Podnošenje zahteva za pristup Bazi podataka o tehničkim karakteristikama motornih i priključnih vozila

Vozila

Pažljivko

Pažljivko je animirani lik koji smo
predstavili u saradnji sa
pedagozima i psiholozima kao najbolji
način za interakciju sa decom

POKRENI

Provera statusa predmeta
uvezenih vozila

Unesite VIN oznaku (broj šasije) Vašeg vozila.

PROVERI

Podnošenje zahteva za pristup Bazi podataka o tehničkim karakteristikama motornih i priključnih vozila

Za dobijanje pristupa Bazi podataka o tehničkim karakteristikama motornih i priključnih vozila (u daljem tekstu: Baza), zahtev se podnosi na sledeći način:

  1. Zahtev i kompletna dokumentacija za dobijanje pristupa Bazi se mogu predati lično na pisarnici  Palate Srbije, istočno krilo, Bulevar Mihajla Pupina 2, Beograd
    ili poslati poštom na adresu: AGENCIJA ZA BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA, Bulevar Mihajla Pupina 2, 11070 Beograd (Odeljenje za kontrolore tehničkih pregleda);
  2. Zahtevi upućeni elektronskom poštom zbog nemogućnosti provere autentičnosti se neće obrađivati;
  3. Uz zahtev je potrebno dostaviti kompletnu dokumentaciju prema dole navedenom spisku;
  4. Internet IP adresa mora biti statička iz bezbednosnih razloga (ne dinamička odnosno promenljiva kakvu najčešće podnosioci zahteva poseduju). O statičkoj IP internet adresi podnosioci zahteva dostavljaju najčešće posebne potvrde od internet provajdera.

Bazi mogu pristupiti pravna lica ovlašćena za vršenje tehničkog pregleda vozila (u daljem tekstu: tehnički pregled) u skladu sa odredbama Pravilnika o tehničkom pregledu vozila („Sl. glasnik RS“, br. 31/2018, 70/2018 i 62/2022).

Za utvrđivanje ispunjenosti uslova za pristup Bazi i izradu korisničkog naloga, potrebno je Agenciji dostaviti sledeću dokumentaciju:

1. Zahtev tehničkog pregleda, čitko popunjen i potpisan od strane ovlašćenog lica,  sa navođenjem imena i prezimena jednog kontrolora tehničkog pregleda za pristup Bazi, zaposlenog od strane podnosioca zahteva.

Zahtev, čitko popunjen i potpisan (preuzmite ovde), mora da sadrži tabelu sa sledećim podacima:

ZAHTEV ZA PRISTUP BAZI PODATAKA O TEHNIČKIM KARAKTERISTIKAMA MOTORNIH I PRIKLJUČNIH VOZILA

Naziv privrednog društva

Matični broj

Adresa objekta na liniji tehničkog pregleda

Mesto

Identifikaciona šifra organizacije (Kod dobijen od MUP-a)

Ime i prezime kontrolora za pristup Bazi

Kontakt telefoni

Imejl adresa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kopiju Izvoda o registraciji pravnog lica izdatog od Agencije za privredne registre;

3. Potvrdu o podnetoj prijavi na obavezno socijalno osiguranje – obrazac M.A.;

4. Kopiju Rešenja Ministarstva unutrašnjih poslova o ovlašćenju pravnog lica za vršenje tehničkog pregleda vozila;

5. Ugovor sa internet provajderom o korišćenju internet usluge, koji sadrži statičku IP adresu. Ukoliko statička IP adresa nije navedena u Ugovoru sa internet provajderom, potrebno je dostaviti i dokument izdat od strane provajdera u kojem je jasno navedena statička IP adresa.

Agencija će podnosiocima zahteva koji dostave navedenu kompletnu dokumentaciju i kod kojih se utvrdi ispunjenost uslova iz navedene dokumentacije, poslati informacije potrebne za pristup Bazi, putem imejla na imejl adresu navedenu u zahtevu. Napominjemo da će se sva buduća elektronska komunikacija sa korisnicima Baze vršiti isključivo preko prijavljene imejl adrese.

Napomena: O svakoj nastaloj promeni podataka (promena podataka u APR-u, promena lica za pristup Bazi, promena internet provajdera i statičke IP adrese…) potrebno je da tehnički pregled, bez odlaganja, obavesti Agenciju za bezbednost saobraćaja slanjem imejla na imejl adresu kontroloriTP@abs.gov.rs i da dostavi odgovorajući dokaz o izvršenoj promeni.

Na primer, ukoliko tehnički pregled želi da promeni lice koje ima pristup Bazi, potrebno je da Agenciji pošalje imejl sa zahtevom za promenu korisničkog imena i šifre. Uz zahtev je neophodno dostaviti i Potvrdu o podnetoj prijavi na obavezno socijalno osiguranje novoimenovanog lica za pristup Bazi. Takođe, u zahtevu je neophodno navesti ime i prezime lica kojem je potrebno oduzeti prava pristupa.

Ukoliko tehnički pregled dobije Rešenje o oduzimanju ovlašćenja od strane Ministarstva unutrašnjih poslova, potrebno je da se isto skenira i pošalje Agenciji na prethodno navedeni imejl, kako bi se deaktivirao korisnički nalog i na vreme prestalo zaduživanje naloga tehničkog pregleda za korišćenje Baze.

Info centar

Pratite naše novosti i obaveštenja i budite redovno informisani o aktuelnostima u Agenciji za bezbednost saobraćaja

Новосађанима подељена дечија ауто-седишта
Vesti  |  07.06.2023

Novosađanima podeljena dečija auto-sedišta

SAZNAJ VIŠE
Дан полиције у Новом Саду
Vesti  |  05.06.2023

Dan policije u Novom Sadu

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  29.05.2023

RASPORED KANDIDATA ZA SEMINARE UNAPREĐENJA ZNANJA ZA TEHNIČARE U RADIONICAMA ZA TAHOGRAFE PREMA NASTAVNOM PLANU ABS/05

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  27.04.2023

POZIV ZA PRIJAVU ZA POHAĐANJE SEMINARA UNAPREĐENJA ZNANJA ZA TEHNIČARE U RADIONICAMA ZA TAHOGRAFE PREMA NASTAVNOM PLANU ABS/05

SAZNAJ VIŠE
Агенција за безбедност саобраћаја на манифестацији Дана полиције
Vesti  |  05.06.2023

Agencija za bezbednost saobraćaja na manifestaciji Dana policije

SAZNAJ VIŠE
Агенција за безбедност саобраћаја на Пољопривредном сајму у Новом Саду
Vesti  |  29.05.2023

Agencija za bezbednost saobraćaja na Poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  28.04.2023

RASPORED POLAGANJA TEORIJSKOG DELA ISPITA ZA TEHNIČARE U RADIONICAMA ZA TAHOGRAFE (PROLEĆNI ROK 2023.)

Obaveštavamo zainteresovane kandidate da su određeni termini za polaganje teorijskog dela ispita za tehničare u radionicama za tahografe....

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  23.03.2023

OBAVEŠTENJE O ISPITNOM ROKU ZA TEHNIČARE U RADIONICAMA ZA TAHOGRAFE (PROLEĆNI ROK 2023.)

Agencija za bezbednost saobraćaja od 09.05.2023. godine organizuje ispitni rok za polaganje ispita za tehničare u radionici za tahografe....

SAZNAJ VIŠE
Први састанак радне групе
Vesti  |  31.05.2023

Prvi sastanak radne grupe

SAZNAJ VIŠE
Агенција за безбедност саобраћаја на 90. Међународном пољопривредном сајму у Новом Саду
Vesti  |  19.05.2023

Agencija za bezbednost saobraćaja na 90. Međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  13.04.2023

VAŽNO SAOPŠTENJE u vezi pohađanja obuke za vozača turističkog voza 13.04.2023.

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  23.02.2023

Novi program stručnog osposobljavanja za polaganje stručnog ispita za revizore, odnosno proveravače bezbednosti saobraćaja

SAZNAJ VIŠE
VEHICLE ELECTRONICS AND CONNECTED SERVICES VECS 2023 - МЕЂУНАРОДНА ИЗЛОЖБА И КОНФЕРЕНЦИЈА
Vesti  |  25.05.2023

VEHICLE ELECTRONICS AND CONNECTED SERVICES VECS 2023 - MEĐUNARODNA IZLOŽBA I KONFERENCIJA

SAZNAJ VIŠE
Међународна конференција „Визија нула за Балкан“
Vesti  |  17.05.2023

Međunarodna konferencija „Vizija nula za Balkan“

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  08.03.2023

Važno obaveštenje o početku obuke za vozača tramvaja – 20. mart 2023. godine

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  08.12.2022

OBAVEŠTENJE U VEZI ISPITA ZA INSTRUKTORA ZA CPC - DECEMBARSKI ROK

SAZNAJ VIŠE
Агенција за безбедност саобраћаја на 65. Међународном сајму технике
Vesti  |  17.05.2023

Agencija za bezbednost saobraćaja na 65. Međunarodnom sajmu tehnike

SAZNAJ VIŠE
Obavestenja
Obaveštenja  |  10.02.2023

Važno obaveštenje u vezi obuke kandidata za vozača tramvaja - mart 2023.

SAZNAJ VIŠE
Top