Podnošenje zahteva za pristup Bazi podataka o tehničkim karakteristikama motornih i priključnih vozila

Vozila

Pažljivko

Pažljivko je animirani lik koji smo
predstavili u saradnji sa
pedagozima i psiholozima kao najbolji
način za interakciju sa decom

POKRENI

Provera statusa predmeta
uvezenih vozila

Unesite VIN oznaku (broj šasije) Vašeg vozila.

PROVERI

Podnošenje zahteva za pristup Bazi podataka o tehničkim karakteristikama motornih i priključnih vozila

Za dobijanje pristupa Bazi podataka o tehničkim karakteristikama motornih i priključnih vozila (u daljem tekstu: Baza), zahtev se podnosi na sledeći način:

  1. Zahtev i kompletna dokumentacija za dobijanje pristupa Bazi se mogu predati lično na pisarnici  Palate Srbije, istočno krilo, Bulevar Mihajla Pupina 2, Beograd
    ili poslati poštom na adresu: AGENCIJA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA, Bulevar Mihajla Pupina 2, 11070 Beograd (Odeljenje za kontrolore tehničkih pregleda);
  2. Zahtevi upućeni elektronskom poštom zbog nemogućnosti provere autentičnosti se neće obrađivati;
  3. Uz zahtev je potrebno dostaviti kompletnu dokumentaciju prema dole navedenom spisku;
  4. Internet IP adresa mora biti statička iz bezbednosnih razloga (ne dinamička odnosno promenljiva kakvu najčešće podnosioci zahteva poseduju). O statičkoj IP internet adresi podnosioci zahteva dostavljaju najčešće posebne potvrde od internet provajdera.

Bazi mogu pristupiti pravna lica ovlašćena za vršenje tehničkog pregleda vozila (u daljem tekstu: tehnički pregled) u skladu sa odredbama Pravilnika o tehničkom pregledu vozila („Sl. glasnik RS“, br. 31/2018, 70/2018 i 62/2022).

Za utvrđivanje ispunjenosti uslova za pristup Bazi i izradu korisničkog naloga, potrebno je Agenciji dostaviti sledeću dokumentaciju:

1. Zahtev tehničkog pregleda, čitko popunjen i potpisan od strane ovlašćenog lica,  sa navođenjem imena i prezimena jednog kontrolora tehničkog pregleda za pristup Bazi, zaposlenog od strane podnosioca zahteva.

Zahtev, čitko popunjen i potpisan (preuzmite ovde), mora da sadrži tabelu sa sledećim podacima:

ZAHTEV ZA PRISTUP BAZI PODATAKA O TEHNIČKIM KARAKTERISTIKAMA MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA

Naziv privrednog društva

Matični broj

Adresa objekta na liniji tehničkog pregleda

Mesto

Identifikaciona šifra organizacije (Kod dobijen od MUP-a)

Ime i prezime kontrolora za pristup Bazi

Kontakt telefoni

Imejl adresa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kopiju Izvoda o registraciji pravnog lica izdatog od Agencije za privredne registre;

3. Potvrdu o podnetoj prijavi na obavezno socijalno osiguranje – obrazac M.A.;

4. Kopiju Rešenja Ministarstva unutrašnjih poslova o ovlašćenju pravnog lica za vršenje tehničkog pregleda vozila;

5. Ugovor sa internet provajderom o korišćenju internet usluge, koji sadrži statičku IP adresu. Ukoliko statička IP adresa nije navedena u Ugovoru sa internet provajderom, potrebno je dostaviti i dokument izdat od strane provajdera u kojem je jasno navedena statička IP adresa.

Agencija će podnosiocima zahteva koji dostave navedenu kompletnu dokumentaciju i kod kojih se utvrdi ispunjenost uslova iz navedene dokumentacije, poslati informacije potrebne za pristup Bazi, putem imejla na imejl adresu navedenu u zahtevu. Napominjemo da će se sva buduća elektronska komunikacija sa korisnicima Baze vršiti isključivo preko prijavljene imejl adrese.

Napomena: O svakoj nastaloj promeni podataka (promena podataka u APR-u, promena lica za pristup Bazi, promena internet provajdera i statičke IP adrese…) potrebno je da tehnički pregled, bez odlaganja, obavesti Agenciju za bezbednost saobraćaja slanjem imejla na imejl adresu kontroloriTP@abs.gov.rs i da dostavi odgovorajući dokaz o izvršenoj promeni.

Na primer, ukoliko tehnički pregled želi da promeni lice koje ima pristup Bazi, potrebno je da Agenciji pošalje imejl sa zahtevom za promenu korisničkog imena i šifre. Uz zahtev je neophodno dostaviti i Potvrdu o podnetoj prijavi na obavezno socijalno osiguranje novoimenovanog lica za pristup Bazi. Takođe, u zahtevu je neophodno navesti ime i prezime lica kojem je potrebno oduzeti prava pristupa.

Ukoliko tehnički pregled dobije Rešenje o oduzimanju ovlašćenja od strane Ministarstva unutrašnjih poslova, potrebno je da se isto skenira i pošalje Agenciji na prethodno navedeni imejl, kako bi se deaktivirao korisnički nalog i na vreme prestalo zaduživanje naloga tehničkog pregleda za korišćenje Baze.

Info centar

Pratite naše novosti i obaveštenja i budite redovno informisani o aktuelnostima u Agenciji za bezbednost saobraćaja

Vesti | Agencija za bezbednost saobraćaja
Vesti  |  01.03.2024

„Uspori, život te čeka“ – još jedan podsetnik o brzini u saobraćaju

SAZNAJ VIŠE
СУБВЕНЦИОНИСАНА ДОДЕЛА ЗАШТИТНИХ РАМОВА ЗА ТРАКТОР
Vesti  |  19.02.2024

SUBVENCIONISANA DODELA ZAŠTITNIH RAMOVA ZA TRAKTOR

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  26.02.2024

Obaveštenje o polaganju ispita za predavača za CPC i instruktora za CPC (07.03.2024)

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  12.01.2024

RASPORED PRIPREMNIH NASTAVA I STRUČNIH ISPITA U 2024. GODINI ZA PREDAVAČE TEORIJSKE OBUKE I ISPITIVAČE

Agencija za bezbednost saobraćaja obaveštava sva zainteresovana lica da su određeni termini za održavanje pripremnih nastava i stručnih ispita za preda...

SAZNAJ VIŠE
Одржан састанак са председником општине Ада
Vesti  |  23.02.2024

Održan sastanak sa predsednikom opštine Ada

SAZNAJ VIŠE
Меморандум о сарадњи са Олимпијским комитетом Србије
Vesti  |  13.02.2024

Memorandum o saradnji sa Olimpijskim komitetom Srbije

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  02.02.2024

IZBEGNITE RIZIK: NEMA MESTA ALKOHOLU ZA VOLANOM!

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  15.12.2023

Važno obaveštenje o ispitu za vozača tramvaja (15.12.2023.)

SAZNAJ VIŠE
Vesti | Agencija za bezbednost saobraćaja
Vesti  |  14.02.2024

Vaša odgovornost na putu SE BROJI!

SAZNAJ VIŠE
Vesti | Agencija za bezbednost saobraćaja
Vesti  |  12.02.2024

Dve sekunde skretanja pažnje na mobilni telefon može skupo da vas košta!

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  29.12.2023

Poziv za prikupljanje ponuda zakupa poslovnih prostorija

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  12.10.2023

Obaveštenje o polaganju ispita za predavača za CPC

SAZNAJ VIŠE
Пројекат Заједно и безбедно кроз детињство
Vesti  |  13.02.2024

Projekat Zajedno i bezbedno kroz detinjstvo

SAZNAJ VIŠE
Трибина „Ум на друм“ у Техничкој школи на Врачару
Vesti  |  06.02.2024

Tribina „Um na drum“ u Tehničkoj školi na Vračaru

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  18.10.2023

RASPORED POLAGANJA PRAKTIČNOG DELA ISPITA ZA TEHNIČARE U RADIONICAMA ZA TAHOGRAFE (JESENJI ROK 2023.)

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  09.10.2023

OBAVEŠTENJE O DOPUNI PRAVILNIKA O ISPITIVANJU U POGLEDU IZDAVANJA UVERENJA O ISPITIVANJU VOZILA BEZ POTVRĐENE TEHNIČKE ISPRAVNOSTI VOZILA

SAZNAJ VIŠE
Финансирање програма за унапређење безбедности саобраћаја у 2024. години
Vesti  |  08.02.2024

Finansiranje programa za unapređenje bezbednosti saobraćaja u 2024. godini

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  09.10.2023

Drugo stručno usavršavanje za unapređenje znanja i veština revizora, odnosno proveravača bezbednosti saobraćaja

SAZNAJ VIŠE
Top