara i položenog ispita, polaznik stiče pravo na povratak vozačke dozvole (svih onih kategorija koje je i pre oduzimanja stekao). 

VAŽNO:

 Polaznik je dužan da Seminar pohađa u punom obimu i nastavnom fondu sadržaja seminara, odnosno  ne postoji mogućnost izostajanja sa časova (ako polaznik ne prisustvuje najmanje i jednom času  seminara, moraće ponovo da pohađa kompletan  seminar od samog početka (kada se za to prijavi), a samim tim  i da dostavi dokaz o novoj uplati na iznos od 25.000,00 dinara).

INFORMACIJE O ISPITU

Nakon pohađanja seminara i dobijanja Potvrde o završenom seminaru, polaznik seminara stiče uslov za izlazak na ispit. Ispit najčešće polaže poslednjeg, tj. 14-og dana seminara koji je pohađao, ali to nije i obaveza (može se polagati i kasnije). Ispit se sastoji od 20 pitanja sa četiri ponuđena odgovora od kojih je samo jedan od ponuđenih odgovora u potpunosti tačan. Test se rešava tako što se zaokružuje slovo ispred odgovora za koji smatrate da je tačan, a da bi kandidat položio, potrebno je da tačno odgovori na najmanje 15 pitanja.

Kandidat koji položi ispit, dobija Uverenje o položenom ispitu, a kandidat koji ne položi ima pravo na uvid u test, a na sledeći ispit može izaći kada protekne najmanje 15 dana od prethodnog polaganja ispita. 

Kandidat ne pohađa ponovo seminar, već se samo prijavljuje za ponovno polaganje ispita. 

Uz prijavu za ponovno polaganje ispita dostavlja se ponovo i dokaz o plaćanju troškova za Polaganje ispita znanja iz bezbednosti saobraćaja u iznosu od 15.000,00 dinara.

ŠTA NAKON POLOŽENOG ISPITA?!

Kandidat koji položi ispit, sa Uverenjem o položenom ispitu i lekarskim uverenjem (koje mu je vraćeno prvog dana seminara) odlazi u onu stanicu policije koja mu je prethodno oduzela vozačku dozvolu i pokreće postupak vraćanja vozačke dozvole.  

IZNOS TROŠKOVA KOMPLETNOG PROCESA

Ako polaznik seminar nakon odslušanog seminara iz prvog puta položi ispit, ukupni troškovi procesa u Agenciji za bezbednost saobraćaja iznose 43.000,00 dinara. 

Ukupni troškovi organizovanja i sprovođenja seminara unapređenja znanja i ispita iz oblasti bezbednosti saobraćaja za vozače kojima je oduzeta vozačka dozvola propisani su Uredbom o cenama usluga koje vrši Agencija za bezbednost saobraćaja („Službeni glasnik RS“, br. 121/2012, od 24.12.2012. godine), i obuhvataju:

  • Prijavu za seminar unapređenja znanja, 25.000,00 dinara (dostavlja se prilikom podnošenja dokumentacije);
  • Polaganje ispita znanja iz bezbednosti saobraćaja, 15.000,00 dinara (dostavlja se nakon odslušanog seminara, odnosno pri prijavi ispita) i
  • Izdavanje uverenja o položenom ispitu znanja iz bezbednosti saobraćaja, 3.000,00 dinara (dostavlja se nakon odslušanog seminara, odnosno pri prijavi ispita).

Info centar

Pratite naše novosti i obaveštenja i budite redovno informisani o aktuelnostima u Agenciji za bezbednost saobraćaja

Пажљивко у Дољевцу и Власотинцу
Vesti  |  04.10.2023

Pažljivko u Doljevcu i Vlasotincu

SAZNAJ VIŠE
Пажљивков дан на Старом Граду
Vesti  |  02.10.2023

Pažljivkov dan na Starom Gradu

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  04.10.2023

USVOJENA STRATEGIJA BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA REPUBLIKE SRBIJE ZA PERIOD OD 2023. DO 2030. GODINE

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  27.09.2023

VAŽNO OBAVEŠTENJE za laka električna vozila – TROTINETE

SAZNAJ VIŠE
Едукација младих у Книћу
Vesti  |  03.10.2023

Edukacija mladih u Kniću

SAZNAJ VIŠE
Агенција за безбедност саобраћаја на регионалном сајму привреде у Новој Пазови
Vesti  |  29.09.2023

Agencija za bezbednost saobraćaja na regionalnom sajmu privrede u Novoj Pazovi

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  29.09.2023

Važno obaveštenje o početku obuke za vozača tramvaja – 2. oktobar 2023. godine

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  18.09.2023

RASPORED POLAGANJA TEORIJSKOG DELA ISPITA ZA TEHNIČARE U RADIONICAMA ZA TAHOGRAFE (JESENJI ROK 2023.)

SAZNAJ VIŠE
Промоција безбедног понашања у саобраћају на Новом Београду
Vesti  |  02.10.2023

Promocija bezbednog ponašanja u saobraćaju na Novom Beogradu

SAZNAJ VIŠE
Обука за ауто-седишта у Бачком Петровцу
Vesti  |  27.09.2023

Obuka za auto-sedišta u Bačkom Petrovcu

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  22.09.2023

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA ZA SUBVENCIONISANU DODELU ZAŠTITNOG RAMA ZA UPOTREBLJAVANI TRAKTOR - 30.SEPTEMBAR 2023. GODINE

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  29.08.2023

Odluka o izboru proizvođača zaštitnih ramova za upotrebljavani traktor u skladu sa Uredbom o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane dodele zaštitnih ramova za upotrebljavani traktor

SAZNAJ VIŠE
Одржана радионица о стандардима перформанси емисије CO2 из моторних возила у Републици Србији
Vesti  |  28.09.2023

Održana radionica o standardima performansi emisije CO2 iz motornih vozila u Republici Srbiji

SAZNAJ VIŠE
Пажљивко у Градској општини Обреновац – почетак кампање посвећене безбедности деце у саобраћају
Vesti  |  20.09.2023

Pažljivko u Gradskoj opštini Obrenovac – početak kampanje posvećene bezbednosti dece u saobraćaju

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  30.08.2023

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA SUBVENCIONISANU DODELU ZAŠTITNOG RAMA ZA UPOTREBLJAVANI TRAKTOR

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  16.08.2023

JAVNI POZIV ZA IZBOR PROIZVOĐAČA ZAŠTITNIH RAMOVA ZA UPOTREBLJAVANI TRAKTOR

SAZNAJ VIŠE
Унапређење безбедности бициклиста
Vesti  |  27.09.2023

Unapređenje bezbednosti biciklista

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  29.08.2023

Važno obaveštenje u vezi obuke kandidata za vozača tramvaja (29.08.2023.)

SAZNAJ VIŠE
Top